Teenused - 461111-2019

02/10/2019    S190

Luksemburg-Luxembourg: „Tervise ja ohutuse koordineerimise missioonid“

2019/S 190-461111

Hankelepingu sõlmimise teade

Hankemenetluse tulemused

Teenused

Õiguslik alus:
Direktiiv 2014/24/EL

I osa: Hankija

I.1)Nimi ja aadressid
Ametlik nimetus: Euroopa Kontrollikoda
Postiaadress: 12, rue Alcide de Gasperi
Linn: Luxembourg
NUTS kood: LU LUXEMBOURG
Sihtnumber: L-1615
Riik: Luksemburg
Kontaktisik: Service des appels d'offres et contrats
E-post: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Telefon: +352 4398-47611
Faks: +352 4398-46667
Internetiaadress(id):
Üldaadress: http://www.eca.europa.eu
I.4)Hankija liik
Euroopa Liidu institutsioon/amet või rahvusvaheline organisatsioon
I.5)Põhitegevus
Majandus ja rahandus

II osa: Ese

II.1)Hanke kogus või ulatus
II.1.1)Nimetus:

„Tervise ja ohutuse koordineerimise missioonid“

Viitenumber: AO 692
II.1.2)CPV põhikood
71600000 Tehnilise teimimise, analüüsi- ja nõuandeteenused
II.1.3)Lepingu liik
Teenused
II.1.4)Lühikirjeldus:

Selle pakkumismenetluse eesmärk on määrata tervise ja ohutuse volitatud koordinaator (edaspidi CSS), kelle roll, tööülesanded ja vastutusalad on määratud suurhertsogi 27.6.2008 määrusega ajutistel või teisaldatavatel ehitusplatsidel rakendatavate minimaalsete ohutus- ja tervishoiunõuete kohta.

Täpsemalt hõlmab CSS kontrollikoja personali, hoonete, töötajate ja kõikide hoones viibivate inimeste ohutust kõikide kontrollikojas toimuvate tegevuste puhul.

II.1.6)Teave osade kohta
Hankeleping on jaotatud osadeks: ei
II.1.7)Hanke lõplik kogumaksumus (käibemaksuta)
Maksumus käibemaksuta: 105 315.00 EUR
II.2)Kirjeldus
II.2.2)CPV lisakood(id)
71621000 Tehnilise analüüsi ja nõuandeteenused
II.2.3)Täitmise koht
NUTS kood: LU LUXEMBOURG
Põhiline teostamise koht:

Euroopa Kontrollikoda, Luxembourg-Kirchberg.

II.2.4)Hanke kirjeldus:

Turvalisuse ja tervise koordineerimise missioonid on jaotatud nelja rühma:

— 1. rühm: otsesed lepingulised teenused teenindus- ja hooldusobjektidel,

— 2. rühm: lepingulised valikulised teenused K2 renovatsiooniobjektil,

— 3. rühm: valikulised teenused K1, K2 ja/või K3 renovatsiooniobjektidel,

— 4. rühm: tasupõhised lisateenused.

II.2.5)Hindamiskriteeriumid
Hind
II.2.11)Teave täiendavate hankevõimaluste kohta
Täiendavad hankevõimalused: ei
II.2.13)Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: jah
Projekti number või viide:

Euroopa Liidu üldeelarve

II.2.14)Lisateave

IV osa: Hankemenetlus

IV.1)Kirjeldus
IV.1.1)Hankemenetluse liik
Avatud menetlus
IV.1.3)Teave raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kohta
IV.1.8)Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepingu (GPA) kohta
Hange on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepinguga: jah
IV.2)Haldusalane teave
IV.2.1)Käesoleva menetluse kohta varem avaldatud teade
Teate number ELTs: 2019/S 119-290864
IV.2.8)Teave dünaamilise hankesüsteemi lõpetamise kohta
IV.2.9)Teave eelteadet kasutades välja kuulutatud hanke lõpetamise kohta

V osa: Hankelepingu sõlmimine

Hankelepingu nr: SG2 692
Nimetus:

„Tervise ja ohutuse koordineerimise missioonid“

Sõlmitakse leping/osa kohta sõlmitakse leping: jah
V.2)Hankelepingu sõlmimine
V.2.1)Lepingu sõlmimise kuupäev:
18/09/2019
V.2.2)Teave pakkumuste kohta
Laekunud pakkumuste arv: 6
VKEdelt laekunud pakkumuste arv: 0
Muude ELi liikmesriikide pakkujatelt laekunud pakkumuste arv: 0
Muude kui ELi liikmesriikide pakkujatelt laekunud pakkumuste arv: 0
Elektrooniliselt laekunud pakkumuste arv: 0
Leping on sõlmitud ettevõtjate rühmaga: ei
V.2.3)Töövõtja nimi ja aadress
Ametlik nimetus: D3 Coordination SA
Postiaadress: 30A, rue Robert Schuman
Linn: Frisange
NUTS kood: LU LUXEMBOURG
Sihtnumber: L-5751
Riik: Luksemburg
Töövõtja on VKE: ei
V.2.4)Teave lepingu/osa maksumuse kohta (käibemaksuta)
Lepingu/osa esialgne eeldatav kogumaksumus: 140 000.00 EUR
Lepingu/osa lõplik kogumaksumus: 105 315.00 EUR
V.2.5)Teave allhangete kohta

VI osa: Lisateave

VI.3)Lisateave:
VI.4)Läbivaatamise kord
VI.4.1)Läbivaatamise eest vastutav organ
Ametlik nimetus: Üldkohus
Postiaadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Linn: Luxembourg
Sihtnumber: L-2925
Riik: Luksemburg
Telefon: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Internetiaadress: http://curia.europa.eu/
VI.4.2)Vahendusmenetluse eest vastutav organ
Ametlik nimetus: Euroopa Ombudsman
Linn: Strasbourg
Sihtnumber: 67001
Riik: Prantsusmaa
Telefon: +33 388172313
Internetiaadress: http://ombudsman.europa.eu/
VI.4.3)Läbivaatamise kord
Täpne teave läbivaatamismenetluse tähtaegade kohta:

Kahe kuu jooksul hageja teavitamisest lepingu sõlmimise otsuse kohta, või kui teavitamist ei toimu, kahe kuu jooksul alates päevast, mil ta asjast teada sai. Euroopa Ombudsmanile kaebuse esitamine ei too kaasa nimetatud tähtaja peatamist ega uue apellatsioonide esitamise tähtaja määramist.

VI.4.4)Läbivaatamise korra kohta teavet pakkuv asutus
Ametlik nimetus: Euroopa Kontrollikoda, Service des appels d'offres et contrats
Postiaadress: 12, rue Alcide de Gasperi
Linn: Luxembourg
Sihtnumber: L-1615
Riik: Luksemburg
E-post: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Telefon: +352 4398-47611
Faks: +352 4398-46955
Internetiaadress: http://www.eca.europa.eu
VI.5)Käesoleva teate lähetamise kuupäev:
25/09/2019