Nu finns en särskild covid-19-sida med upphandlingar av medicinsk utrustning.

Konferensen om Europas framtid är din chans att dela med dig av dina idéer och forma vårt framtida EU. Gör din röst hörd!

Tjänster - 436691-2021

30/08/2021    S167

Portugal-Lissabon: IT-konsulttjänster för Emsas övergripande system för åtkomsthantering

2021/S 167-436691

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Tjänster

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2021/S 144-381679)

Rättslig grund:
Förordning (EU, Euratom) nr 2018/1046

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska sjösäkerhetsbyrån (Emsa)
Postadress: Praça Europa 4
Ort: Lisbon
Nuts-kod: PT170 Área Metropolitana de Lisboa
Postnummer: 1249-206
Land: Portugal
Kontaktperson: Mr Luksa Cicovacki
E-post: OPEN192021@emsa.europa.eu
Fax: +351 211209211
Internetadress(er):
Allmän adress: www.emsa.europa.eu

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

IT-konsulttjänster för Emsas övergripande system för åtkomsthantering

Referensnummer: EMSA/OP/19/2021
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
72000000 IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Syftet med denna upphandling är att upprätta en upphandlingskanal för IT-tjänster avseende åtkomsthantering.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
25/08/2021
VI.6)Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2021/S 144-381679

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1)Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2)Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: IV.2.2)
Plats där texten ska ändras: Tidsfrist för mottagande av anbud eller ansökningar om att delta
I stället för:
Datum: 03/09/2021
Lokal tid: 16:00
Ska det stå:
Datum: 17/09/2021
Lokal tid: 16:00
Avsnitt nummer: IV.2.7)
Plats där texten ska ändras: Villkor för anbudsöppning
I stället för:
Datum: 06/09/2021
Lokal tid: 10:00
Ska det stå:
Datum: 20/09/2021
Lokal tid: 10:00
VII.2)Övriga upplysningar: