Būvdarbi - 440760-2016

15/12/2016    S242    Eiropas Savienības Tiesa - Būvdarbi - Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu - Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana bez iepriekšējas publicēšanas 

Luksemburga-Luksemburga: Tiesas kompleksa drošības virpuļdurvju pārveidojumi

2016/S 242-440760

Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Būvdarbi

Direktīva 2004/18/EK

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

I.1)Nosaukums, adreses un kontaktpunkts(-i)

Eiropas Savienības Tiesa
plateau de Kirchberg
Kontaktpersona(-as): directeur des bâtiments
2925 Luxembourg
Luksemburga
Tālrunis: +352 43031
E-pasts: immeubles@curia.europa.eu
Fakss: +352 43033637

Interneta adrese(-s):

Līgumslēdzējas iestādes galvenā adrese: http://curia.europa.eu/jcms

I.2)Līgumslēdzējas iestādes veids
Eiropas iestāde/aģentūra vai starptautiska organizācija
I.3)Galvenā darbības joma
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
I.4)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana citu līgumslēdzēju iestāžu vārdā
Līgumslēdzēja iestāde veic iepirkumu citu līgumslēdzēju iestāžu vārdā: nē

II iedaļa: Līguma priekšmets

II.1)Apraksts
II.1.1)Līgumam piešķirtais nosaukums
Tiesas kompleksa drošības virpuļdurvju pārveidojumi.
II.1.2)Līguma veids un būvdarbu veikšanas, piegādes vai pakalpojumu sniegšanas vieta
Būvdarbi
Realizācija

NUTS kods LU00

II.1.3)Informācija par vispārīgo vienošanos vai dinamisko iepirkumu sistēmu (DIS)
II.1.4)Īss līguma vai iepirkuma(-u) apraksts
Tiesas kompleksa drošības virpuļdurvju pārveidojumi: stiklojuma nomaiņa, programmēšana un korpusu nomaiņa.
II.1.5)Kopējā publiskā iepirkuma vārdnīca (CPV)

35100000

II.1.6)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Līgums, uz kuru attiecas Valsts iepirkuma nolīgums (GPA): nē
II.2)Līguma(-u) kopējā galīgā vērtība
II.2.1)Līguma(-u) kopējā galīgā vērtība
Vērtība: 534 410,10 EUR
Bez PVN

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Procedūras veids
IV.1.1)Procedūras veids
Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana, iepriekš nepublicējot paziņojumu par līgumu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (gadījumos, kas uzskaitīti D1 pielikuma 2. iedaļā)
Pamatojums līguma slēgšanas tiesību piešķiršanai, iepriekš nepublicējot paziņojumu par līgumu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (ES OV):
Direktīva 2004/18/EK

1) Pamatojums, kāpēc izvēlēta sarunu procedūra, iepriekš nepublicējot paziņojumu par līgumu ES OV saskaņā ar Direktīvas 2004/18/EK 31. pantu

Būvdarbus/preces/pakalpojumus var nodrošināt tikai konkrēts pretendents šādu iemeslu dēļ:
tehnisku iemeslu dēļ

2) Cits pamatojums, kāpēc līguma slēgšanas tiesības tika piešķirtas, iepriekš nepublicējot paziņojumu par līgumu ES OV

Līguma priekšmets ir direktīvas II B pielikumā uzskaitītie pakalpojumi.
IV.2)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
IV.2.1)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Viszemākā cena
IV.2.2)Informācija par elektronisko izsoli
Ir piemērota elektroniskā izsole: nē
IV.3)Administratīvā informācija
IV.3.1)Identifikācijas numurs, ko piešķīrusi līgumslēdzēja iestāde
COJ-PROC-16/055.
IV.3.2)Iepriekšēja(-as) publikācija(-as) par šo pašu līgumu

V iedaļa: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Līgums Nr.: 1
V.1)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas lēmuma datums:
2.12.2016
V.2)Informācija par piedāvājumiem
Saņemto piedāvājumu skaits: 1
Ar elektroniskiem līdzekļiem saņemto piedāvājumu skaits: 0
V.3)Tā uzņēmēja nosaukums un adrese, kuram nolemts piešķirt līguma slēgšanas tiesības

Brink's Security Luxembourg SA
8, rue de Bitbourg
1273 Luxembourg
Luksemburga
Tālrunis: +352 4251511

V.4)Informācija par līguma vērtību
Līguma sākotnēji paredzētā kopējā vērtība:
Vērtība: 534 410,10 EUR
Bez PVN
V.5)Informācija par apakšlīgumiem
Ir paredzēti apakšlīgumi: nē

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.1)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
VI.2)Papildu informācija:
Nav.
VI.3)Pārsūdzības procedūras
VI.3.1)Struktūra, kas atbildīga par pārsūdzības procedūrām

Eiropas Savienības Vispārējā tiesa
2925 Luxembourg
Luksemburga
Tālrunis: +352 43031

VI.3.2)Pārsūdzību iesniegšana
Precīza informācija par pārsūdzību iesniegšanas termiņu(-iem): 2 mēnešu laikā no prasītāja informēšanas vai, ja tā nav notikusi, no dienas, kad viņš to uzzinājis. Sūdzības iesniegšana Eiropas Ombudam nevar ne atlikt šo termiņu, ne arī noteikt jaunu termiņu pārsūdzību iesniegšanai.
VI.3.3)Iestāde, kur var saņemt informāciju par pārsūdzību iesniegšanu
VI.4)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
5.12.2016