Palvelut - 440762-2016

15/12/2016    S242    Euroopan komissio - Palvelut - hankintailmoitus - Avoin menettely 

Belgia-Bryssel: Etsintään ja pelastukseen (SAR) / Galileoon liittyvää paluulinkkiä koskevan palvelun kehitykset

2016/S 242-440762

Hankintailmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:

Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Euroopan komissio, Directorate-General for Internal Market, Industry, Enterpreneurship and SMEs
Postiosoite: avenue d’Auderghem 45
Postitoimipaikka: Brussels
NUTS-koodi: BE10
Postinumero: 1049
Maa: Belgia
Sähköpostiosoite: grow-gp2-call-for-tenders@ec.europa.eu

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: http://ec.europa.eu/growth/sectors/space/galileo/index_en.htm

I.2)Tiedot yhteishankinnasta
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1663
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1663
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen järjestö
I.5)Pääasiallinen toimiala
Muu toimiala: Euroopan komissio, sisämarkkinoiden, teollisuuden, yrittäjyyden ja pk-yritystoiminnan pääosasto.

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Etsintään ja pelastukseen (SAR) / Galileoon liittyvää paluulinkkiä koskevan palvelun kehitykset

Viitenumero: 539/PP/GRO/RCH/16/9261.
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
73100000
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Hankkeen tavoitteena on etsintään ja pelastukseen (Search and Rescue – SAR) / Galileoon liittyvää paluulinkkiä koskevan palvelun kehitysten valmistelu ja erityisesti majakoiden etäaktivointipalvelun ja kaksisuuntaisen sanomanvälityspalvelun lisätoteuttamisen tutkiminen.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 400 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
38112100
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: 00
Pääasiallinen suorituspaikka:

sopimusosapuolen toimitilat.

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

— Kokonaislaajuuteen sisältyy vaihe A/B kyseisen palvelun toteuttamista varten.

— Näiden 2 palvelun vaatimusten alustavan arvioinnin seurauksena ehdotetusta toimesta johdetaan mahdollinen arkkitehtuuri, alustava suunnitelma ja käyttösuunnitelmat kyseisten palvelujen toteuttamista varten.

— Hankkeen avulla myös varmistetaan käyttäjävaatimusten koordinointi seuraavien eri sidosryhmien kanssa: Kansainvälinen siviili-ilmailujärjestö (ICAO), Kansainvälinen merenkulkujärjestö (IMO) ja pelastuskeskukset (rescue coordination centre – RCC).

— Majakoiden etäaktivointipalvelun osalta painotetaan erityisesti turvallisuuteen, käyttösuunnitelmaan ja ilma-aluksessa toteuttamiseen liittyviä näkökohtia.

— Kaksisuuntaisen sanomanvälityspalvelun osalta painotetaan erityisesti mahdollisuutta pienentää järjestelmän viivettä.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 400 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 16
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.12)Tietoa sähköisistä luetteloista
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: kyllä
Hankkeen nimi tai viite: eurooppalaiset maailmanlaajuiset satelliittinavigointijärjestelmät.
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.5)Tietoa varatuista hankintasopimuksista
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.1)Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Ilmoitetaan hankinta-asiakirjoissa.

III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.4)Tiedot ratkaisujen tai tarjousten määrän rajoittamisesta neuvottelujen aikana
IV.1.6)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 08/03/2017
Paikallinen aika: 16:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Bulgaria, Tšekki, Tanska, Saksa, Kreikka, Englanti, Espanja, Viro, Suomi, Ranska, Iiri, Kroatia, Unkari, Italia, Liettua, Latvia, Malta, Hollanti, Puola, Portugali, Romania, Slovakki, Sloveeni, Ruotsi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 8 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 10/03/2017
Paikallinen aika: 14:30
Paikka:

Euroopan komissio, Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, EU Satellite Navigation Programmes, Legal, Financial and Institutional Aspects (J2).

Office address: avenue d’Auderghem 45, 1049 Brussels, BELGIA.

Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Tarjousten avaustilaisuuteen voi osallistua 1 valtuutettu edustaja kultakin tarjoajalta. Yrityksiä, jotka haluavat osallistua avaustilaisuuteen, pyydetään ilmoittamaan aikomuksestaan vähintään 48 tuntia etukäteen sähköpostitse osoitteeseen GROW-GP2-CALL-FOR-TENDERS@ec.europa.eu

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
VI.3)Lisätiedot:

Osallistumisehdot: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1285/2013 (GNSS-asetus) 18 artiklan mukaisesti Euroopan unionin ja/tai sen jäsenvaltioiden (JV) keskeisten turvallisuusetujen suojaamiseksi on tarpeellista rajoittaa tähän hankintamenettelyyn osallistumista niin, että osallistuminen on sallittua ainoastaan tarjoajille, jotka ovat sijoittautuneet Euroopan GNSS-ohjelman osallistujavaltioon (EU:n jäsenvaltiot, Norja tai Sveitsi) (oikeushenkilöiden osalta) tai jotka ovat EU:n jäsenvaltion, Norjan tai Sveitsin kansalaisia (luonnollisten henkilöiden osalta). Oikeushenkilön katsotaan olevan sijoittautunut johonkin EU:n jäsenvaltioon, jos seuraavat ehdot täyttyvät:

— oikeushenkilö on rekisteröity johonkin EU:n jäsenvaltioon, Norjaan tai Sveitsiin ja

— määräysvaltaiset osakkeenomistajat (mukaan luettuna osakkeenomistaja, jolla on lopullinen määräysvalta) ovat joko luonnollisia henkilöitä, jotka ovat jonkin EU:n 28 jäsenvaltion, Norjan tai Sveitsin kansalaisia tai ne on rekisteröity johonkin EU:n jäsenvaltioon, Norjaan tai Sveitsiin.

VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Euroopan unionin yleinen tuomioistuin
Postiosoite: rue du Fort Niedergrünewald
Postitoimipaikka: Luxembourg
Postinumero: 2925
Maa: Luxemburg
Puhelin: +352 4303-1
Faksi: +352 4303-2100

Internetosoite: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot:

Muutoksenhakupyynnöt on jätettävä 2 kuukauden kuluessa siitä, kun asianomistaja on saanut ilmoituksen asiasta tai, mikäli ilmoitusta ei ole tehty, 2 kuukauden kuluessa siitä päivästä, kun asia on saatu tiedoksi. Euroopan oikeusasiamiehelle tehty valitus ei pidennä muutoksenhaulle annettua määräaikaa, eikä sen vuoksi muutoksenhaulle määrätä uutta määräaikaa.

VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
Virallinen nimi: Euroopan unionin yleinen tuomioistuin
Postiosoite: rue du Fort Niedergrünewald
Postitoimipaikka: Luxembourg
Postinumero: 2925
Maa: Luxemburg
Puhelin: +352 4303-1

Internetosoite: http://curia.europa.eu

VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
05/12/2016