Pakalpojumi - 454152-2017

14/11/2017    S218    - - Pakalpojumi - Paziņojums par līgumu - Sarunu procedūra 

Francija-Parīze: Inženiertehniskie pakalpojumi

2017/S 218-454152

Paziņojums par līgumu – sabiedriskie pakalpojumi

Pakalpojumi

Legal Basis:

Direktīva 2014/25/ES

I iedaļa: Līgumslēdzējs

I.1)Nosaukums un adreses
EDF
22-30 avenue de Wagram
Paris
75008
Francija
Kontaktpersona: ERDF — plateforme achats de Bordeaux — 4 rue isaac Newton — 33695 Mérignac Cedex
Tālrunis: +33 557927817
E-pasts: nathalie.audureau@enedis.fr
Fakss: +33 557927812
NUTS kods: FRY4

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: http://www.erdf.fr

I.2)Informācija par kopējo iepirkumu
I.3)Saziņa
Piekļuve iepirkuma dokumentiem ir ierobežota. Plašāku informāciju var iegūt: https://portail-achats.erdf.fr
Papildu informāciju var saņemt iepriekš minētajā adresē
Piedāvājumi vai dalības pieteikumi jāsūta elektroniski: http://portail-achats.erdf.fr
Piedāvājumi vai dalības pieteikumi jāsūta uz iepriekš minēto adresi
I.6)Galvenā darbības joma
Elektroenerģijas apgāde

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

Contrôle de travaux HTB (> 50 kV) sur 3 projets d'EDF ile de La Réunion 2018/2019.

II.1.2)Galvenās CPV kods
71300000
II.1.3)Līguma veids
Pakalpojumi
II.1.4)Īss apraksts:

Le titulaire a pour mission d'assurer le bon déroulement des chantiers HTB conformément aux prévisions dans les domaines suivants: aspect technique, respect du planning, aspect qualité/contrôle, aspect sécurité, aspect environnemental (EDF est certifié ISO 14001), aspect livraisons de matériel, avancement des travaux et travaux complémentaires ou supplémentaires (Entreprises travaux), gestion des aléas.

II.1.5)Paredzamā kopējā vērtība
Vērtība bez PVN: 1.00 EUR
II.1.6)Informācija par daļām
Līgums ir sadalīts daļās: nē
II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: FRY4
II.2.4)Iepirkuma apraksts:

La prestation concerne le suivi des chantiers du domaine HTB concernant les projets suivants:

— LS Montvert: création de liaisons souterraines entre le poste de Montvert et le poste de Saint Pierre et entre le poste de Montvert et la ligne Saint-Pierre — Langevin,

— poste source de MONTVERT: création du poste de Montvert,

— poste source de Saint-Pierre: rénovation du Poste de Saint-Pierre.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Cena nav vienīgais piešķiršanas kritērijs, un visi kritēriji ir noteikti tikai iepirkuma dokumentos
II.2.6)Paredzamā vērtība
Vērtība bez PVN: 1.00 EUR
II.2.7)Līguma, pamatnolīguma vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laiks
Sākuma datums: 01/02/2018
Beigu datums: 31/12/2019
Līgumu var atjaunot: nē
II.2.9)Informācija par ierobežojumiem attiecībā uz ekonomikas dalībnieku skaitu, ko uzaicinās iesniegt piedāvājumus vai piedalīties
Paredzētais kandidātu skaits: 10
II.2.10)Informācija par variantiem
Var iesniegt piedāvājumu variantus: nē
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.12)Informācija par elektroniskajiem katalogiem
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
II.2.14)Papildu informācija

Le montant indiqué au II.2.6 n'est pas le montant réel de l'affaire.

III iedaļa: Juridiskā, saimnieciskā, finansiālā un tehniskā informācija

III.1)Dalības nosacījumi
III.1.1)Piemērotība profesionālās darbības veikšanai, ieskaitot prasības attiecībā uz reģistrāciju profesionālajos reģistros vai komercreģistros
Nosacījumu saraksts un īss apraksts:

Le candidat doit fournir une déclaration sur l'honneur datée et signée justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner mentionnés aux articles 45 et 48 de l'ordonnance n°2015-899 du 23.7.2015 relative aux marchés publics. Cette déclaration est à fournir par les candidats individuels, par chacun des membres d'un groupement candidat et, le cas échéant, par les sous-traitants présentés.

III.1.2)Saimnieciskais un finansiālais stāvoklis
III.1.3)Tehniskās un profesionālās spējas
Atlases kritēriju saraksts un īss apraksts:

L'entreprise soumissionnaire doit être certifiée ISO 9001 et doit disposer d'un ou plusieurs candidats ayant les compétences suivantes:

— de solides connaissances en électrotechnique,

— une expérience d'au moins 10 ans dans l'exploitation et la gestion de projets des réseaux HTB (> 90 kV): chantiers de liaisons souterraines et aériennes HTB et Chantiers de création de postes sources en bâtiment avec la composante contrôle commande.

