Pakalpojumi - 443955-2014

30/12/2014    S250    Eiropas Savienības Tiesa - Pakalpojumi - Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu - Atklāta procedūra 

Luksemburga-Luksemburga: Līgums pacēlājiekārtu jomā – A un B torņa liftu kabīņu iekšējā apšuvuma un pamatņu nomaiņa

2014/S 250-443955

Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Pakalpojumi

Direktīva 2004/18/EK

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

I.1)Nosaukums, adreses un kontaktpunkts(-i)

Eiropas Savienības Tiesa, Infrastruktūras ģenerāldirektorāts, Ēku direktorāts
plateau de Kirchberg
Kontaktpersona(-as): Ajamian Krikor
2925 Luksemburga
Luksemburga
Tālrunis: +352 4303-3358
E-pasts: db-ao-2014-11@curia.europa.eu
Fakss: +352 4303-3637

Interneta adrese(-s):

Līgumslēdzējas iestādes galvenā adrese: http://curia.europa.eu/

I.2)Līgumslēdzējas iestādes veids
Eiropas iestāde/aģentūra vai starptautiska organizācija
I.3)Galvenā darbības joma
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
I.4)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana citu līgumslēdzēju iestāžu vārdā
Līgumslēdzēja iestāde veic iepirkumu citu līgumslēdzēju iestāžu vārdā: nē

II iedaļa: Līguma priekšmets

II.1)Apraksts
II.1.1)Līgumam piešķirtais nosaukums
Līgums pacēlājiekārtu jomā – A un B torņa liftu kabīņu iekšējā apšuvuma un pamatņu nomaiņa.
II.1.2)Līguma veids un būvdarbu veikšanas, piegādes vai pakalpojumu sniegšanas vieta
Pakalpojumi
Pakalpojumu kategorija Nr. 27: Citi pakalpojumi
Galvenā būvdarbu veikšanas vieta, piegādes vai pakalpojumu sniegšanas vieta: Eiropas Savienības Tiesa, plateau de Kirchberg, 2925 Luksemburga, LUKSEMBURGA.

NUTS kods LU00

II.1.3)Informācija par vispārīgo vienošanos vai dinamisko iepirkumu sistēmu (DIS)
II.1.4)Īss līguma vai iepirkuma(-u) apraksts
Eiropas Savienības Tiesa, kas atrodas plateau de Kirchberg, Luksemburgā, 9 ēku kompleksā (tostarp 2 torņos, kuros ir 26 stāvi), ir nolēmusi izsludināt uzaicinājumu uz konkursu par abu torņu liftu kabīņu apšuvuma nomaiņu.
II.1.5)Kopējā publiskā iepirkuma vārdnīca (CPV)

42416100, 42416000, 42419510, 45313000, 45313100

II.1.6)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
II.2)Līguma(-u) kopējā galīgā vērtība
II.2.1)Līguma(-u) kopējā galīgā vērtība
Vērtība: 119 593,13 EUR

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Procedūras veids
IV.1.1)Procedūras veids
Atklāta
IV.2)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
IV.2.1)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Viszemākā cena
IV.2.2)Informācija par elektronisko izsoli
Ir piemērota elektroniskā izsole: nē
IV.3)Administratīvā informācija
IV.3.1)Identifikācijas numurs, ko piešķīrusi līgumslēdzēja iestāde
CJ11/2014.
IV.3.2)Iepriekšēja(-as) publikācija(-as) par šo pašu līgumu

Paziņojums par līgumu

Paziņojuma numurs ES OV: 2014/S 167-297205, 2.9.2014

V iedaļa: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Līgums Nr.: CJ11/2014 / paziņojums par līgumu 2014/S 167-297205 Nosaukums: Līgums pacēlājiekārtu jomā – A un B torņa liftu kabīņu iekšējā apšuvuma un pamatņu atjaunošana
V.1)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas lēmuma datums:
8.12.2014
V.2)Informācija par piedāvājumiem
Saņemto piedāvājumu skaits: 2
V.3)Tā uzņēmēja nosaukums un adrese, kuram nolemts piešķirt līguma slēgšanas tiesības

Otis Luxembourg
44, rue des Bruyères
1274 Howald
Luksemburga
Tālrunis: +352 495171247
Fakss: +352 496831

V.4)Informācija par līguma vērtību
Līguma sākotnēji paredzētā kopējā vērtība:
Vērtība: 120 000 EUR
Līguma kopējā galīgā vērtība:
Vērtība: 119 593,13 EUR
Bez PVN
V.5)Informācija par apakšlīgumiem
Ir paredzēti apakšlīgumi: jā
Līguma vērtība vai proporcionālā daļa, par kuru visticamāk tiks slēgti apakšlīgumi ar trešām personām:
Proporcija: 90 %

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.1)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
VI.2)Papildu informācija:
VI.3)Pārsūdzības procedūras
VI.3.1)Struktūra, kas atbildīga par pārsūdzības procedūrām

Eiropas Savienības Vispārējā tiesa
2925 Luksemburga
Luksemburga
E-pasts: cfi.registry@curia.europa.eu
Tālrunis: +352 4303-1
Interneta adrese: http://curia.europa.eu
Fakss: +352 4303-2100

VI.3.2)Pārsūdzību iesniegšana
Precīza informācija par pārsūdzību iesniegšanas termiņu(-iem): 2 mēnešu laikā no prasītāja informēšanas vai, ja tā nav notikusi, no dienas, kad viņš to uzzinājis.
Sūdzības iesniegšana Eiropas ombudam nevar ne atlikt šo termiņu, ne arī noteikt termiņu pārsūdzību iesniegšanai.
VI.3.3)Iestāde, kur var saņemt informāciju par pārsūdzību iesniegšanu
VI.4)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
18.12.2014