Nu finns en särskild covid-19-sida med upphandlingar av medicinsk utrustning.

Konferensen om Europas framtid är din chans att dela med dig av dina idéer och forma vårt framtida EU. Gör din röst hörd!

Tjänster - 449338-2021

06/09/2021    S172

Sverige-Strängnäs: Utveckling av kundanpassad programvara

2021/S 172-449338

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Spelinspektionen
Nationellt registreringsnummer: 202100-3310
Postadress: Box 199
Ort: STRÄNGNÄS
Nuts-kod: SE122 Södermanlands län
Postnummer: 64523
Land: Sverige
Kontaktperson: Rokhosh Evidar
E-post: Rokhosh@ecenea.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.spelinspektionen.se
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afamfkaksf&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afamfkaksf&GoTo=Tender
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Nationellt självavstängningssystem, Spelpaus.se

Referensnummer: 20Si2347
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
72230000 Utveckling av kundanpassad programvara
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

I enlighet med Spellagen (2018:1138) ska Beställaren ha ett system för självavstängning från spel. Därför avser Beställaren tillsammans med Leverantör att utveckla ett System för självavstängningsregistret, Spelpaus.se enligt upphandlingsdokumentet.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
72220000 Systemtjänster och tekniska konsulttjänster
72224000 Konsulttjänster för projektledning
72246000 Konsulttjänster för system
72250000 System- och stödtjänster
72262000 Utveckling av programvara
72263000 Programimplementation
72267100 Underhåll av IT-programvara
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE122 Södermanlands län
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Strängnäs

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

I enlighet med Spellagen (2018:1138) ska Beställaren ha ett system för självavstängning från spel. Därför avser Beställaren tillsammans med Leverantör att utveckla ett System för självavstängningsregistret, Spelpaus.se enligt upphandlingsdokumentet.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 48
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 04/10/2021
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 31/10/2022
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 05/10/2021
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Linköping
Ort: Linköping
Land: Sverige
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
01/09/2021