Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Pakalpojumi - 442792-2015

Rādīt kompakto skatījumu

17/12/2015    S244

Beļģija-Brisele: Eiropas klimata politikas modelēšana

2015/S 244-442792

Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Pakalpojumi

Direktīva 2004/18/EK

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

I.1)Nosaukums, adreses un kontaktpunkts(-i)

Pilns nosaukums: Eiropas Komisija, Klimata politikas ģenerāldirektorāts, CLIMA. SRD.2 – Finanses
Pasta adrese: BU 9, 01/005
Pilsēta: Brisele
Pasta indekss: 1049
Valsts: Beļģija
Kontaktpersona(-as): Tirgus grupa
E-pasts: clima-tenders@ec.europa.eu

Interneta adrese(-s):

Līgumslēdzējas iestādes galvenā adrese: http://ec.europa.eu/clima/tenders/index_en.htm

Elektroniska piekļuve informācijai: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=904

I.2)Līgumslēdzējas iestādes veids
Eiropas iestāde/aģentūra vai starptautiska organizācija
I.3)Galvenā darbības joma
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Vide
I.4)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana citu līgumslēdzēju iestāžu vārdā
Līgumslēdzēja iestāde veic iepirkumu citu līgumslēdzēju iestāžu vārdā: nē

II iedaļa: Līguma priekšmets

II.1)Apraksts
II.1.1)Līgumam piešķirtais nosaukums
Eiropas klimata politikas modelēšana.
II.1.2)Līguma veids un būvdarbu veikšanas, piegādes vai pakalpojumu sniegšanas vieta
Pakalpojumi
Pakalpojumu kategorija Nr. 12: Arhitektūras pakalpojumi; inženiertehniskie pakalpojumi un integrētie inženiertehniskie pakalpojumi; pilsētplānošanas un ainavu arhitektūras pakalpojumi; saistītie zinātnisko un tehnisko konsultāciju pakalpojumi; tehniskās testēšanas un analīzes pakalpojumi
Galvenā būvdarbu veikšanas vieta, piegādes vai pakalpojumu sniegšanas vieta: ārpus iestādes.
NUTS kods
II.1.3)Informācija par vispārīgo vienošanos vai dinamisko iepirkumu sistēmu (DIS)
II.1.4)Īss līguma vai iepirkuma(-u) apraksts
Līguma galvenais mērķis ir nodrošināt pieeju aktualizētiem un uzlabotiem kvantitatīviem rīkiem un tos izmantot, lai novērtētu, kādi ir scenāriji un politikas iespējas klimata un enerģētikas politikas satvara 2030. gadam ieviešanai un ar klimatu saistītu Enerģētikas savienības un citu nozaru politikas elementu ieviešanai vidējā termiņā (līdz 2030. gadam) un ilgtermiņā (līdz 2050. gadam un, ja iespējams, ilgāk), tai skaitā to, kāda ir ietekme uz ekonomiku, vidi un sabiedrību gan ES kopumā, gan visās tās atsevišķajās dalībvalstīs un kandidātvalstīs. Konkrētie mērķi ir:
1. Aktualizēt/izstrādāt atsauces prognozi un tās variantus;
2. Modelēt politikas scenārijus un novērtēt klimata politikas vai ar klimatu saistītu politikas pasākumu vai to kopumu ietekmi un to mijiedarbību;
3. Sagatavot lietotājdraudzīgu prezentāciju par modeļiem, pieņēmumiem un detalizētiem (pagaidu) atsauces rezultātiem konsultāciju procesos ar dalībvalstīm.
II.1.5)Kopējā publiskā iepirkuma vārdnīca (CPV)

90700000 Vides pakalpojumi

II.1.6)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Līgums, uz kuru attiecas Valsts iepirkuma nolīgums (GPA): jā
II.2)Līguma(-u) kopējā galīgā vērtība
II.2.1)Līguma(-u) kopējā galīgā vērtība
Vērtība: 710 048,80 EUR
Bez PVN

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Procedūras veids
IV.1.1)Procedūras veids
Atklāta
IV.2)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
IV.2.1)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums saskaņā ar
1. Piedāvātās metodikas kvalitāti. Svērums 70
2. Darba organizāciju. Svērums 20
3. Kvalitātes kontroli un riska pārvaldību. Svērums 10
IV.2.2)Informācija par elektronisko izsoli
Ir piemērota elektroniskā izsole: nē
IV.3)Administratīvā informācija
IV.3.1)Identifikācijas numurs, ko piešķīrusi līgumslēdzēja iestāde
CLIMA.A.4/SER/2015/0008.
IV.3.2)Iepriekšēja(-as) publikācija(-as) par šo pašu līgumu

