Уебсайтът TED е готов за работа с електронните формуляри от 2.11.2022 г. насам. Търсенето е променено: моля, адаптирайте вашите предварително зададени експертни въпроси. Вижте какви са промените в раздела за новини и на актуализираните страници за помощ.

Доставки - 457665-2020

30/09/2020    S190

Бeлгия-Брюксел: Рамков договор за доставка на електронни книги

2020/S 190-457665

Обявление за поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска комисия (водещ възлагащ орган)
Пощенски адрес: VM-18 1/12
Град: Brussels
код NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Пощенски код: B-1049
Държава: Белгия
Електронна поща: eac-library-tender@ec.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://ec.europa.eu/
I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Съвет на Европейския съюз
Пощенски адрес: Rue de la Loi/Wetstraat 175
Град: Brussels
код NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Пощенски код: B-1048
Държава: Белгия
Електронна поща: eac-library-tender@ec.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://www.consilium.europa.eu
I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Съд на Европейския съюз
Пощенски адрес: Plateau du Kirchberg
Град: Luxembourg
код NUTS: LU000 Luxembourg
Пощенски код: L-2925
Държава: Люксембург
Електронна поща: eac-library-tender@ec.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://curia.europa.eu
I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска служба за външна дейност
Пощенски адрес: Strategic Communications Division 1 — SGAFFGEN.6 — Office SCHU 06/P001
Град: Brussels
код NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Пощенски код: B-1046
Държава: Белгия
Електронна поща: eac-library-tender@ec.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en
I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Агенция за подкрепа на ОЕРЕС
Пощенски адрес: Z.A. Meierovica Boulevard 14
Град: Riga
код NUTS: LV006 Rīga
Пощенски код: 1050
Държава: Латвия
Електронна поща: eac-library-tender@ec.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://berec.europa.eu
I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска служба за подкрепа в областта на убежището
Пощенски адрес: MTC Block A Winemakers Wharf Grand Harbour
Град: Valletta
код NUTS: MT00 Malta
Пощенски код: MRS 1917
Държава: Малта
Електронна поща: eac-library-tender@ec.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://www.easo.europa.eu/
I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейски банков орган
Пощенски адрес: Tour Europlaza — 20 avenue André Prothin CS 30154 — 92927 Paris La Défense Cedex
Град: Courbevoie
код NUTS: FR105 Hauts-de-Seine
Пощенски код: 92927
Държава: Франция
Електронна поща: eac-library-tender@ec.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://eba.europa.eu/
I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска агенция за гранична и брегова охрана
Пощенски адрес: Plac Europejski 6
Град: Warsaw
код NUTS: PL91 Warszawski stołeczny
Пощенски код: 00-844
Държава: Полша
Електронна поща: eac-library-tender@ec.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://frontex.europa.eu/
I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията
Пощенски адрес: Gustav III:s Boulevard 40
Град: Solna
код NUTS: SE110 Stockholms län
Пощенски код: 169 73
Държава: Швеция
Електронна поща: eac-library-tender@ec.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://www.ecdc.europa.eu/en
I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска агенция по химикали
Пощенски адрес: P.O. Box 400
Град: Helsinki
код NUTS: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
Пощенски код: FI-00121
Държава: Финландия
Електронна поща: eac-library-tender@ec.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://echa.europa.eu/
I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейски орган за безопасност на храните
Пощенски адрес: Via Carlo Magno 1A
Град: Parma
код NUTS: ITH52 Parma
Пощенски код: 43126
Държава: Италия
Електронна поща: eac-library-tender@ec.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.efsa.europa.eu
I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд
Пощенски адрес: Wyattville Road, Loughlinstown
Град: Dublin
код NUTS: IE061 Dublin
Пощенски код: D18 KP65
Държава: Ирландия
Електронна поща: eac-library-tender@ec.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://www.eurofound.europa.eu/
I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска агенция за ГНСС
Пощенски адрес: Janovskeho 438/2
Град: Prague
код NUTS: CZ01 Praha
Пощенски код: 17000
Държава: Чехия
Електронна поща: eac-library-tender@ec.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.gsa.europa.eu
I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейски институт за равенство между половете
Пощенски адрес: Gedimino pr. 16
Град: Vilnius
код NUTS: LT011 Vilniaus apskritis
Пощенски код: LT-01103
Държава: Литва
Електронна поща: eac-library-tender@ec.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://eige.europa.eu
I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване
Пощенски адрес: Westhafen Tower — Westhafenplatz 1
Град: Frankfurt am Main
код NUTS: DE712 Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt
Пощенски код: 60327
Държава: Германия
Електронна поща: eac-library-tender@ec.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.eiopa.europa.eu
I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска прокуратура
Пощенски адрес: 1, rue du Fort Thüngen
Град: Luxembourg
код NUTS: LU000 Luxembourg
Пощенски код: 1499
Държава: Люксембург
Електронна поща: eac-library-tender@ec.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://ec.europa.eu/info/law/cross-border-cases/judicial-cooperation/networks-and-bodies-supporting-judicial-cooperation/european-public-prosecutors-office_en
