Palvelut - 433381-2015

Näytä suppea näkymä

10/12/2015    S239

Belgia-Bryssel: Kemian teollisuuden kumulatiivisten sääntelykustannusten kansainvälinen vertailu – alan kilpailukykyyn liittyviä kysymyksiä koskevat näkökohdat

2015/S 239-433381

Hankintailmoitus

Palvelut

Direktiivi 2004/18/EY

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi, osoite ja yhteyspiste(et)

Virallinen nimi: sisämarkkinoiden, teollisuuden, yrittäjyyden ja pk-yritystoiminnan pääosasto, linja D: kuluttaja-, ympäristö- ja terveysteknologia
Postiosoite: BREY 12/088
Postitoimipaikka: Bryssel
Postinumero: 1049
Maa: Belgia

Internet-osoite (-osoitteet):

Hankintaviranomaisen yleisosoite: http://ec.europa.eu/growth/index_en.htm

Hankkijaprofiilin osoite: http://ec.europa.eu/growth/contracts-grants/calls-for-tenders/index_en.htm

Sähköinen tiedonsaanti: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1088

Osoite, josta saa lisätietoja:
Edellä mainittu yhteyspiste/yhteyspisteet

Osoite, josta saa eritelmiä ja täydentäviä asiakirjoja (myös kilpailullista neuvottelumenettelyä ja dynaamista hankintajärjestelmää koskevia asiakirjoja):
Edellä mainittu yhteyspiste/yhteyspisteet

Osoite, johon tarjoukset tai osallistumishakemukset on lähetettävä:
Virallinen nimi: Euroopan komissio, sisämarkkinoiden, teollisuuden, yrittäjyyden ja pk-yritystoiminnan pääosasto, linja D, yksikkö D/2 – kemikaalit
Postiosoite: katso tarjouspyyntö
Postitoimipaikka: Bryssel
Postinumero: 1049
Maa: Belgia
Vastaanottaja: katso tarjouspyyntö

I.2)Hankintaviranomaisen tyyppi
EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen järjestö
I.3)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto
I.4)Hankintasopimus tehdään muiden hankintaviranomaisten puolesta
Hankintaviranomainen tekee hankintoja muiden hankintaviranomaisten puolesta: ei

II kohta: Hankintasopimuksen kohde

II.1)Kuvaus
II.1.1)Hankintaviranomaisen sopimukselle antama nimi:
Kemian teollisuuden kumulatiivisten sääntelykustannusten kansainvälinen vertailu – alan kilpailukykyyn liittyviä kysymyksiä koskevat näkökohdat
II.1.2)Sopimuksen tyyppi sekä toteutus-, toimitus- tai suorituspaikka
Palvelut
Palvelujen pääluokka nro 11: Liikkeenjohdon konsulttipalvelut [6] ja niihin liittyvät palvelut
Pääasiallinen toteutus-, toimitus- tai suorituspaikka: tehtävät suoritetaan sopimusosapuolen (sopimusosapuolten) toimitiloissa tai missä tahansa muussa paikassa, joka on ilmoitettu tarjouksessa, lukuun ottamatta komission toimitiloja.
NUTS-koodi
II.1.3)Tietoa julkisesta hankintasopimuksesta, puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä (DPS)
Tähän ilmoitukseen liittyy julkisia hankintoja koskeva sopimus
II.1.4)Tietoa puitejärjestelystä
II.1.5)Lyhyt kuvaus sopimuksesta tai hankinnasta (hankinnoista)
Tutkimuksen tavoitteena on Euroopan unionin pääasiallisiin kansainvälisiin kilpailijoihin kuuluvissa maissa toimiville kemian alan yrityksille aiheutuvien kumulatiivisten sääntelykustannusten arvioiminen sekä kyseisten kustannusten vertaaminen Euroopan unionissa toimiville kemian alan yrityksille aiheutuviin kustannuksiin. Tarkemmin sanottuna tutkimuksen tarkoituksena on
— analysoida pääasiallisten kansainvälisten kilpailijoiden kokonaiskustannusrakenteita ja verrata niitä Euroopan unionin kemian teollisuuden vastaaviin rakenteisiin,
— määrittää valittujen kolmansien maiden asiaankuuluva kemian alaan liittyvä lainsäädäntö ja arvioida laadullisesti sen aiheuttamia kumulatiivisia kustannusvaikutuksia verrattuna Euroopan unionin kemian alaan liittyvästä lainsäädännöstä aiheutuviin kumulatiivisiin kustannusvaikutuksiin,
— suorittaa valittujen kolmansien maiden asiaankuuluvimman kemian alaan liittyvän lainsäädännön kustannusvaikutuksia koskevia tapaustutkimuksia siten, että tavoitteena on vaikutusten vertaaminen myös määrällisesti Euroopan unionin kemian alaan liittyvästä lainsäädännöstä aiheutuviin kustannusvaikutuksiin, sekä arvioida kustannusten mahdollisia vaikutuksia Euroopan unionin kemian alan yritysten kansainväliseen kilpailukykyyn,
— vahvistaa tutkimuksen tulokset asiaankuuluvien sidosryhmien kanssa.
Tutkimuksessa on analysoitava kemian alaan liittyvästä lainsäädännöstä aiheutuvia kumulatiivisia kustannusvaikutuksia Kiinan ja Yhdysvaltain osalta sekä jonkun seuraavasta luettelosta sopimusosapuolen ehdottaman kolmannen maan osalta: Brasilia, Etelä-Korea, Intia ja Japani. Konsultin on määritettävä ja analysoitava sovellettavaa lainsäädäntöä riippumatta sen täytäntöönpanon tasosta (eli sekä keskustaso / liittovaltion taso että alueellinen taso). Tutkimukseen on sisällyttävä kaikki asiaankuuluvat kemian teollisuuden alasektorit ja kemian alaan liittyvä lainsäädäntö, jolla on suoria tai epäsuoria kustannusvaikutuksia. Sopimusosapuolen on tarjottava sopiva perusta tulevaisuudessa suoritettavan kilpailukykyä koskevan analyysin valmistelemiseen.
II.1.6)Yhteinen hankintanimikkeistö (CPV)

79410000 Yritysten ja johdon konsulttipalvelut

II.1.7)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Sopimukseen sovelletaan WTO:n julkisia hankintoja koskevaa sopimusta (GPA): kyllä
II.1.8)Osat
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.1.9)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2)Sopimuksen kattama määrä tai sopimuksen laajuus
II.2.1)Kokonaismäärä tai laajuus:
Arvioitu arvo ilman alv:tä: 225 000 EUR
II.2.2)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.3)Tietoa järjestelmien jatkamisesta
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.3)Hankintasopimuksen kesto tai loppuun saattamisen määräaika
Kesto (kuukausina): 15 (sopimuksen tekemisestä)

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Hankintasopimukseen liittyvät ehdot
III.1.1)Vaaditut takuut ja vakuudet:
Katso tarjouseritelmät.
III.1.2)Tärkeimmät rahoitus- ja maksuehdot ja/tai viittaus niitä koskeviin määräyksiin:
Katso tarjouseritelmät.
III.1.3)Sopimuspuoleksi valittavalta taloudellisten toimijoiden ryhmältä vaadittava oikeudellinen muoto:
Katso tarjouseritelmät.
III.1.4)Muut erityisehdot
Hankintasopimuksen toteuttamiseen sovelletaan erityisehtoja: ei
III.2)Osallistumisehdot
III.2.1)Taloudellisten toimijoiden henkilökohtainen tilanne, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Tiedot ja muodollisuudet, joiden perusteella arvioidaan vaatimusten täyttymistä: katso tarjouseritelmät.
III.2.2)Taloudellinen ja rahoituksellinen tilanne
Tiedot ja muodollisuudet, joiden perusteella arvioidaan vaatimusten täyttymistä: katso tarjouseritelmät.
III.2.3)Tekninen suorituskyky
Tiedot ja muodollisuudet, joiden perusteella arvioidaan vaatimusten täyttymistä:
katso tarjouseritelmät.
III.2.4)Tietoa varatuista hankintasopimuksista
III.3)Palveluhankintasopimukseen liittyvät ehdot
III.3.1)Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta
Palvelun suorittaminen on varattu tietylle ammattikunnalle: ei
III.3.2)Palvelun suorittamisesta vastaava henkilöstö
Oikeushenkilöiden on ilmoitettava palvelun suorittamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimet ja ammatillinen pätevyys: kyllä

