TED tīmekļvietne kopš 2022. gada 2. novembra ir gatava e-veidlapām. Meklēšanas funkcija mainīsies: pielāgojiet savus iepriekš noteiktos ekspertu līmeņa vaicājumus. Iepazīstieties ar izmaiņām vietnes jaunumos un atjauninātajās palīdzības lapās.

Pakalpojumi - 448706-2015

Rādīt kompakto skatījumu

22/12/2015    S247

Beļģija-Brisele: Iekšējo zināšanu un spēju veidošana uz mazoglekļa ekonomisko attīstību vērstu starptautisko saistību un politikas pasākumu novērtēšanai

2015/S 247-448706

Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Pakalpojumi

Direktīva 2004/18/EK

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

I.1)Nosaukums, adreses un kontaktpunkts(-i)

Pilns nosaukums: Eiropas Komisija, Klimata politikas ģenerāldirektorāts, ENV. SRD.2 – Finanses
Pasta adrese: BU 9, 01/005
Pilsēta: Brisele
Pasta indekss: 1049
Valsts: Beļģija
Kontaktpersona(-as): Tirgus grupa
E-pasts: clima-tenders@ec.europa.eu

Interneta adrese(-s):

Līgumslēdzējas iestādes galvenā adrese: http://ec.europa.eu/clima/tenders/index_en.htm

Elektroniska piekļuve informācijai: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=862

I.2)Līgumslēdzējas iestādes veids
Eiropas iestāde/aģentūra vai starptautiska organizācija
I.3)Galvenā darbības joma
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
I.4)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana citu līgumslēdzēju iestāžu vārdā
Līgumslēdzēja iestāde veic iepirkumu citu līgumslēdzēju iestāžu vārdā: nē

II iedaļa: Līguma priekšmets

II.1)Apraksts
II.1.1)Līgumam piešķirtais nosaukums
Iekšējo zināšanu un spēju veidošana uz mazoglekļa ekonomisko attīstību vērstu starptautisko saistību un politikas pasākumu novērtēšanai.
II.1.2)Līguma veids un būvdarbu veikšanas, piegādes vai pakalpojumu sniegšanas vieta
Pakalpojumi
Pakalpojumu kategorija Nr. 12: Arhitektūras pakalpojumi; inženiertehniskie pakalpojumi un integrētie inženiertehniskie pakalpojumi; pilsētplānošanas un ainavu arhitektūras pakalpojumi; saistītie zinātnisko un tehnisko konsultāciju pakalpojumi; tehniskās testēšanas un analīzes pakalpojumi
Galvenā būvdarbu veikšanas vieta, piegādes vai pakalpojumu sniegšanas vieta: ārpus iestādes.
NUTS kods
II.1.3)Informācija par vispārīgo vienošanos vai dinamisko iepirkumu sistēmu (DIS)
II.1.4)Īss līguma vai iepirkuma(-u) apraksts
Uz modeļa balstīta ekonomiskā analīze ir nozīmīga politikas sagatavošanai un būtiska ES mērķu sasniegšanai attiecībā uz klimata pārmaiņām. Šajā analīzē nevar aplūkot tikai ES ekonomiku. ES klimata politika ir atkarīga arī no globāliem pasākumiem, kurus īsteno saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām ietvaros pieņemto jauno vienošanos klimata pārmaiņu jomā, kā arī valstu līmenī. Šim līgumam jānodrošina piekļuve tādu mūsdienīgu modelēšanas rīku plašam klāstam, ar ko var novērtēt klimata politiku pasaules mērogā un galvenajās partnervalstīs. Šim līgumam jābūt vērstam uz tādu globālās modelēšanas rīku veiktspējas uzlabošanu, kuri var nodrošināt informāciju, kas nepieciešama ES klimata politikas veidošanai, kā arī uz trešās valstīs īstenotās politikas izpratnes uzlabošanu. Tāpēc līguma ietvaros arī jāvāc dati par partnervalstīs īstenotajiem vai plānotajiem politikas pasākumiem.
II.1.5)Kopējā publiskā iepirkuma vārdnīca (CPV)

90700000 Vides pakalpojumi

II.1.6)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Līgums, uz kuru attiecas Valsts iepirkuma nolīgums (GPA): jā
II.2)Līguma(-u) kopējā galīgā vērtība
II.2.1)Līguma(-u) kopējā galīgā vērtība
Vērtība: 500 000 EUR
Bez PVN

