Teenused - 463977-2016

30/12/2016    S252

Belgia-Brüssel: Tehniline ja teaduslik tugi direktiivi 92/43/EMÜ (elupaikade direktiiv) ja direktiivi 2009/147/EÜ (linnudirektiiv) rakendamiseks

2016/S 252-463977

Hankelepingu sõlmimise teade

Hankemenetluse tulemused

Teenused

Õiguslik alus:
Direktiiv 2014/24/EL

I osa: Hankija

I.1)Nimi ja aadressid
Ametlik nimetus: Euroopa Komisjon, Directorate-General for Environment
Postiaadress: BU 9 01/005
Linn: Brussels
NUTS kood: BE BELGIQUE-BELGIË
Sihtnumber: 1049
Riik: Belgia
E-post: env-tenders@ec.europa.eu
Internetiaadress(id):
Üldaadress: http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm
I.4)Hankija liik
Euroopa Liidu institutsioon/amet või rahvusvaheline organisatsioon
I.5)Põhitegevus
Üldised avalikud teenused

II osa: Ese

II.1)Hanke kogus või ulatus
II.1.1)Nimetus:

Tehniline ja teaduslik tugi direktiivi 92/43/EMÜ (elupaikade direktiiv) ja direktiivi 2009/147/EÜ (linnudirektiiv) rakendamiseks

Viitenumber: ENV.B.3/SER/2016/0016.
II.1.2)CPV põhikood
90700000 Keskkonnateenused
II.1.3)Lepingu liik
Teenused
II.1.4)Lühikirjeldus:

Lepingu eesmärk tagada komisjonile sisend ELi looduse valdkonna õigusaktide (direktiiv 2009/147/EÜ (linnudirektiiv) ja direktiiv 92/43/EMÜ (elupaikade direktiiv)) rakendamiseks järgmises 3 väga olulises valdkonnas: õigusasjade või ELi rahastatavate projektide ja programmide analüüs, et kontrollida ELi looduse valdkonna õigusaktide nõuetele vastavust; direktiivide sidusa rakendamise edendamiseks ette nähtud juhenddokumentide ja tehniliste märkuste koostamine; direktiivide aruandluskohustuste alusel liikmesriikide esitatud teabe hindamine.

II.1.6)Teave osade kohta
Hankeleping on jaotatud osadeks: ei
II.1.7)Hanke lõplik kogumaksumus (käibemaksuta)
Maksumus käibemaksuta: 1 699 200.00 EUR
II.2)Kirjeldus
II.2.3)Täitmise koht
NUTS kood: 00 Not specified
Põhiline teostamise koht:

extra muros.

II.2.4)Hanke kirjeldus:

Avatud pakkumiskutse – teenusleping. Lepingut on võimalik uuendada 2 korda (kogupikkus 36 kuud); eelarve on 600 000 EUR aastas, kahekordse uuendamise korral on kogueelarve 1 800 000 EUR. Täpne summa aastas on 566 400 EUR.

II.2.5)Hindamiskriteeriumid
Kvaliteedikriteerium - Nimi: pakutud metoodika kvaliteet / Osakaal: 50
Kvaliteedikriteerium - Nimi: töökorraldus ja ressursijaotus / Osakaal: 30
Kvaliteedikriteerium - Nimi: kvaliteedi kontrollimise meetmed / Osakaal: 20
Hind - Osakaal: 50/50
II.2.11)Teave täiendavate hankevõimaluste kohta
Täiendavad hankevõimalused: ei
II.2.13)Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei
II.2.14)Lisateave

IV osa: Hankemenetlus

IV.1)Kirjeldus
IV.1.1)Hankemenetluse liik
Avatud menetlus
IV.1.3)Teave raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kohta
IV.1.8)Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepingu (GPA) kohta
Hange on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepinguga: jah
IV.2)Haldusalane teave
IV.2.1)Käesoleva menetluse kohta varem avaldatud teade
Teate number ELTs: 2016/S 089-155813
IV.2.8)Teave dünaamilise hankesüsteemi lõpetamise kohta
IV.2.9)Teave eelteadet kasutades välja kuulutatud hanke lõpetamise kohta