I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейски орган за ценни книжа и пазари
Пощенски адрес: 201-203 rue de Bercy
Град: Paris
код NUTS: FR101 Paris
Пощенски код: 75012
Държава: Франция
Електронна поща: eac-library-tender@ec.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://www.esma.europa.eu
I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска фондация за обучение
Пощенски адрес: Villa Gualino — Viale Settimio Severo 65
Град: Turin
код NUTS: ITC11 Torino
Пощенски код: 10133
Държава: Италия
Електронна поща: eac-library-tender@ec.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.etf.europa.eu
I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Агенция на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие
Пощенски адрес: Eurojust (Procurement) P.O. Box 16183
Град: The Hague
код NUTS: NL332 Agglomeratie ’s-Gravenhage
Пощенски код: 2500 BD
Държава: Нидерландия
Електронна поща: eac-library-tender@ec.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://www.eurojust.europa.eu
I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Агенция на Европейския съюз за киберсигурност
Пощенски адрес: 1 Vasilissis Sofias Str, Maroussi 151 24, Attiki
Град: Maroussi
код NUTS: EL3 ATTIKΗ
Пощенски код: 151 24
Държава: Гърция
Електронна поща: eac-library-tender@ec.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://www.enisa.europa.eu/
I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Агенция за железопътен транспорт на Европейския съюз
Пощенски адрес: 120 Rue Marc Lefrancq BP 20392
Град: Valenciennes
код NUTS: FRE11 Nord
Пощенски код: 59307
Държава: Франция
Електронна поща: eac-library-tender@ec.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://www.era.europa.eu/
I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Агенция на Европейския съюз за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие
Пощенски адрес: Vesilennuki 5
Град: Tallinn
код NUTS: EE001 Põhja-Eesti
Пощенски код: 10415
Държава: Естония
Електронна поща: eac-library-tender@ec.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://eulisa.europa.eu/
I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост
Пощенски адрес: Avenida de Europa, 4
Град: Alicante
код NUTS: ES521 Alicante/Alacant
Пощенски код: 03008
Държава: Испания
Електронна поща: eac-library-tender@ec.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en
I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Единен съвет за преструктуриране
Пощенски адрес: Rue Treurenberg 22
Град: Brussels
код NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Пощенски код: 1000
Държава: Белгия
Електронна поща: eac-library-tender@ec.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://srb.europa.eu
I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура
Пощенски адрес: J-59
Град: Brussels
код NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Пощенски код: 1000
Държава: Белгия
Електронна поща: eac-library-tender@ec.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://eacea.ec.europa.eu/homepage_fr
I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Изпълнителна агенция на Европейския научноизследователски съвет
Пощенски адрес: COV2 20/110
Град: Brussels
код NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Пощенски код: B-1049
Държава: Белгия
Електронна поща: eac-library-tender@ec.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://erc.europa.eu
I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Изпълнителна агенция за малките и средните предприятия
Пощенски адрес: COV2 11/138
Град: Brussels
код NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Пощенски код: B-1049
Държава: Белгия
Електронна поща: eac-library-tender@ec.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://ec.europa.eu/easme/en
I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Изпълнителна агенция за иновации и мрежи
Пощенски адрес: W910
Град: Brussels
код NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Пощенски код: B-1049
Държава: Белгия
Електронна поща: eac-library-tender@ec.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://ec.europa.eu/inea/en
I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Изпълнителна агенция за научни изследвания
Пощенски адрес: Place Rogier, 16
Град: Brussels
код NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Пощенски код: B-1049
Държава: Белгия
Електронна поща: eac-library-tender@ec.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://ec.europa.eu/info/departments/research-executive-agency_en
I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Съвместно предприятие на ИИЛ 2
Пощенски адрес: TO 56
Град: Brussels
код NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Пощенски код: B-1049
Държава: Белгия
Електронна поща: eac-library-tender@ec.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.imi.europa.eu
I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Office of the Secretary of the Board of Governors of the European Schools
Пощенски адрес: rue de la Science 23
Град: Brussels
код NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Пощенски код: 1040
Държава: Белгия
Електронна поща: eac-library-tender@ec.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://www.eursc.eu/en
I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
Поръчката обхваща съвместно възлагане
Поръчката се възлага от централен орган за покупки
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6476
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6476
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Рамков договор за доставка на електронни книги

