Tjänster - 437498-2019

18/09/2019    S180

Luxemburg-Luxemburg: Verktyg för direkt översättning från tal till text och maskinöversättning för 24 språk

2019/S 180-437498

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Tjänster

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2019/S 150-368516)

Rättslig grund:
Förordning (EU, Euratom) nr 2018/1046

Enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget har Europaparlamentet beslutat att inleda denna anbudsinfordran för att skaffa en licens för ett verktyg, som automatiskt kan transkribera och översätta parlamentariska flerspråkiga debatter i realtid för 24 språk samt IT-tjänsterna för att implementera det verktyget. Verktyget ska innehålla följande komponenter: En komponent för röstigenkänningsteknik (språkidentifiering och automatisk taligenkänning), maskinöversättning, maskininlärning och interaktion mellan människan och maskinen samt användargränssnitt.

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europaparlamentet, Directorate-General for Translation
Postadress: Plateau de Kirchberg, BP 1601
Ort: Luxembourg
Nuts-kod: LU LUXEMBOURG
Postnummer: L-2929
Land: Luxemburg
Kontaktperson: Stephane Vivard
E-post: dgtrad.tenders@europarl.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.europarl.europarl.eu

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Verktyg för direkt översättning från tal till text och maskinöversättning för 24 språk

Referensnummer: EP/TRAD/2019/LSTT
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
72230000 Utveckling av kundanpassad programvara
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Europaparlamentet vill stödja flerspråkig innovation och digitalisering av alla officiella EU-språk genom riktade utvecklingsåtgärder. Därför avser parlamentet att ingå ett innovationspartnerskap för att skaffa en licens för ett verktyg som automatiskt kan transkribera och översätta parlamentariska flerspråkiga debatter i realtid.

Verktyget kommer också att kunna lära sig från rättelser och stödjande data samt från återkoppling från användare, för att förbättra kvalitetsnivån över tid. Målet är att tillhandahålla Europaparlamentets ledamöter en användbar tjänst för att de ska kunna få tillgång till debatter på skärmen samt för att tillhandahålla tillgänglighet för döva och hörselskadade människor, som för närvarande inte har direkt tillgång till Europaparlamentets debatter. Det yttersta målet är att tillhandahålla en automatisk transkriberings- och översättningstjänst för parlamentariska debatter, som omfattar de 24 officiella språk som används vid institutionen.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
13/09/2019
VI.6)Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 150-368516

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1)Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2)Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: IV.2.2)
Plats där texten ska ändras: Tidsfrist för mottagande av anbud eller ansökan om att delta
I stället för:
Datum: 27/09/2019
Lokal tid: 12:00
Ska det stå:
Datum: 14/10/2019
Lokal tid: 12:00
Avsnitt nummer: IV.2.3)
Plats där texten ska ändras: Uppskattat datum för avsändande av anbudsinfordran eller inbjudan att delta till de uttagna sökandena
I stället för:
Datum: 02/12/2019
Ska det stå:
Datum: 17/12/2019
VII.2)Övriga upplysningar:

Sista datum för inlämning av ansökningar: Den 14.10.2019, kl. 12:00, om den lämnas in till Europaparlamentets officiella postenhet.

Tidsfristen för att ta emot begäran om ytterligare information: 07.10.2019.

Tidsfristen för att skicka svar på begäran om ytterligare information: 11.10.2019.