IV kohta: Menettely

IV.1)Menettelyn luonne
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.2)Tarjous- tai osallistumishakemuksen saavien toimijoiden lukumäärää koskevat rajoitukset
IV.1.3)Toimijoiden lukumäärän rajoittaminen neuvottelun aikana
IV.2)Ratkaisuperusteet
IV.2.1)Ratkaisuperusteet
Taloudellisesti edullisin tarjous, kun otetaan huomioon eritelmissä, tarjouspyynnössä tai neuvottelukutsussa mainitut perusteet
IV.2.2)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
Sähköistä huutokauppaa käytetään: ei
IV.3)Hallinnolliset tiedot
IV.3.1)Hankintaviranomaisen asiakirja-aineistolle antama viitenumero:
488/PP/GRO/SME/15/F/S121.
IV.3.2)Samaa hankintasopimusta koskeva ilmoitus / koskevia ilmoituksia on julkaistu aiemmin
ei
IV.3.3)Eritelmien ja täydentävien asiakirjojen tai hankekuvauksen saantia koskevat ehdot
Asiakirjapyyntöjen esittämisen tai asiakirjojen saatavuuden määräaika: 29.1.2016
Asiakirjat ovat maksullisia: ei
IV.3.4)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
29.1.2016
IV.3.5)Päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.3.6)Kieli (kielet), jolla (joilla) tarjoukset tai osallistumispyynnöt voidaan laatia
Mikä tahansa EU:n virallinen kieli
IV.3.7)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 9 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.3.8)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 10.2.2016 - 15:00

Paikka:

Euroopan komissio, sisämarkkinoiden, teollisuuden, yrittäjyyden ja pk-yritystoiminnan pääosasto, huone BREY 12/ST01, avenue d’Auderghem 45, 1049 Bryssel, BELGIA.

Tarjousten avaustilaisuudessa saa olla läsnä ulkopuolisia henkilöitä: kyllä
Lisätietoa valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä: Tarjousten avaustilaisuuteen voi osallistua yksi valtuutettu edustaja kultakin tarjoajalta. Yritysten, jotka haluavat osallistua avaustilaisuuteen, on ilmoitettava aikomuksestaan sähköpostitse vähintään 48 tuntia etukäteen tarjouseritelmien kohdassa 3.1 annettuun sähköpostiosoitteeseen. Tässä ilmoituksessa on oltava tarjoajan valtuuttaman edustajan allekirjoitus, ja siihen on merkittävä sen henkilön nimi, joka aikoo osallistua tarjousten avaustilaisuuteen tarjoajan puolesta.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankintasopimus liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: kyllä
Viittaus hankkeeseen (hankkeisiin) ja/tai ohjelmaan (ohjelmiin): Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1287/2013, annettu 11.12.2013, yritysten kilpailukykyä sekä pieniä ja keskisuuria yrityksiä koskevan ohjelman (COSME) (2014–2020) perustamisesta ja päätöksen N:o 1639/2006/EY kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 33).
VI.3)Lisätiedot
Kohdassa II.2 ilmoitettu arvioitu arvo on arvioitu enimmäisarvo.
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin

Virallinen nimi: Euroopan unionin yleinen tuomioistuin
Postitoimipaikka: Luxemburg
Postinumero: 2925
Maa: Luxemburg
Sähköpostiosoite: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Puhelin: +352 4303-1
Faksi: +352 4303-2100
Internet-osoite: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Muutoksenhaku
Muutoksenhaun määräaikoja koskevat tarkat tiedot: Muutoksenhakupyynnöt on jätettävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomistaja on saanut ilmoituksen asiasta tai, mikäli ilmoitusta ei ole tehty, kahden kuukauden kuluessa siitä päivästä, kun asia on saatu tiedoksi. Euroopan oikeusasiamiehelle tehty valitus ei pidennä muutoksenhaulle annettua määräaikaa, eikä sen vuoksi muutoksenhaulle määrätä uutta määräaikaa.
VI.4.3)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhausta
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
30.11.2015