Būvdarbi - 454238-2017

14/11/2017    S218    - - Būvdarbi - Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu - Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana bez iepriekšējas publicēšanas 

Francija-Orleāna: Pilnīgas vai daļējas izbūves darbi un inženiertehniskie darbi

2017/S 218-454238

Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Būvdarbi

Direktīva 2004/18/EK

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

I.1)Nosaukums, adreses un kontaktpunkts(-i)

LogemLoiret
6 rue du Cdt de Poli
Kontaktpunkts(-i): Service marchés
45043 Orléans Cedex 1
Francija
Tālrunis: +33 0238704444
E-pasts: servicemarches@logemloiret.fr
Fakss: +33 0238704451

Interneta adrese(-s):

Līgumslēdzējas iestādes galvenā adrese: http://www.logemloiret.fr

Pircēja profila adrese: http://groupelogemloiret.marches-publics.info/

II iedaļa: Līguma priekšmets

II.1)Apraksts
II.1.5)Kopējā publiskā iepirkuma vārdnīca (CPV)

45200000

Apraksts
Pilnīgas vai daļējas izbūves darbi un inženiertehniskie darbi.

V iedaļa: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Daļa Nr.: 01
V.3)Tā uzņēmēja nosaukums un adrese, kuram nolemts piešķirt līguma slēgšanas tiesības

You Sauvêtre
45300 Pithiviers-le-Vieil
Francija

V.4)Informācija par līguma vērtību
Līguma kopējā galīgā vērtība:
Vērtība: 290 140 EUR
Bez PVN
Daļa Nr.: 02
V.3)Tā uzņēmēja nosaukums un adrese, kuram nolemts piešķirt līguma slēgšanas tiesības

Ineo Centre
45073 Orléans
Francija

V.4)Informācija par līguma vērtību
Līguma kopējā galīgā vērtība:
Vērtība: 36 236 EUR
Bez PVN
Daļa Nr.: 03
V.3)Tā uzņēmēja nosaukums un adrese, kuram nolemts piešķirt līguma slēgšanas tiesības

Dunou Espaces Verts
45470 Traînou
Francija

V.4)Informācija par līguma vērtību
Līguma kopējā galīgā vērtība:
Vērtība: 84 042 EUR
Bez PVN
Daļa Nr.: 04
V.3)Tā uzņēmēja nosaukums un adrese, kuram nolemts piešķirt līguma slēgšanas tiesības

Kufit
45120 Châlette-sur-Loing
Francija

V.4)Informācija par līguma vērtību
Līguma kopējā galīgā vērtība:
Vērtība: 2 962,50 EUR
Bez PVN
Daļa Nr.: 05
V.3)Tā uzņēmēja nosaukums un adrese, kuram nolemts piešķirt līguma slēgšanas tiesības

Bernardi
45140 Saint-Jean-de-la-Ruelle
Francija

V.4)Informācija par līguma vērtību
Līguma kopējā galīgā vērtība:
Vērtība: 72 682,93 EUR
Bez PVN