— une expérience dans le suivi de chantiers HTB,

— une connaissance du périmètre de la certification ISO 14001,

— une bonne connaissance des doctrines portées par les exploitants EDF de l'ouvrage,

— un niveau d'habilitation a minima H0B0V.

Compte tenu des spécificités locales, outre la maîtrise de la langue française parlée et écrite, la compréhension de la langue créole réunionnaise est un plus.

A ce titre, l'entreprise soumissionnaire fournira:

— un ou plusieurs dossiers de candidats avec pour chacun d'entre eux: CV, références, mémoire personnel présentant au moins une expérience similaire et une copie du titre d'habilitation en cours de validité.

III.1.4)Dalības objektīvie noteikumi un kritēriji
III.1.5)Informācija par privileģēto tiesību līgumiem
III.1.6)Prasītās iemaksas un garantijas:
III.1.7)Galvenie finansēšanas nosacījumi un maksājumu kārtība un/vai atsauce uz attiecīgajiem noteikumiem, kas tos reglamentē:

Financement sur ressources propres.

Paiement à 60 jours à compter de la date d'émission de facture.

III.1.8)Juridiskā forma, kādā jāapvienojas uzņēmēju grupai, kurai paredzēts piešķirt līguma slēgšanas tiesības:

En cas de groupement momentané d'entreprises attributaire du marché, l'un des membres du groupement est désigné comme mandataire. Celui-ci coordonne les prestations de chacun des membres du groupement et représente ceux-ci auprès d'EDF et est solidaire des obligations contractuelles de chacun d'entre eux. EDF accepte les groupements conjoints et solidaires.

Sans préjudice de l'article 50.I de l'ordonnance du 23.7.2015, la composition du groupement ne peut pas être modifiée entre la date de remise des candidatures et la date de signature du marché, sauf en cas de restructuration de société ou si le groupement apporte la preuve qu'un de ses membres se trouve dans l'impossibilité d'accomplir sa tâche pour des raisons qui ne sont pas de son fait. Par ailleurs, un soumissionnaire, qui proposera une offre au titre d'un groupement d'entreprises, ne pourra pas remettre d'offre à titre individuel ou au titre d'un autre groupement.

III.2)Ar līgumu saistītie nosacījumi
III.2.1)Informācija par konkrēto profesiju
III.2.2)Līguma izpildes nosacījumi:
III.2.3)Informācija par personālu, kas atbildīgs par līguma izpildi

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Apraksts
IV.1.1)Procedūras veids
Sarunu procedūra ar iepriekšēju iepirkuma izsludināšanu
IV.1.3)Informācija par pamatnolīgumu vai dinamisko iepirkumu sistēmu
Iepirkums paredz pamatnolīguma noslēgšanu
Pamatnolīgums ar vienu uzņēmēju
IV.1.4)Informācija par risinājumu vai piedāvājumu skaita samazināšanu sarunu vai dialoga laikā
IV.1.6)Informācija par elektronisko izsoli
IV.1.8)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums: jā
IV.2)Administratīvā informācija
IV.2.1)Iepriekšēja publikācija par šo pašu procedūru
IV.2.2)Piedāvājumu vai dalības pieteikumu saņemšanas termiņš
Datums: 08/12/2017
Vietējais laiks: 12:00
IV.2.3)Datums, kad atlasītajiem kandidātiem nosūtīts dalības vai piedāvājumu iesniegšanas uzaicinājums
IV.2.4)Valodas, kurās var iesniegt piedāvājumu vai dalības pieteikumu:
Franču valoda
IV.2.6)Minimālais laika posms, kura laikā pretendentam jāuztur piedāvājums
IV.2.7)Piedāvājumu atvēršanas nosacījumi

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.1)Informācija par periodiskumu
Šis ir kārtējs iepirkums: nē
VI.2)Informācija par elektronisko darbplūsmu
VI.3)Papildu informācija:
VI.4)Pārskatīšanas procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
Tribunal de grande instance de Nanterre — 179-191 avenue Joliot-Curie
Nanterre
92020
Francija
VI.4.2)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanas procedūrām
VI.4.3)Pārskatīšanas procedūra
VI.4.4)Dienests, no kura var iegūt informāciju par pārskatīšanas procedūru
Greffe du tribunal de grande instance de Nanterre
179-191 avenue Joliot-Curie
Nanterre
92020
Francija
Tālrunis: +33 140971010

Interneta adrese: http://www.tgi-nanterre.justice.fr

VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
10/11/2017