Būvdarbi - 454603-2017

14/11/2017    S218    - - Būvdarbi - Paziņojums par līgumu - Atklāta procedūra 

Šveice-Freiburga: Celtniecības darbi

2017/S 218-454603

Paziņojums par līgumu – sabiedriskie pakalpojumi

Būvdarbi

Legal Basis:

Direktīva 2014/25/ES

I iedaļa: Līgumslēdzējs

I.1)Nosaukums un adreses
Transports publics fribourgeois Infrastructure (TPF INFRA) SA
Rue Louis-d'Affry 2, CP 1536
Fribourg
1701
Šveice
E-pasts: Alexander.RosDomingo@tpf.ch
NUTS kods: CH0

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: https://www.simap.ch

I.2)Informācija par kopējo iepirkumu
I.3)Saziņa
Piekļuve iepirkuma dokumentiem ir ierobežota. Plašāku informāciju var iegūt: http://www.simap.ch/shabforms/servlet/Search?NOTICE_NR=994275
Papildu informāciju var saņemt iepriekš minētajā adresē
Piedāvājumi vai dalības pieteikumi jāsūta uz iepriekš minēto adresi
I.6)Galvenā darbības joma
Dzelzceļa pakalpojumi

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

Renouvellement de la voie entre Givisiez et Belfaux — Travaux GC.

II.1.2)Galvenās CPV kods
45000000
II.1.3)Līguma veids
Būvdarbi
II.1.4)Īss apraksts:

Dans le cadre du projet de renouvellement de la voie entre Givisiez et Belfaux (ligne 255 reliant Fribourg à Anet) TPF INFRA dépose un appel d'offres pour le marché de travaux de construction relatif aux travaux de génie civil, soit évacuation de la voie et terrassement de la plateforme ferroviaire avec un rendu au niveau du préballastage. Des travaux de drainages ainsi que 28 fondations de mâts LC sont aussi prévus.

II.1.5)Paredzamā kopējā vērtība
II.1.6)Informācija par daļām
Līgums ir sadalīts daļās: nē
II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
45200000
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: CH0
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

Givisiez-Belfaux.

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Dans le cadre du projet de renouvellement de la voie entre Givisiez et Belfaux (ligne 255 reliant Fribourg à Anet) TPF INFRA dépose un appel d'offres pour le marché de travaux de construction relatif aux travaux de génie civil, soit évacuation de la voie et terrassement de la plateforme ferroviaire avec un rendu au niveau du préballastage. Des travaux de drainages ainsi que 28 fondations de mâts LC sont aussi prévus.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Cena nav vienīgais piešķiršanas kritērijs, un visi kritēriji ir noteikti tikai iepirkuma dokumentos
II.2.6)Paredzamā vērtība
II.2.7)Līguma, pamatnolīguma vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laiks
Sākuma datums: 01/04/2018
Beigu datums: 01/10/2018
Līgumu var atjaunot: jā
Pārjaunojumu apraksts:

Aux conditions des documents d'appel d'offres.

II.2.10)Informācija par variantiem
Var iesniegt piedāvājumu variantus: jā
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.12)Informācija par elektroniskajiem katalogiem
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
II.2.14)Papildu informācija

III iedaļa: Juridiskā, saimnieciskā, finansiālā un tehniskā informācija

III.1)Dalības nosacījumi
III.1.1)Piemērotība profesionālās darbības veikšanai, ieskaitot prasības attiecībā uz reģistrāciju profesionālajos reģistros vai komercreģistros
III.1.2)Saimnieciskais un finansiālais stāvoklis
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji
III.1.3)Tehniskās un profesionālās spējas
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji
III.1.4)Dalības objektīvie noteikumi un kritēriji
III.1.5)Informācija par privileģēto tiesību līgumiem
III.1.6)Prasītās iemaksas un garantijas:
III.1.7)Galvenie finansēšanas nosacījumi un maksājumu kārtība un/vai atsauce uz attiecīgajiem noteikumiem, kas tos reglamentē:
III.1.8)Juridiskā forma, kādā jāapvienojas uzņēmēju grupai, kurai paredzēts piešķirt līguma slēgšanas tiesības:
III.2)Ar līgumu saistītie nosacījumi
III.2.2)Līguma izpildes nosacījumi:
III.2.3)Informācija par personālu, kas atbildīgs par līguma izpildi

