Tjänster - 462548-2020

02/10/2020    S192

Sverige-Uppsala: Ingenjörstjänster

2020/S 192-462548

Förhandsmeddelande

Detta meddelande är endast för förhandsinformation

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Uppsala kommun
Nationellt registreringsnummer: 212000-3005
Postadress: Uppsala kommun Kommunledningskontoret
Ort: Uppsala
Nuts-kod: SE121 Uppsala län
Postnummer: 753 75
Land: Sverige
Kontaktperson: Linnéa Sundstedt
E-post: linnea.sundstedt@uppsala.se
Internetadress(er):
Allmän adress: https://www.uppsala.se/
I.3)Kommunikation
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Besiktningsman bro och kajkant

Referensnummer: KSN-2020-02191
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
71300000 Ingenjörstjänster
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Besiktning av broar och kajkanter

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 2 000 000.00 SEK
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
63723000 Kajplatstjänster
71000000 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster
71300000 Ingenjörstjänster
71631450 Brobesiktning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE121 Uppsala län
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Uppsala län

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Besiktning av broar och kajkanter

II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.3)Beräknat datum för offentliggörande av upphandlingsmeddelande:
28/09/2020

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
28/09/2020