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Procedūras veids
IV.1.1)Procedūras veids
Atklāta
IV.2)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
IV.2.1)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums saskaņā ar
1. Piedāvātās metodikas kvalitāti. Svērums 40
2. Darba organizāciju. Svērums 30
3. Kvalitātes kontroles pasākumiem. Svērums 30
IV.2.2)Informācija par elektronisko izsoli
Ir piemērota elektroniskā izsole: nē
IV.3)Administratīvā informācija
IV.3.1)Identifikācijas numurs, ko piešķīrusi līgumslēdzēja iestāde
CLIMA.A.4/SER/2015/0005.
IV.3.2)Iepriekšēja(-as) publikācija(-as) par šo pašu līgumu

Iepriekšējs informatīvs paziņojums

Paziņojuma numurs ES OV: 2015/S 37-062225, 21.2.2015

Paziņojums par līgumu

Paziņojuma numurs ES OV: 2015/S 098-176452, 22.5.2015

V iedaļa: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Līgums Nr.: 3402014/2015/717962/SER/CLIMA.A4
V.1)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas lēmuma datums:
7.12.2015
V.2)Informācija par piedāvājumiem
Saņemto piedāvājumu skaits: 1
V.3)Tā uzņēmēja nosaukums un adrese, kuram nolemts piešķirt līguma slēgšanas tiesības

Pilns nosaukums: PBL Netherlands Environmental Assessment Agency
Pasta adrese: Oranjebuitensingel 6
Pilsēta: Hāga
Pasta indekss: 2511 VE
Valsts: Nīderlande

V.4)Informācija par līguma vērtību
Līguma sākotnēji paredzētā kopējā vērtība:
Vērtība: 500 000 EUR
Bez PVN
Līguma kopējā galīgā vērtība:
Vērtība: 500 000 EUR
Bez PVN
Ja tā ir gada vai mēneša vērtība:
Mēnešu skaits: 24
V.5)Informācija par apakšlīgumiem
Ir paredzēti apakšlīgumi: nē

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.1)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
VI.2)Papildu informācija:
Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 25.10.2012 Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 (Finanšu regula) piemērošanas noteikumu 134. panta 1. punkta f) apakšpunktu 3 gadus pēc sākotnējā līguma noslēgšanas līgumslēdzēja iestāde izņēmuma gadījumos varēs uzsākt sarunu procedūru par papildu pakalpojumiem (bez iepriekšējas paziņojuma par līgumu publicēšanas), kas ir tādu līdzīgu pakalpojumu atkārtošanās (maksimāli līdz 50 % no sākotnējā līguma vērtības), kurus tā pati līgumslēdzēja iestāde bija uzticējusi uzņēmējam sākotnējā līgumā.
Konkursa dokumenti būs pieejami lejupielādei I.1. iedaļā norādītajā adresē. Šī tīmekļa vietne tiks regulāri atjaunināta, un pretendentu pienākums konkursa norises laikā ir sekot līdzi precizējumiem un izmaiņām.

NB! Iepriekšējā informatīvajā paziņojumā (2015/S 37-062225, 21.2.2015) paredzētais sākotnējais budžets bija 500 000 EUR, un tas ir mainīts uz budžeta diapazonu no 475 000 līdz 500 000 EUR.

Līgums tika piešķirts konsorcijam: PBL Netherlands Environmental Assessment Agency, Nīderlande, International Institute for Applied Systems Analysis, Austrija, Cambridge Econometrics Ltd, Apvienotā Karaliste, un NewClimate Institute for Climate Policy and Global Sustainability, Vācija.
VI.3)Pārsūdzības procedūras
VI.3.1)Struktūra, kas atbildīga par pārsūdzības procedūrām

Pilns nosaukums: Vispārējā tiesa
Pasta adrese: rue du Fort Niedergrünewald
Pilsēta: Luksemburga
Pasta indekss: 2925
Valsts: Luksemburga
E-pasts: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tālrunis: +352 4303-1
Fakss: +352 4303-2100
Interneta adrese: http://curia.europa.eu

VI.3.2)Pārsūdzību iesniegšana
Precīza informācija par pārsūdzību iesniegšanas termiņu(-iem): 2 mēnešu laikā no prasītāja informēšanas vai, ja tā nav notikusi, no dienas, kad prasītājs to uzzinājis. Sūdzības iesniegšana Eiropas Ombudam nevar ne atlikt šo periodu, ne arī atklāt jaunu periodu pārsūdzību iesniegšanai.
VI.3.3)Iestāde, kur var saņemt informāciju par pārsūdzību iesniegšanu
VI.4)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
10.12.2015