Pakalpojumi - 454159-2017

14/11/2017    S218    - - Pakalpojumi - Paziņojums par līgumu - Atklāta procedūra 

Spānija-Madride: Inženiertehnisko darbu konsultatīvie pakalpojumi

2017/S 218-454159

Paziņojums par līgumu – sabiedriskie pakalpojumi

Pakalpojumi

Legal Basis:

Direktīva 2014/25/ES

I iedaļa: Līgumslēdzējs

I.1)Nosaukums un adreses
ADIF-ALTA Velocidad
Q2802152E
c/ Hiedra, 9, Edificio 23
Madrid
28036
Spānija
Tālrunis: +34 917744804
E-pasts: mjmoro@adif.es
Fakss: +34 917674490
NUTS kods: ES300

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: www.adifaltavelocidad.es

I.2)Informācija par kopējo iepirkumu
I.3)Saziņa
Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā : www.adifaltavelocidad.es
Papildu informāciju var saņemt iepriekš minētajā adresē
Piedāvājumi vai dalības pieteikumi jāsūta uz iepriekš minēto adresi
I.6)Galvenā darbības joma
Dzelzceļa pakalpojumi

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

Servicios de consultoría y asistencia técnica para la redacción del proyecto de construcción del ramal de conexión entre la línea de alta velocidad Monforte del CID-Murcia y la línea Chinchilla-Cartagena.

Atsauces numurs: 3.17/20830.0258 (P015/17)
II.1.2)Galvenās CPV kods
71311000
II.1.3)Līguma veids
Pakalpojumi
II.1.4)Īss apraksts:

Servicios de consultoría y asistencia técnica para la redacción del proyecto de construcción del ramal de conexión entre la línea de alta velocidad Monforte del CID-Murcia y la línea Chinchilla-Cartagena.

II.1.5)Paredzamā kopējā vērtība
Vērtība bez PVN: 577 875.00 EUR
II.1.6)Informācija par daļām
Līgums ir sadalīts daļās: nē
II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: ES
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

Murcia.

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Realización de los servicios arriba indicados.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Zemāk minētie kritēriji
Kvalitātes kritērijs - Nosaukums: Oferta técnica / Svērums: 49
Izmaksu kritērijs - Nosaukums: Oferta económica / Svērums: 51
II.2.6)Paredzamā vērtība
Vērtība bez PVN: 577 875.00 EUR
II.2.7)Līguma, pamatnolīguma vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laiks
Ilgums mēnešos: 12
Līgumu var atjaunot: nē
II.2.10)Informācija par variantiem
Var iesniegt piedāvājumu variantus: nē
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.12)Informācija par elektroniskajiem katalogiem
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: jā
Projekta numurs vai atsauce: Podrá ser cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) a través del P.O. Crecimiento Sostenible 2014-2020, Objetivo Temático 7: Transporte sostenible.
II.2.14)Papildu informācija

III iedaļa: Juridiskā, saimnieciskā, finansiālā un tehniskā informācija

III.1)Dalības nosacījumi
III.1.1)Piemērotība profesionālās darbības veikšanai, ieskaitot prasības attiecībā uz reģistrāciju profesionālajos reģistros vai komercreģistros
III.1.2)Saimnieciskais un finansiālais stāvoklis
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji
III.1.3)Tehniskās un profesionālās spējas
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji
III.1.4)Dalības objektīvie noteikumi un kritēriji
III.1.5)Informācija par privileģēto tiesību līgumiem
III.1.6)Prasītās iemaksas un garantijas:

Provisional (importe) 11 557,50 EUR.

Definitiva (%) 5 % del importe de adjudicación (IVA excluido)

Complementaria Hasta el 5 % del importe de adjudicación, IVA excluido, en función de la oferta del adjudicatario:

1 % si el importe de adjudicación se sitúa entre el 10 % y el 15 % de baja sobre el presupuesto de licitación.

2 % si el importe de adjudicación se sitúa entre el 15 % y el 20 % de baja sobre el presupuesto de licitación.

3 % si el importe de adjudicación se sitúa entre el 20 % y el 25 % de baja sobre el presupuesto de licitación.

4 % si el importe de adjudicación se sitúa entre el 25 % y el 30 % de baja sobre el presupuesto de licitación.

5 % si el importe de adjudicación representa una baja superior al 30 % sobre el presupuesto de licitación

No obstante lo anterior, en caso de que la oferta adjudicataria hubiera estado inicialmente incursa en presunción de temeridad por su bajo importe, el porcentaje será siempre del 5 % del precio de adjudicación.

III.1.7)Galvenie finansēšanas nosacījumi un maksājumu kārtība un/vai atsauce uz attiecīgajiem noteikumiem, kas tos reglamentē:
III.1.8)Juridiskā forma, kādā jāapvienojas uzņēmēju grupai, kurai paredzēts piešķirt līguma slēgšanas tiesības:
III.2)Ar līgumu saistītie nosacījumi
III.2.1)Informācija par konkrēto profesiju
III.2.2)Līguma izpildes nosacījumi:
III.2.3)Informācija par personālu, kas atbildīgs par līguma izpildi

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Apraksts
IV.1.1)Procedūras veids
Atklāta procedūra
IV.1.3)Informācija par pamatnolīgumu vai dinamisko iepirkumu sistēmu
IV.1.4)Informācija par risinājumu vai piedāvājumu skaita samazināšanu sarunu vai dialoga laikā
IV.1.6)Informācija par elektronisko izsoli
IV.1.8)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums: nē
IV.2)Administratīvā informācija
IV.2.1)Iepriekšēja publikācija par šo pašu procedūru
IV.2.2)Piedāvājumu vai dalības pieteikumu saņemšanas termiņš
Datums: 20/12/2017
Vietējais laiks: 12:00
IV.2.3)Datums, kad atlasītajiem kandidātiem nosūtīts dalības vai piedāvājumu iesniegšanas uzaicinājums
IV.2.4)Valodas, kurās var iesniegt piedāvājumu vai dalības pieteikumu:
Spāņu valoda
IV.2.6)Minimālais laika posms, kura laikā pretendentam jāuztur piedāvājums
Ilgums mēnešos: 4 (no piedāvājumu saņemšanai noteiktā datuma)
IV.2.7)Piedāvājumu atvēršanas nosacījumi
Datums: 17/01/2018
Vietējais laiks: 10:30
Vieta:

c/ Hiedra, 9, edifico 23, 28036 Madrid.

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.1)Informācija par periodiskumu
Šis ir kārtējs iepirkums: nē
VI.2)Informācija par elektronisko darbplūsmu
Pieņems elektroniskos rēķinus
VI.3)Papildu informācija:
VI.4)Pārskatīšanas procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
Órgano de Contratación de Adif-Alta Velocidad
Madrid
Spānija
VI.4.2)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanas procedūrām
Órgano de Contratación de Adif-Alta Velocidad
calle Hiedra, 9
Madrid
28036
Spānija
Tālrunis: +34 917744804
Fakss: +34 917674490
VI.4.3)Pārskatīšanas procedūra
VI.4.4)Dienests, no kura var iegūt informāciju par pārskatīšanas procedūru
VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
10/11/2017