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Apraksts
IV.1.1)Procedūras veids
Atklāta procedūra
IV.1.3)Informācija par pamatnolīgumu vai dinamisko iepirkumu sistēmu
IV.1.4)Informācija par risinājumu vai piedāvājumu skaita samazināšanu sarunu vai dialoga laikā
IV.1.6)Informācija par elektronisko izsoli
IV.1.8)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums: jā
IV.2)Administratīvā informācija
IV.2.1)Iepriekšēja publikācija par šo pašu procedūru
IV.2.2)Piedāvājumu vai dalības pieteikumu saņemšanas termiņš
Datums: 22/12/2017
Vietējais laiks: 11:00
IV.2.3)Datums, kad atlasītajiem kandidātiem nosūtīts dalības vai piedāvājumu iesniegšanas uzaicinājums
IV.2.4)Valodas, kurās var iesniegt piedāvājumu vai dalības pieteikumu:
Franču valoda
IV.2.6)Minimālais laika posms, kura laikā pretendentam jāuztur piedāvājums
Ilgums mēnešos: 12 (no piedāvājumu saņemšanai noteiktā datuma)
IV.2.7)Piedāvājumu atvēršanas nosacījumi
Datums: 22/12/2017
Vietējais laiks: 14:00
Vieta:

Fribourg.

Informācija par personām, kurām atļauts piedalīties piedāvājumu atvēršanā, un par piedāvājumu atvēršanas procedūru:

Ouverture non publique.

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.1)Informācija par periodiskumu
Šis ir kārtējs iepirkums: nē
VI.2)Informācija par elektronisko darbplūsmu
VI.3)Papildu informācija:

Des offres partielles ne sont pas admises.

Conditions pour les pays n'ayant pas adhéré aux accords de l'OMC: conformément aux documents d'appel d'offres.

Conditions générales: conformément aux documents d'appel d'offres.

Négociations: demeurent réservées.

Conditions régissant la procédure: le pouvoir adjudicateur adjuge des marchés publics pour des prestations en Suisse uniquement à des adjudicataires qui garantissent le respect des dispositions sur la protection des travailleurs, les conditions de travail et l'égalité de salaire entre hommes et femmes.

Autres indications: l'adjudicateur se réserve expressément le droit d'adjuger ultérieurement, de gré-à-gré, de nouveaux marchés semblables, liés au marché de base.

Indication des voies de recours: conformément à l'art. 30 LMP, la présente publication peut être attaquée, dans un délai de 20 jours à compter de sa notification, auprès du Tribunal administratif fédéral, Case postale, 9023 Saint-Gall. Le mémoire de recours, à présenter en deux exemplaires, indiquera les conclusions, motifs et moyens de preuve et portera la signature de la partie recourante ou de son mandataire; y seront jointes une copie de la présente publication et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles sont disponibles.

Délai de clôture pour le dépôt des offres / Remarques: seules les offres en français, complètes, arrivées dans le délai fixé et signées seront prises en considération.

Remarques (Délai souhaité pour poser des questions par écrit): l'adjudicateur répondra uniquement aux questions arrivées dans le délai fixé posées par écrit et transmises sous la forme électronique directement sur le site SIMAP.CH par le biais du forum dédié à cet effet.

Publication de référence nationale: SIMAP de la 11.11.2017 ,doc. 994275.

Délai souhaité pour poser des questions par écrit: 1.12.2017.

Dossier disponible à partir du 13.11.2017 jusqu'au 22.12.2017.

VI.4)Pārskatīšanas procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
Bundesverwaltungsgericht
Postfach
Saint-Gall
9023
Šveice
VI.4.2)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanas procedūrām
VI.4.3)Pārskatīšanas procedūra
VI.4.4)Dienests, no kura var iegūt informāciju par pārskatīšanas procedūru
VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
11/11/2017