Sedan den 2 november 2022 är TED-webbplatsen redo för eForms. Ändrad sökfunktion: du måste anpassa dina fördefinierade expertsökningar. Läs mer om förändringarna i TED-nyheterna och på de uppdaterade hjälpsidorna.

Tjänster - 453486-2018

17/10/2018    S200

Belgien-Bryssel: Euroscola – utarbetande, samordning och drift av programmet

2018/S 200-453486

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europaparlamentet, direction générale de la communication
Postadress: Rue Wiertz 60
Ort: Bruxelles
Nuts-kod: BE BELGIQUE-BELGIË
Postnummer: 1047
Land: Belgien
Kontaktperson: Bureau de liaison Strasbourg
E-post: sabine.gross@ep.europa.eu
Telefon: +33 388174001
Internetadress(er):
Allmän adress: https://www.europarl.europa.eu/
Upphandlarprofil: http://www.europarl.europa.eu/strasbourg/fr/
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3936
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till följande adress:
Officiellt namn: Bureau de liaison du Parlement européen à Strasbourg
Postadress: 1 avenue du Président Robert Schuman
Ort: Strasbourg
Postnummer: 67070
Land: Frankrike
Kontaktperson: Sabine Gross
E-post: sabine.gross@ep.europa.eu
Nuts-kod: FR FRANCE
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.europarl.europa.eu/strasbourg/fr/
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Euroscola – utarbetande, samordning och drift av programmet

Referensnummer: COMM/DG/AWD/2018/482
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
79952000 Evenemang
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Europaparlamentets kontor i Strasbourg har sedan 1989 utvecklat ett program för möten med ungdomar med ändamålet att de ska förstå Europaparlamentets roll och inse behovet av personligt engagemang i en demokrati. Programmets mål är att förbereda ungdomarna för deras framtida roll som europeiska medborgare.

Inom ramen för ett program som bygger på simulering av de europeiska parlamentarikernas aktiviteter (utskottssammanträden, plenarsammanträden, omröstningar, diskussioner, antagande av resolutioner m. m.) organiseras under ett tjugotal dagar, som samlar upp till 600 ungdomar och deras lärare, från Europeiska unionens medlemsländer. Ett ledningsteam ska, under överinsikt av en av Europaparlamentets tjänstemän, säkerställa planeringen, koordinationen och genomförandet av dessa dagar.

Det företag som tilldelas kontraktet ska genomdriva programmet och motivera deltagarna, ha uppsikt över ungdomarna under det att dagen fortlöper och säkerställa att dessa aktivt och med engagemang deltar i programmet.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 540 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: FR FRANCE
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Strasbourg

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Det företag som tilldelas kontraktet ska genomdriva programmet och motivera deltagarna, ha uppsikt över ungdomarna under det att dagen fortlöper och säkerställa att dessa aktivt och med engagemang deltar i programmet (se bilaga I – tekniska specifikationer).

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 540 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 12
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Kontraktet kan förnyas årligen genom en tyst överenskommelse upp till 3 gånger. Den totala löptiden får inte överstiga 4 år.

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
Ramavtal med en enda aktör
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 07/12/2018
Lokal tid: 12:00
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Bulgariska, Tjeckiska , Danska, Tyska, Grekiska, Engelska, Spanska, Estniska, Finska, Franska, Iriska, Kroatiska, Ungerska, Italienska, Litauiska, Lettiska, Maltesiska, Nederländska, Polska, Portugisiska, Rumänska, Slovakiska, Slovenska, Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 6 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 17/12/2018
Lokal tid: 10:00
Plats:

Europaparlamentet, bâtiment Louise Weiss (LOW), 67000 Strasbourg, FRANKRIKE.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Europeiska unionens domstol
Ort: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxemburg
E-post: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Internetadress: https://curia.europa.eu/
VI.4.2)Behörigt organ vid medling
Officiellt namn: Europeiska ombudsmannen
Postadress: 1 avenue du Président Robert Schuman
Ort: Strasbourg
Postnummer: 67001
Land: Frankrike
Internetadress: https://www.ombudsman.europa.eu/start.faces
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
Officiellt namn: Europeiska unionens domstol
Ort: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxemburg
E-post: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Internetadress: https://curia.europa.eu/
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
10/10/2018