Референтен номер: EAC/2020/OP/0003
II.1.2)Основен CPV код
22120000 Публикации
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Рамков договор за доставка на електронни книги.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 2 700 000.00 EUR
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
79980000 Услуги по абонамент за вестници и периодични издания
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
код NUTS: LU000 Luxembourg
код NUTS: ITC41 Varese
код NUTS: LV006 Rīga
код NUTS: ES521 Alicante/Alacant
код NUTS: MT00 Malta
код NUTS: ITC11 Torino
код NUTS: PL91 Warszawski stołeczny
код NUTS: NL332 Agglomeratie ’s-Gravenhage
код NUTS: LT011 Vilniaus apskritis
код NUTS: DE712 Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt
код NUTS: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
код NUTS: ITH52 Parma
код NUTS: EL30 Aττική
код NUTS: IE061 Dublin
код NUTS: FR10 Ile-de-France
код NUTS: SE11 Stockholm
код NUTS: CZ01 Praha
код NUTS: FRE11 Nord
код NUTS: EE001 Põhja-Eesti
Основно място на изпълнение:

Основно в ЕС. Списъкът с NUTS кодове, който трябва да включва L32, ES618, DE12 и BE213, не е изчерпателен.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Рамков договор за доставка на електронни книги.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 2 700 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 48
Тази поръчка подлежи на подновяване: да
Описание на подновяванията:

Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).

II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Бюджетни кредити за административни разходи на ЕС.

II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.1.3)Технически и професионални възможности
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
Рамково споразумение с един оператор
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): да
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 24/11/2020
Местно време: 15:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български, Чешки, Датски, Немски, Гръцки, Английски, Испански, Естонски, Фински, Френски, Ирландски, Хърватски, Унгарски, Италиански, Литовски, Латвийски, Малтийски, Нидерландски, Полски, Португалски, Румънски, Словашки, Словенски, Шведски
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 9 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 26/11/2020
Местно време: 11:00
Място:

VM18, Rue van Maerlant 18, 1040 Brussels, БЕЛГИЯ.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: да
VI.2)Информация относно електронното възлагане
Ще се прилага електронно поръчване
Ще се използва електронно фактуриране
Ще се приема електронно заплащане
VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Общ съд
Пощенски адрес: Rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
Пощенски код: L-2925
Държава: Люксембург
Електронна поща: GC.Registry@curia.europa.eu
Телефон: +352 4303-1
Факс: +352 4303-2100
Интернет адрес: http://curia.europa.eu/
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
18/09/2020