Tjänster - 438801-2022

12/08/2022    S155

Spanien-Alicante: Bibliotekstjänster och tjänster avseende hantering av digitalt innehåll

2022/S 155-438801

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
Förordning (EU, Euratom) nr 2018/1046

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)
Nationellt registreringsnummer: V-03965324
Ort: Alicante
Nuts-kod: ES521 Alicante / Alacant
Land: Spanien
E-post: procurement@euipo.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/public-procurement
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=11891
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=11891
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Bibliotekstjänster och tjänster avseende hantering av digitalt innehåll

Referensnummer: AO/008/22
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
92511000 Bibliotekstjänster
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

EUIPO önskar tilldela högst 2 ramavtal med 2 uppdragstagare i kaskadform för tillhandahållande av tjänster med anknytning till biblioteksverksamhet samt hantering av digitalt innehåll inom företag.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 911 800.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: ES521 Alicante / Alacant
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Avenida de Europa 4, 03008 Alicante, SPANIEN.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Bibliotekstjänsterna inbegriper följande uppgifter:

— assistans till användare

— hantering av lån

— registrering av nytt biblioteksmaterial

— skanning av publikationer

— upprätthålla en förteckning över bibliotekssamlingen

— marknadsföring av biblioteket

— hantering av den tekniska delen med erfarenhet av bibliotekssystem.

För hanteringen av digitalt innehåll inom företag (ECM) krävs erfarenhet av administrativt och tekniskt stöd.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 911 800.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 48
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Den 8 september 2022 kl. 11.00 (GMT+1) kommer ett platsbesök att anordnas i EUIPO:s lokaler på Avenida de Europa 4, 03008 Alicante, SPANIEN. Högst 2 företrädare per anbudsgivare får närvara (se anvisningarna i avsnitt 2 i anbudsinfordran).

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
Ramavtal med flera aktörer
Planerat högsta antal deltagare i ramavtalet: 2
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 30/09/2022
Lokal tid: 13:00
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Bulgariska, Tjeckiska , Danska, Tyska, Grekiska, Engelska, Spanska, Estniska, Finska, Franska, Iriska, Kroatiska, Ungerska, Italienska, Litauiska, Lettiska, Maltesiska, Nederländska, Polska, Portugisiska, Rumänska, Slovakiska, Slovenska, Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 9 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 03/10/2022
Lokal tid: 11:00
Plats:

Avenida de Europa 4, 03008 Alicante, SPANIEN.

EUIPO förbehåller sig rätten att anordna mötet för öppnandet via videokonferens på samma datum och vid samma tidpunkt.

Information om bemyndigade personer och öppningsförfarande:

Högst två företrädare per anbudsgivare får närvara vid mötet för öppnande. Av organisatoriska skäl och säkerhetsskäl ska anbudsgivaren tillhandahålla företrädarnas fullständiga namn och nummer på ID-kort eller pass minst 2 arbetsdagar i förväg till EUIPO via e-post till procurement@euipo.europa.eu.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
Elektronisk beställning tillämpas
Elektronisk fakturering godtas
VI.3)Kompletterande upplysningar:

Upphandlingsdokumenten kommer att finnas tillgängliga för nedladdning på adressen som anges i avsnitt I.3). Webbplatsen kommer att uppdateras med regelbundna mellanrum och det åligger anbudsgivarna att kontrollera uppdateringar, ändringar eller svar på frågor under anbudsperioden.

Om de elektroniska kommunikationsmedel som anges i punkt I.3) inte är tillgängliga eller inte fungerar under de 5 kalenderdagar som föregår sista datum för mottagande som anges i punkt IV.2.2) förbehåller sig den upphandlande myndigheten rätten att förlänga denna tidsfrist och att offentliggöra förlängningen på den internetadress som anges i avsnitt I.3) utan föregående publicering av en rättelse till detta meddelande. Ekonomiska aktörer som är intresserade av denna upphandling uppmanas att registrera sig för anbudsinfordran på den adress som anges i avsnitt I.3) för att underrättas när ny information eller nya handlingar publiceras.

VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Tribunalen
Postadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxemburg
Postnummer: L-2925
Land: Luxemburg
E-post: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadress: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Behörigt organ vid medling
Officiellt namn: Europeiska ombudsmannen
Postadress: 1 avenue du Président Robert Schuman, P.O Box 403
Ort: Strasbourg
Postnummer: 67001
Land: Frankrike
E-post: eo@ombudsman.europa.eu
Telefon: +33 388172313
Internetadress: http://ombudsman.europa.eu
VI.4.3)Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

Inom 2 månader från den dag då den klagande delgavs eller, om så inte skett, från den dag då denne fick kännedom om saken.

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
05/08/2022