V osa: Hankelepingu sõlmimine

Hankelepingu nr: 07.0202/2016/744292/SER/ENV.D.3
Nimetus:

Tehniline ja teaduslik tugi direktiivi 92/43/EMÜ (elupaikade direktiiv) ja direktiivi 2009/147/EÜ (linnudirektiiv) rakendamiseks

Sõlmitakse leping/osa kohta sõlmitakse leping: jah
V.2)Hankelepingu sõlmimine
V.2.1)Lepingu sõlmimise kuupäev:
19/12/2016
V.2.2)Teave pakkumuste kohta
Laekunud pakkumuste arv: 3
VKEdelt laekunud pakkumuste arv: 2
Leping on sõlmitud ettevõtjate rühmaga: jah
V.2.3)Töövõtja nimi ja aadress
Ametlik nimetus: The N2K Group EEIG
Postiaadress: boulevard Général Wahis 21
Linn: Brussels
NUTS kood: BE BELGIQUE-BELGIË
Sihtnumber: 1030
Riik: Belgia
Töövõtja on VKE: jah
V.2.3)Töövõtja nimi ja aadress
Ametlik nimetus: Institute for European Environmental Policy (IEEP)
Postiaadress: 11 Belgrave Road, IEEP Offices, floor 3
Linn: London
NUTS kood: UK UNITED KINGDOM
Sihtnumber: SW1V 1RB
Riik: Ühendkuningriik
Töövõtja on VKE: jah
V.2.4)Teave lepingu/osa maksumuse kohta (käibemaksuta)
Lepingu/osa esialgne eeldatav kogumaksumus: 1 800 000.00 EUR
Lepingu/osa lõplik kogumaksumus: 1 699 200.00 EUR
V.2.5)Teave allhangete kohta

VI osa: Lisateave

VI.3)Lisateave:

Hankija võib Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28.10.2015 määruse (EL, Euratom) 2015/1929 (finantsmäärus) kohaldamise eeskirjade artikli 134 lõike 1 punktide e ja f kohaselt 3 aasta jooksul pärast algse lepingu sõlmimist kasutada hanketeate eelneva avaldamiseta läbirääkimistega menetlust uute teenuste või ehitustööde puhul, mis seisnevad sellisele ettevõtjale usaldatud samalaadsete teenuste või ehitustööde kordamises, kellega sama hankija on algse lepingu sõlminud, kui kõnealused teenused või ehitustööd vastavad algse lepingu kohasele põhiprojektile ja algne leping on sõlmitud hanketeate avaldamise järel, kui artikli 134 lõikes 4 sätestatud tingimustest ei tulene teisiti.

Pange tähele, et 2.3.2016 ELTs avaldatud eelteates 2016/S 043-070158 oli lepingu nimetus "Lindude direktiivi ja elupaikade direktiivi rakendamise tehniline ja teaduslik tugi".

VI.4)Läbivaatamise kord
VI.4.1)Läbivaatamise eest vastutav organ
Ametlik nimetus: Üldkohus
Postiaadress: rue du Fort Niedergrünewald
Linn: Luxembourg
Sihtnumber: 2925
Riik: Luksemburg
E-post: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Faks: +352 43032100
Internetiaadress: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Läbivaatamise kord
Täpne teave läbivaatamismenetluse tähtaegade kohta:

lepingu sõlmimise menetluse kohta võib esitada tähelepanekuid punktis I.1 nimetatud hankijale.

Juhul kui kogetakse halduslikku omavoli, võib Euroopa Ombudsmanile esitada kaebuse 2 aasta jooksul päevast, mil saadakse teada faktid, millel kaebus põhineb (vt http://www.ombudsman.europa.eu). Selline kaebus ei too kaasa apellatsioonide esitamise tähtaja peatamist ega uue tähtaja määramist.

Punktis VI.4.1 nimetatud organile võib apellatsioone esitada 2 kuu jooksul lepingu sõlmimise otsusest teavitamisest.

VI.5)Käesoleva teate lähetamise kuupäev:
20/12/2016