Iepriekšējs informatīvs paziņojums

Paziņojuma numurs ES OV: 2015/S 037-062225, 21.2.2015

Paziņojums par līgumu

Paziņojuma numurs ES OV: 2015/S 115-207545, 17.6.2015

V iedaļa: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Līgums Nr.: 340203/2015/717412/SER/CLIMA.A.4
V.1)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas lēmuma datums:
2.12.2015
V.2)Informācija par piedāvājumiem
Saņemto piedāvājumu skaits: 2
V.3)Tā uzņēmēja nosaukums un adrese, kuram nolemts piešķirt līguma slēgšanas tiesības

Pilns nosaukums: Institute of Communication and Computer Systems
Pasta adrese: Patission Street 42
Pilsēta: Atēnas
Pasta indekss: 106 82
Valsts: Grieķija

V.4)Informācija par līguma vērtību
Līguma sākotnēji paredzētā kopējā vērtība:
Vērtība: 750 000 EUR
Bez PVN
Līguma kopējā galīgā vērtība:
Vērtība: 710 048,80 EUR
Bez PVN
Ja tā ir gada vai mēneša vērtība:
Mēnešu skaits: 24
V.5)Informācija par apakšlīgumiem
Ir paredzēti apakšlīgumi: jā
Līguma vērtība vai proporcionālā daļa, par kuru visticamāk tiks slēgti apakšlīgumi ar trešām personām:
Proporcija: 57 %
Līguma vērtības/proporcijas īss apraksts, par kuru tiks noslēgti apakšlīgumi: 37 + 16 + 4.

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.1)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
VI.2)Papildu informācija:
Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 25.10.2012 Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 (Finanšu regula) piemērošanas noteikumu 134. panta 1. punkta f) apakšpunktu 3 gadus pēc sākotnējā līguma noslēgšanas līgumslēdzēja iestāde izņēmuma gadījumos varēs izmantot sarunu procedūru par papildu pakalpojumiem (bez iepriekšējas paziņojuma par līgumu publicēšanas), kas ir tādu līdzīgu pakalpojumu atkārtošanās (maksimāli līdz 50 % no sākotnējā līguma vērtības), kurus tā pati līgumslēdzēja iestāde uzticējusi uzņēmējam, kam piešķirts sākotnējais līgums.
Konkursa dokumenti būs pieejami lejupielādei I.1. iedaļā norādītajā adresē. Šī tīmekļa vietne tiks regulāri atjaunināta, un pretendentu pienākums konkursa norises laikā ir sekot līdzi precizējumiem un izmaiņām.

Lūdzam ņemt vērā, ka iepriekšējā informatīvajā paziņojumā 2015/S 37-062225, 21.2.2015, norādītais budžets bija 750 000 EUR, bet paziņojumā par līgumu 2015/S 115-207545 budžeta diapazons bija no 700 000 līdz 750 000 EUR.

Lūdzam ņemt vērā, ka līguma izpildei jāsākas 1.1.2016.
VI.3)Pārsūdzības procedūras
VI.3.1)Struktūra, kas atbildīga par pārsūdzības procedūrām

Pilns nosaukums: Vispārējā tiesa
Pasta adrese: rue du Fort Niedergrünewald
Pilsēta: Luksemburga
Pasta indekss: 2925
Valsts: Luksemburga
E-pasts: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tālrunis: +352 4303-1
Fakss: +352 4303-2100
Interneta adrese: http://curia.europa.eu

VI.3.2)Pārsūdzību iesniegšana
Precīza informācija par pārsūdzību iesniegšanas termiņu(-iem): jūs varat iesniegt piezīmes par piešķiršanas procedūru I.1. iedaļā minētajai līgumslēdzējai iestādei.

Ja uzskatāt, ka pieļauta administratīva kļūme, varat iesniegt sūdzību Eiropas Ombudam 2 gadu laikā no dienas, kad esat uzzinājis par faktiem, uz kuriem balstīta sūdzība (sk. http://www.ombudsman.europa.eu). Šādas sūdzības iesniegšana nevar ne atlikt pārsūdzību iesniegšanas termiņu, ne arī noteikt jaunu periodu pārsūdzību iesniegšanai.

2 mēnešu laikā no piešķiršanas lēmuma paziņošanas varat iesniegt pārsūdzību VI.3.1. iedaļā minētajai struktūrai.
VI.3.3)Iestāde, kur var saņemt informāciju par pārsūdzību iesniegšanu
VI.4)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
7.12.2015