Urakat - 434813-2015

Näytä suppea näkymä

11/12/2015    S240

Ranska-Strasbourg: Puitesopimus uusista erityistekniikoihin liittyvistä töistä

2015/S 240-434813

Hankintailmoitus

Rakennusurakat

Direktiivi 2004/18/EY

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi, osoite ja yhteyspiste(et)

Virallinen nimi: Euroopan parlamentti
Postiosoite: 1 avenue du Président Robert Schuman
Postitoimipaikka: Strasbourg
Postinumero: 67070
Maa: Ranska
Vastaanottaja: sopimuksista ja hankinnoista vastaava yksikkö
Sähköpostiosoite: inlo.ao-str@ep.europa.eu

Internet-osoite (-osoitteet):

Hankintaviranomaisen yleisosoite: http://europarl.europa.eu

Sähköinen tiedonsaanti: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1132

Osoite, josta saa lisätietoja:
Edellä mainittu yhteyspiste/yhteyspisteet

Osoite, josta saa eritelmiä ja täydentäviä asiakirjoja (myös kilpailullista neuvottelumenettelyä ja dynaamista hankintajärjestelmää koskevia asiakirjoja):
Virallinen nimi: Euroopan parlamentti
Postiosoite: 1 avenue du Président Robert Schuman
Postitoimipaikka: Strasbourg
Postinumero: 67070
Maa: Ranska
Sähköpostiosoite: inlo.ao-str@ep.europa.eu

Osoite, johon tarjoukset tai osallistumishakemukset on lähetettävä:
Virallinen nimi: Euroopan parlamentti
Postiosoite: virallinen postipalvelu, Winston Churchill -rakennus, 1 avenue du Président Robert Schuman
Postitoimipaikka: Strasbourg
Postinumero: 67070
Maa: Ranska
Vastaanottaja: sopimuksista ja hankinnoista vastaava yksikkö – SDM G03033

I.2)Hankintaviranomaisen tyyppi
EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen järjestö
I.3)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto
I.4)Hankintasopimus tehdään muiden hankintaviranomaisten puolesta
Hankintaviranomainen tekee hankintoja muiden hankintaviranomaisten puolesta: ei

II kohta: Hankintasopimuksen kohde

II.1)Kuvaus
II.1.1)Hankintaviranomaisen sopimukselle antama nimi:
Puitesopimus uusista erityistekniikoihin liittyvistä töistä
II.1.2)Sopimuksen tyyppi sekä toteutus-, toimitus- tai suorituspaikka
Rakennusurakat
Toteutus
Pääasiallinen toteutus-, toimitus- tai suorituspaikka: Strasbourg, Ranska.

NUTS-koodi FR421 Bas-Rhin

II.1.3)Tietoa julkisesta hankintasopimuksesta, puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä (DPS)
Tähän ilmoitukseen liittyy puitejärjestelystä sopiminen
II.1.4)Tietoa puitejärjestelystä
Puitejärjestely yhden toimijan kanssa

Puitejärjestelyn kesto

Kesto (kuukausina): 48
II.1.5)Lyhyt kuvaus sopimuksesta tai hankinnasta (hankinnoista)
Kyseessä on puitesopimus uusista erityistekniikoihin liittyvistä töistä seuraavasti:
erä 1: ilmastointi – ilmanvaihto – lämmitys,
erä 2: putkistot – saniteettilaitteet,
erä 3: sähkötyöt.
II.1.6)Yhteinen hankintanimikkeistö (CPV)

45000000 Rakennustyöt, 45310000 Sähköjohtojen asennus ja muut sähköasennustyöt, 45330000 Putkityöt, 45331000 Lämmitys-, ilmanvaihto- ja ilmastointilaitteiden asennustyöt, 45332400 Saniteettikalusteiden asennustyöt

II.1.7)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Sopimukseen sovelletaan WTO:n julkisia hankintoja koskevaa sopimusta (GPA): kyllä
II.1.8)Osat
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
Tarjoukset voivat koskea yhtä tai useampaa osaa
II.1.9)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2)Sopimuksen kattama määrä tai sopimuksen laajuus
II.2.1)Kokonaismäärä tai laajuus:
II.2.2)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.3)Tietoa järjestelmien jatkamisesta
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.3)Hankintasopimuksen kesto tai loppuun saattamisen määräaika
Kesto (kuukausina): 48 (sopimuksen tekemisestä)

Osia koskevat tiedot

Osa nro: 1 Nimi : Ilmastointi – ilmanvaihto – lämmitys
1)Lyhyt kuvaus
2)Yhteinen hankintanimikkeistö (CPV)

