Teenused - 44370-2015

Kuva koondatud vaade

07/02/2015    S27

Luksemburg-Luxembourg: Elektroonikaseadmete üldkindlustus

2015/S 027-044370

Hankelepingu sõlmimise teade

Teenused

Direktiiv 2004/18/EÜ

I osa: Hankija

I.1)Nimi, aadressid ja kontaktandmed

Ametlik nimetus: Euroopa Liidu Kohus, infrastruktuuride peadirektoraat
Linn: Luxembourg
Sihtnumber: 2925
Riik: Luksemburg
Kontaktisik: korralduse ja IT-ressursside üksus
E-post: dti-ao-2014-04@curia.europa.eu

Internetiaadress(id):

Hankija üldaadress: http://www.curia.europa.eu

Elektrooniline juurdepääs teabele: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7009

I.2)Hankija liik
Euroopa Liidu institutsioon/amet või rahvusvaheline organisatsioon
I.3)Hankija põhitegevus
Üldised avalikud teenused
I.4)Hankeleping sõlmitakse teiste hankijate nimel
Hankija teostab hanget teiste hankijate nimel: ei

II osa: Hankelepingu objekt

II.1)Kirjeldus
II.1.1)Hankelepingule antud nimetus
Elektroonikaseadmete üldkindlustus
II.1.2)Hankelepingu liik ja ehitustööde teostamise, asjade tarnimise või teenuste osutamise koht
Teenused
Teenuse kategooria nr 6: Finantsteenused a) kindlustusteenused b) panga- ja investeerimisteenused

NUTS kood LU0 LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)

II.1.3)Teave raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi (DPS) kohta
Teatega kaasneb raamlepingu sõlmimine
II.1.4)Hankelepingu või hanke/hangete lühikirjeldus
Euroopa Liidu Kohtu elektrooniliste seadmete üldkindlustus.
II.1.5)Ühtne riigihangete klassifikaator (CPV)

66510000 Kindlustusteenused

II.1.6)Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni riigihankelepingu (GPA) kohta
Hankeleping on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni riigihankelepinguga (GPA): ei
II.2)Hankelepingu(te) lõplik kogumaksumus
II.2.1)Hankelepingu(te) lõplik kogumaksumus
Maksumus: 45 584 EUR

IV osa: Hankemenetlus

IV.1)Hankemenetluse liik
IV.1.1)Hankemenetluse liik
Avatud
IV.2)Hindamiskriteeriumid
IV.2.1)Hindamiskriteeriumid
Madalaim hind
IV.2.2)Teave elektroonilise oksjoni kohta
Kasutatud on elektroonilist oksjonit: ei
IV.3)Haldusalane teave
IV.3.1)Hankija poolt toimikule antud viitenumber
CJ 04/2014.
IV.3.2)Sama hankelepingu kohta on varem avaldatud teade/teated

Hanketeade

Teate number ELTs: 2014/S 115-201816 , 18.6.2014

Muud varasemad teated

Teate number ELTs: 2014/S 122-216306 , 28.6.2014

V osa: Hankelepingu sõlmimine

Hankelepingu nr: CJ 04/2014 Osa nimetus: elektroonikaseadmete üldkindlustus
V.1)Hankelepingu sõlmimise otsuse kuupäev:
V.2)Teave pakkumuste kohta
Esitatud pakkumuste arv: 3
V.3)Sellise pakkuja nimi ja aadress, kelle kasuks hankelepingu sõlmimise otsus tehti

Ametlik nimetus: AIG Europe Ltd, Belgium Branch
Postiaadress: boulevard de la Plaine 11
Linn: Brüssel
Sihtnumber: 1050
Riik: Belgia

V.4)Andmed hankelepingu maksumuse kohta
Hankelepingu lõplik kogumaksumus:
Maksumus: 45 584 EUR
Käibemaksuta
V.5)Teave allhangete kohta
Hankelepinguga kaasnevad tõenäoliselt allhanked: ei

VI osa: Lisateave

VI.1)Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hankeleping on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei
VI.2)Lisateave:
Kooskõlas Euroopa Komisjoni 29.10.2012 delegeeritud määruse (EL) nr 1268/2012 artikli 134 lõike 1 punktiga f ja lõikega 3 võib Euroopa Liidu Kohus kasutada läbirääkimistega menetlust, kui ta soovib sõlmida lepinguid uute teenuste kohta, mis koosnevad samalaadsete teenuste kordamisest, mida teeb ettevõtja, kellega sõlmiti algne leping.
VI.3)Vaidlustusmenetlus
VI.3.1)Vaidlustusmenetluse eest vastutav organ

Ametlik nimetus: Euroopa Liidu Üldkohus
Postiaadress: rue du Fort Niedergrünewald
Linn: Luxembourg
Sihtnumber: 2925
Riik: Luksemburg
E-post: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Internetiaadress: http://www.curia.europa.eu

VI.3.2)Vaidlustuse esitamine
Täpne teave vaidlustuse esitamise tähtaja kohta: 2 kuu jooksul hageja teavitamisest või kui teavitamist ei toimu, 2 kuu jooksul päevast, mil ta asjast teada sai.
Kaebuse esitamine Euroopa Ombudsmanile ei too kaasa apellatsioonide esitamise tähtaja peatamist ega uue tähtaja määramist.
VI.3.3)Vaidlustuse esitamise kohta teavet pakkuv asutus
VI.4)Teate lähetamise kuupäev:
28.1.2015