Varor - 440336-2017

04/11/2017    S212

Spanien-Bellaterra: Laboratorieutrustning, optisk utrustning och precisionsutrustning (exkl. glas)

2017/S 212-440336

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Varor

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Fundació Institut Català de Nanociencia i Nanotecnologia (ICN2)
Nationellt registreringsnummer: ESG63277776
Postadress: Campus UAB, Edificio ICN2, enfrente de bomberos
Ort: Bellaterra, Barcelona
Nuts-kod: ES511 Barcelona
Postnummer: 08193
Land: Spanien
Kontaktperson: Sonia Alonso
E-post: sonia.alonso@icn2.cat
Telefon: +34 937372620
Fax: +34 937372649
Internetadress(er):
Allmän adress: http://icn2.cat/en/
Upphandlarprofil: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?ambit=&keyword=nanotecnologia&reqCode=viewDetail&idCap=208087&
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Annan typ: fundación del sector público
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Annan verksamhet: investigación científica

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Suministro, instalación y puesta en marcha de un sistema ICP-RIE para el ataque seco por plasma de diversos materiales para el laboratorio de nanofabricación del ICN2.

Referensnummer: 2017-05 ICN2
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
38000000 Laboratorieutrustning, optisk utrustning och precisionsutrustning (exkl. glas)
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Suministro, instalación y puesta en marcha de un sistema ICP-RIE para el ataque seco por plasma de diversos materiales para el laboratorio de Nanofabricación del ICN2.

Lote 1: Suministro, instalación y puesta en marcha de un sistema ICP-RIE para el ataque seco por plasma

Lote 2: Suministro e instalación de las líneas de gases de proceso para el sistema ICP-RIE.

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
II.1.7)Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 375 786.46 EUR
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Suministro, instalación y puesta en marcha de un sistema ICP-RIE para el ataque seco por plasma

Del nr: 1
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
38000000 Laboratorieutrustning, optisk utrustning och precisionsutrustning (exkl. glas)
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: ES511 Barcelona
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Fundació Institut Català de Nanociencia i Nanotecnologia

Campus UAB, Edificio ICN2 (enfrente bomberos)

08193 Bellaterra, Barcelona.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Suministro, instalación y puesta en marcha de un sistema ICP-RIE para el ataque seco por plasma.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: ja
Projektnummer eller referens: FEDERCAT: 2015 FEDER/S-16.
II.2.14)Kompletterande upplysningar

El 50 % del objeto del presente contrato se cofinancia por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión europea, en el marco del Programa operativo FEDER de Catalunya 2014-2020. Objetivo de inversión en crecimiento y ocupación.

Proyectos: FEDERCAT: 2015 FEDER/S-16. En concreto indicamos que la financiación de este contrato se hará mediante Fondos FEDER, y el proyecto Severo Ochoa.

II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Lote 2: Suministro e instalación de las líneas de gases de proceso para el sistema ICP-RIE

Del nr: 2
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
45351000 Maskintekniska installationsarbeten
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: ES511 Barcelona
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Fundació Institut Català de Nanociencia i Nanotecnologia (ICN2)

Campus UAB, Edificio ICN2 (enfrente bomberos)

08193 Bellaterra, Barcelona.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Suministro e instalación de las líneas de gases de proceso para el sistema ICP-RIE.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: ja
Projektnummer eller referens: FEDERCAT: 2015 FEDER/s-16.
II.2.14)Kompletterande upplysningar

El 50 % del objeto del presente contrato se cofinancia por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión europea, en el marco del Programa operativo FEDER de Catalunya 2014-2020. Objetivo de inversión en crecimiento y ocupación: FEDERCAT: 2015 FEDER/S-16. En concreto indicamos que la financiación de este contrato se hará mediante Fondos FEDER, y el proyecto Severo Ochoa.

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2017/S 127-258602
IV.2.8)Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9)Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: Oxford Instruments Nanotechnology Tools Ltd
Del nr: 1
Benämning på upphandlingen:

Suministro, instalación y puesta en marcha de un sistema ICP-RIE para el ataque seco por plasma

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
11/10/2017
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 2
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag: 1
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från andra EU-länder: 1
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Oxford Instruments Nanotechnology Tools, Ltd
Nationellt registreringsnummer: GB596117025
Postadress: Tubney Woods, Abingdon
Ort: Oxon
Nuts-kod: UKJ14 Oxfordshire
Postnummer: OX13 5QX
Land: Förenade kungariket
E-post: michael.stokeley@oxinst.com
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 425 000.00 EUR
Kontraktets/delens totala värde: 365 122.00 EUR
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: Al Air Liquide España, S.A.
Del nr: 2
Benämning på upphandlingen:

Lote 2: Suministro e instalación de las líneas de gases de proceso para el sistema ICP-RIE

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
11/10/2017
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 1
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag: 1
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Al Air Liquide España, S.A.
Nationellt registreringsnummer: A28016814
Postadress: Paseo de la Castellana, 79
Ort: Madrid
Nuts-kod: ES300 Madrid
Postnummer: 28046
Land: Spanien
E-post: jaime.abaya@airliquide.com
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 15 000.00 EUR
Kontraktets/delens totala värde: 10 664.46 EUR
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Fundació Institut Català de Nanociencia i Nanotecnologia (ICN2)
Postadress: Campus UAB, edificio ICN2, enfrente de bomberos 9
Ort: Bellaterra
Postnummer: 08193
Land: Spanien
E-post: contracts@icn.cat
Telefon: +34 937372649
Fax: +34 937372648
Internetadress: http://icn2.cat/en/
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
02/11/2017