45331000 Lämmitys-, ilmanvaihto- ja ilmastointilaitteiden asennustyöt

3)Määrä tai laajuus
4)Tiedot sopimuksen kestosta sekä alkamis- ja päättymispäivistä
5)Osia koskevat lisätiedot
Erien 1 ja 2 osalta tarjoajat voivat jättää tarjouksen joko molemmista eristä yhdessä tai jommastakummasta erästä.
Jos tarjoaja tekee tarjouksen erästä 3, se ei voi tehdä tarjousta eristä 1 ja 2.
Osa nro: 2 Nimi : Putkistot – saniteettilaitteet
1)Lyhyt kuvaus
2)Yhteinen hankintanimikkeistö (CPV)

45330000 Putkityöt, 45332400 Saniteettikalusteiden asennustyöt

3)Määrä tai laajuus
4)Tiedot sopimuksen kestosta sekä alkamis- ja päättymispäivistä
5)Osia koskevat lisätiedot
Erien 1 ja 2 osalta tarjoajat voivat jättää tarjouksen joko molemmista eristä yhdessä tai jommastakummasta erästä.
Jos tarjoaja tekee tarjouksen erästä 3, se ei voi tehdä tarjousta eristä 1 ja 2.
Osa nro: 3 Nimi : Sähkötyöt
1)Lyhyt kuvaus
2)Yhteinen hankintanimikkeistö (CPV)

45310000 Sähköjohtojen asennus ja muut sähköasennustyöt

3)Määrä tai laajuus
4)Tiedot sopimuksen kestosta sekä alkamis- ja päättymispäivistä
5)Osia koskevat lisätiedot
Erien 1 ja 2 osalta tarjoajat voivat jättää tarjouksen joko molemmista eristä yhdessä tai jommastakummasta erästä.
Jos tarjoaja tekee tarjouksen erästä 3, se ei voi tehdä tarjousta eristä 1 ja 2.

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Hankintasopimukseen liittyvät ehdot
III.1.1)Vaaditut takuut ja vakuudet:
III.1.2)Tärkeimmät rahoitus- ja maksuehdot ja/tai viittaus niitä koskeviin määräyksiin:
Katso sopimusluonnos.
III.1.3)Sopimuspuoleksi valittavalta taloudellisten toimijoiden ryhmältä vaadittava oikeudellinen muoto:
Katso eritelmät.
III.1.4)Muut erityisehdot
Hankintasopimuksen toteuttamiseen sovelletaan erityisehtoja: ei
III.2)Osallistumisehdot
III.2.1)Taloudellisten toimijoiden henkilökohtainen tilanne, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Tiedot ja muodollisuudet, joiden perusteella arvioidaan vaatimusten täyttymistä: Euroopan parlamentti vaatii, että tarjoajilla on hallinnolliset valtuutukset, joita tarvitaan sopimuksen kohteena olevien toimien suorittamiseksi kansallisen lainsäädännön mukaisesti.
III.2.2)Taloudellinen ja rahoituksellinen tilanne
Tiedot ja muodollisuudet, joiden perusteella arvioidaan vaatimusten täyttymistä: — jäljennös täydellisistä tilinpäätöslaskelmista (tase, tuloslaskelma, kassavirtataulukko ja liitteet), jotka on julkaistu vuosikatsauksessa ja tarkastettu, tai mikäli tämä ei ole pakollista, jotka tarjoajan edustaja on varmentanut täsmällisiksi ja oikeiksi, kolmen viimeksi päättyneen tilikauden ajalta,
— todistus voimassaolevasta ammatillisesta vastuuvakuutuksesta.
Mahdollisesti vaadittavien standardien vähimmäistaso(t): — vähintään 2 000 000 euron vuotuinen liikevaihto kyseisen erän kohteena olevalla alalla kolmen viimeksi päättyneen tilikauden ajalta,
— ammatillinen vastuuvakuutus.
III.2.3)Tekninen suorituskyky
Tiedot ja muodollisuudet, joiden perusteella arvioidaan vaatimusten täyttymistä:
— luettelo kolmen viime vuoden aikana suoritetuista töistä sekä yksityiskohtaiset tiedot niiden arvoista, päivämääristä ja suorituspaikoista. Luetteloon on liitettävä tyydyttävää suorittamista koskevat todistukset, joista käy ilmi, suoritettiinko työt asianmukaisesti loppuun asti hyvää ammattikäytäntöä noudattaen,
— ilmoitus palveluntarjoajan tai sopimusosapuolen keskimääräisestä vuotuisesta henkilöstömäärästä ja johtohenkilöstön määrästä kolmen viime vuoden aikana,
— todistukset kyseessä olevan erän töiden kohteeseen liittyvästä yrityksen ammattipätevyydestä. Yritysten on erityisesti toimitettava seuraavat todistukset:
erä 1: Qualibat 5313, 5413, 5433 (tai vastaava),
erä 2: Qualibat 5113 (tai vastaava),
erä 3: Qualifelec, keskisuuri/suuri kolmas sektori, luokka 5, AUT (automatiikka) ja/tai EC (vaativat laitteistot) (tai vastaava todistus).
Mahdollisesti vaadittavien standardien vähimmäistaso(t):
— vähintään kolmen vuoden kokemus kyseisen erän kohteena olevia palveluja vastaavien palvelujen toimittamisesta,
— keskimääräinen vuotuinen henkilöstön määrä on vähintään 50 työntekijää,
— kyseisen erän töiden kohteeseen liittyvä yrityksen ammattipätevyys (Qualibat jne.).
III.2.4)Tietoa varatuista hankintasopimuksista
III.3)Palveluhankintasopimukseen liittyvät ehdot
III.3.1)Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta
III.3.2)Palvelun suorittamisesta vastaava henkilöstö

