Byggentreprenader - 448178-2020

25/09/2020    S187

Sverige-LJUSDAL: Bygg- och anläggningsarbeten: förskolebyggnader

2020/S 187-448178

Förhandsmeddelande

Detta meddelande är endast för förhandsinformation

Byggentreprenader

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Ljusdals kommun
Nationellt registreringsnummer: 212000-2320
Ort: LJUSDAL
Nuts-kod: SE313 Gävleborgs län
Postnummer: 827 80
Land: Sverige
Kontaktperson: Daniel Turås
E-post: daniel.turas@upphandlingsbyran.com
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.ljusdal.se
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afcodkrdgj&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Annan typ: Kommun
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Utförandeentreprenad - Om- och tillbyggnation Ämbarbo Förskola, Ljusdal

Referensnummer: 20/86
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
45214100 Bygg- och anläggningsarbeten: förskolebyggnader
II.1.3)Typ av kontrakt
Byggentreprenader
II.1.4)Kort beskrivning:

Ljusdals Kommun upphandlar utförandeentreprenad - Om- och tillbyggnation av Ämbarbo Förskola, Ljusdal. Del av Kläppa 27:1.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
45262700 Ombyggnadsarbete
45262800 Ut- och tillbyggnadsarbeten
45400000 Färdigställande byggnadsarbeten
45421000 Snickeriarbeten
45454000 Ombyggnadstjänster
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE313 Gävleborgs län
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Ljusdal

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Ljusdals Kommun upphandlar utförandeentreprenad - Om- och tillbyggnation av Ämbarbo Förskola, Ljusdal. Del av Kläppa 27:1.

II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.3)Beräknat datum för offentliggörande av upphandlingsmeddelande:
01/10/2020

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
22/09/2020