Tavarat - 455173-2020

29/09/2020    S189

Kreikka-Maroussi: Kannettavat tietokoneet ja telakointiasemat

2020/S 189-455173

Hankintailmoitus

Tavarahankinnat

Oikeusperusta:
Asetus (EU, Euratom) N:o 2018/1046

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Euroopan unionin kyberturvallisuusvirasto
Postiosoite: 1 Vasilissis Sofias Street
Postitoimipaikka: Maroussi
NUTS-koodi: EL ΕΛΛΑΔΑ
Postinumero: 15124
Maa: Kreikka
Yhteyshenkilö: Procurement Officer
Sähköpostiosoite: procurement@enisa.europa.eu
Puhelin: +30 2814409711
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: https://www.enisa.europa.eu
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7213
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7213
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä edellä mainittuun osoitteeseen
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen järjestö
I.5)Pääasiallinen toimiala
Muu toimiala: kyberturvallisuus

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Kannettavat tietokoneet ja telakointiasemat

Viitenumero: ENISA F-RED-20-T29
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
30200000 Atk-laitteet ja -tarvikkeet
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

ENISA haluaa hankkia henkilöstölleen liiketoimintatasoisia kannettavia tietokoneita ja telakointiasemia. Virasto tarvitsee kannettavia tietokoneita, joiden näyttökoko on 13,3 tai 14 tuumaa ja enimmäispaino enintään 1,4 kg ja 1,5 kg (laturi ei sisälly painolaskelmaan), ja niiden kanssa täysin yhteensopivia telakointiasemia.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 300 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
30213100 Kannettavat tietokoneet
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: EL ΕΛΛΑΔΑ
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Odotuksena on, että viraston välittömiin tarpeisiin käytetään vuoden 2020 loppuun mennessä 140 000 EUR.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 300 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 12
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

sopimus voidaan uusia kaksi kertaa 12 kuukaudeksi kerrallaan siten, että sopimuksen enimmäiskesto on 3 vuotta sopimuksen aloittamisesta lähtien.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen
Puitejärjestely yhden toimijan kanssa
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 29/10/2020
Paikallinen aika: 18:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Englanti
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 3 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 30/10/2020
Paikallinen aika: 10:30
Paikka:

ENISA Athens office, 1 Vasilissis Sofias Street, Maroussi 151 24 Attiki, KREIKKA.

Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Avaustilaisuuteen voi osallistua enintään yksi laillinen edustaja jokaiselta menettelyyn osallistuvalta tarjoajalta. Tarjoajien on ilmoitettava ENISAlle aikomuksestaan osallistua tilaisuuteen kirjallisesti sähköpostitse osoitteeseen procurement@enisa.europa.eu vähintään kaksi työpäivää ennen avaustilaisuutta.

Huomaa, että vaihtoehtona avaustilaisuuteen osallistumiselle on se, että kaikilla tarjoajilla on mahdollisuus pyytää lähettämään sähköpostissa kopio avaustilaisuudesta laaditusta raportista.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
Sähköinen laskutus hyväksytään
Käytetään sähköistä maksua
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Euroopan unionin tuomioistuin
Postiosoite: Boulevard Konrad Adenauer, Kirchberg
Postitoimipaikka: Luxembourg
Postinumero: L-2925
Maa: Luxemburg
Sähköpostiosoite: cfi.registry@curia.europa.eu
Puhelin: +352 4303-1
Faksi: +352 4303-2600
VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
Virallinen nimi: Euroopan oikeusasiamies
Postiosoite: 1 avenue du Président Robert Schuman, PO Box 403
Postitoimipaikka: Strasbourg
Postinumero: 67001
Maa: Ranska
Sähköpostiosoite: eo@ombudsman.europa.eu
Puhelin: +33 388172313
Faksi: +33 388179062
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
22/09/2020