IV kohta: Menettely

IV.1)Menettelyn luonne
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.2)Tarjous- tai osallistumishakemuksen saavien toimijoiden lukumäärää koskevat rajoitukset
IV.1.3)Toimijoiden lukumäärän rajoittaminen neuvottelun aikana
IV.2)Ratkaisuperusteet
IV.2.1)Ratkaisuperusteet

Taloudellisesti edullisin tarjous, kun otetaan huomioon jäljempänä mainitut perusteet

1. Hinta. Painotus 70

2. Laatu – huomioon on otettava Euroopan parlamentin toiminnalliset ja tekniset rajoitukset. Painotus 25

3. Laatu – henkilöstöresurssien organisointi. Painotus 5

IV.2.2)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
Sähköistä huutokauppaa käytetään: ei
IV.3)Hallinnolliset tiedot
IV.3.1)Hankintaviranomaisen asiakirja-aineistolle antama viitenumero:
06A70/2015/M060.
IV.3.2)Samaa hankintasopimusta koskeva ilmoitus / koskevia ilmoituksia on julkaistu aiemmin
ei
IV.3.3)Eritelmien ja täydentävien asiakirjojen tai hankekuvauksen saantia koskevat ehdot
Asiakirjat ovat maksullisia: ei
IV.3.4)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
22.2.2016
IV.3.5)Päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.3.6)Kieli (kielet), jolla (joilla) tarjoukset tai osallistumispyynnöt voidaan laatia
Mikä tahansa EU:n virallinen kieli
Muu: työkieli on ranska.
IV.3.7)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 180 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.3.8)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 29.2.2016 - 10:00

Paikka:

Euroopan parlamentti, Winston Churchill -rakennus, 1 avenue du Président Robert Schuman, 67070 Strasbourg, RANSKA.

Tarjousten avaustilaisuudessa saa olla läsnä ulkopuolisia henkilöitä: kyllä
Lisätietoa valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä: Tarjoajat voivat saapua avaustilaisuuteen klo 10:00. Kukin tarjoaja voi lähettää tilaisuuteen yhden edustajan. Kulkuluvan valmistelua varten tarjoajien on ilmoitettava seuraavat tiedot kaksi työpäivää ennen avaustilaisuutta: yrityksen nimi sekä tarjoajan edustajan nimi, asema, henkilötodistuksen numero ja syntymäaika. Edustajalla on oltava mukanaan voimassa oleva henkilöllisyystodistus.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankintasopimus liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
VI.3)Lisätiedot
Euroopan parlamentti järjestää pakollisen tutustumiskäynnin 14.1.2016 (10:00) toimitiloissaan Strasbourgissa. Tilaisuuteen voi osallistua enintään kaksi edustajaa jokaiselta yritykseltä.
Tutustumiskäynnille osallistuminen on pakollista. Ainoastaan tutustumiskäynnille osallistuneet voivat jättää tarjouksen. Todistuksena osallistumisesta on allekirjoitus osallistujaluettelossa.
Euroopan parlamentti varaa oikeuden käyttää varainhoitoasetuksen soveltamissääntöjen 134 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaista neuvottelumenettelyä antaakseen valitun tarjoajan suoritettavaksi uusia töitä, jotka koskevat vastaavien palvelujen tai töiden toistamista edellyttäen, että nämä työt ovat tämän tarjouspyynnön kohteena olevan perushankkeen mukaisia.
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
VI.4.2)Muutoksenhaku
VI.4.3)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhausta
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
1.12.2015