Covid-19-pandemia: Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden tarjouskilpailut

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Palvelut - 446065-2017

09/11/2017    S215

Belgia-Bryssel: UCA 17/047 – SAP-järjestelmään liittyvien palvelujen toimittaminen

2017/S 215-446065

Hankintailmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Euroopan unionin neuvosto, secrétariat général
Postiosoite: rue de la Loi 175
Postitoimipaikka: Bruxelles
NUTS-koodi: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Postinumero: 1048
Maa: Belgia
Yhteyshenkilö: unité de coordination des acquisitions, bureau JL 10 70 KL
Sähköpostiosoite: tendering@consilium.europa.eu
Puhelin: +32 22818062
Faksi: +32 22800262
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3047
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3047
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä edellä mainittuun osoitteeseen
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen järjestö
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

UCA 17/047 – SAP-järjestelmään liittyvien palvelujen toimittaminen

Viitenumero: UCA 17/047.
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
72212442 Taloushalllinto-ohjelmistojen kehittämispalvelut
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Tarjouspyynnön tarkoituksena on SAP-järjestelmään liittyvien tietoteknisten palvelujen hankinta Euroopan unionin neuvoston pääsihteeristöä varten. Näin on tarkoitus ylläpitää ja kehittää taloushallinnon tietojärjestelmää (SOS II) sekä toteuttaa uusi toiminto muutoksenhallinnan puitteissa ja yhteistyössä yrityskäyttäjien kanssa.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 1.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
72267100 ATK-ohjelmiston ylläpito
80533100 ATK-koulutus
72261000 Ohjelmistotuki
72212440 Tilinpäätösanalyysi- ja kirjanpito-ohjelmistojen kehittämispalvelut
72212451 Toiminnanohjausohjelmistojen (ERP) kehittämispalvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Sopimuksen kohteena on SAP ERP Central Component 6.0 -järjestelmään (kutsutaan nimellä SOS II) perustuvaa integroitua taloushallinnon tietojärjestelmää sekä siihen liittyviä tuotteita (SAP BI, SAP PI, Solution Manager jne.) koskevat ylläpito-, tuki-, koulutus- ja konsultointipalvelut. Mainittua järjestelmää ja tuotteita käyttävät Euroopan unionin neuvoston pääsihteeristö, Euroopan unionin tuomioistuin, Euroopan tilintarkastustuomioistuin sekä yliopistollinen Eurooppa-instituutti.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Jäljempänä mainitut perusteet
Laatuperuste - Nimi: laatuperusteet / Painotus: 60
Hinta - Painotus: 40
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 1.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 24
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

Puitesopimus (framework contract – FWC) uusitaan automaattisesti 2 kertaa 12 kuukaudeksi kerrallaan, ellei jompikumpi osapuolista saa virallista ilmoitusta sopimuksen jatkamatta jättämisestä vähintään 3 kuukautta ennen voimassa olevan puitesopimuksen kestoajan päättymistä. Uusimisella ei muuteta eikä lykätä mitään nykyisiä velvoitteita.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

Neuvoston pääsihteeristö ei julkaise sopimustensa arvioitua rahallista arvoa. Palvelujen/toimitusten arvioitu määrä on ilmoitettu tarjouseritelmissä.

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen
Puitejärjestely yhden toimijan kanssa
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 22/12/2017
Paikallinen aika: 16:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Bulgaria, Tšekki, Tanska, Saksa, Kreikka, Englanti, Espanja, Viro, Suomi, Ranska, Iiri, Kroatia, Unkari, Italia, Liettua, Latvia, Malta, Hollanti, Puola, Portugali, Romania, Slovakki, Sloveeni, Ruotsi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 6 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 09/01/2018
Paikallinen aika: 15:00
Paikka:

sihteeristön tarjouksien arviointikomitea voi päättää antaa tarjouksen käännettäväksi, mikäli se katsoo tämän olevan tarpeen tarjouksen ymmärtämiseksi.

Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Kutakin tarjoajaa voi edustaa enintään 1 henkilö, jonka nimi on ilmoitettava sähköpostitse (tendering@consilium.europa.eu) viimeistään 20.12.2017.

Tarjousten avaustilaisuutta voidaan siirtää lyhyellä varoitusajalla, mikäli pääsihteeristön rakennuksissa järjestetään ennakoimattomia tapahtumia sinä päivänä, jolle tarjousten avaustilaisuus on suunniteltu.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Unionin yleinen tuomioistuin
Postiosoite: rue du Fort Niedergrünewald
Postitoimipaikka: Luxembourg
Postinumero: 2925
Maa: Luxemburg
Sähköpostiosoite: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Puhelin: +352 4303-1
Faksi: +352 4303-2100
Internetosoite: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot:

Muutoksenhakupyynnöt on jätettävä 2 kuukauden kuluessa siitä, kun asianomistaja on saanut ilmoituksen asiasta tai, mikäli ilmoitusta ei ole tehty, 2 kuukauden kuluessa päivästä, jona tämä on saanut tiedon asiasta.

Euroopan oikeusasiamiehelle esitetty valitus ei jatka tätä aikaa eikä käynnistä uutta jaksoa muutoksenhakupyyntöjen jättämiselle.

Menettelyyn liittyviä aikarajoja voidaan jatkaa etäisyyden takia yksittäisellä 10 päivän ajanjaksolla riippumatta kyseessä olevan osapuolen tavallisesta sijoittautumis- tai kotipaikasta.

VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
Virallinen nimi: Euroopan unionin neuvosto, Secrétariat Général – DGA4 – Unité de coordination des acquisitions
Postiosoite: rue de la Loi 175
Postitoimipaikka: Bruxelles
Postinumero: 1048
Maa: Belgia
Sähköpostiosoite: tendering@consilium.europa.eu
Puhelin: +32 22818062
Faksi: +32 22800262
Internetosoite: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3047
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
30/10/2017