Pakalpojumi - 464909-2021

15/09/2021    S179

Luksemburga-Luksemburga: Eiropas Savienības Tiesas ēkās esošo hidroponisko telpaugu uzturēšana un piegāde

2021/S 179-464909

Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Iepirkuma procedūras rezultāti

Pakalpojumi

Juridiskais pamats:
Direktīva 2014/24/ES

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Eiropas Savienības Tiesa, Direction générale de l'administration, Direction des bâtiments et de la sécurité
Pasta adrese: Service du courrier officiel
Pilsēta: Luxembourg
NUTS kods: LU000 Luxembourg
Pasta indekss: L-2925
Valsts: Luksemburga
Kontaktpersona: M. Didier Urbain, chef de l'unité «Gestion des bâtiments»
E-pasts: DBS-marches-publics@curia.europa.eu
Interneta adrese(-es):
Galvenā adrese: https://www.curia.europa.eu
I.4)Līgumslēdzējas iestādes veids
Eiropas iestāde/aģentūra vai starptautiska organizācija
I.5)Galvenā darbības joma
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

Eiropas Savienības Tiesas ēkās esošo hidroponisko telpaugu uzturēšana un piegāde

Atsauces numurs: COJ-PROC-21/020
II.1.2)Galvenās CPV kods
77300000 Dārzkopības pakalpojumi
II.1.3)Līguma veids
Pakalpojumi
II.1.4)Īss apraksts:

Šā līguma mērķis ir Eiropas Savienības Tiesas teritorijā esošo hidroponisko telpaugu konteineru uzturēšana un telpaugu piegāde.

II.1.6)Informācija par daļām
Līgums ir sadalīts daļās: nē
II.1.7)Iepirkuma kopējā vērtība (bez PVN)
Vērtība bez PVN: 200 000.00 EUR
II.2)Apraksts
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
77310000 Zaļo platību apzaļumošanas un kopšanas pakalpojumi
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: LU Luxembourg
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

Luksemburgas Lielhercogiste.

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Šā līguma mērķis ir nodrošināt aptuveni 530 konteinerus, kas satur aptuveni 706 hidroponiskos telpaugus, Eiropas Savienības Tiesas teritorijā un telpaugu piegādi četru gadu periodā. Šie pakalpojumi ir sagrupēti turpmāk norādītajās kategorijās.

1. vienība – hidroponisko telpaugu konteineru uzturēšana

2. vienība – ažādu hidroponisko augu piegāde

3. vienība – pakalpojumi uz laika un līdzekļu pamata – dārzkopības pasākumi, specializācija attiecībā uz hidroponiskajiem augiem

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Cena
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
II.2.14)Papildu informācija

Vietas apmeklējumi tiks organizēti uzaicinājuma uz konkursu vēstulē norādītajās dienās.

Pretendenti var piedalīties tikai vienā no šiem apmeklējumiem.

Dalība vietas apmeklējumā ir obligāta, un piedāvājumi no uzņēmējiem, kas nav piedalījušies apmeklējumā, tiks noraidīti.

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Apraksts
IV.1.1)Procedūras veids
Atklāta procedūra
IV.1.3)Informācija par pamatnolīgumu vai dinamisko iepirkumu sistēmu
IV.1.8)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums: nē
IV.2)Administratīvā informācija
IV.2.1)Iepriekšēja publikācija par šo pašu procedūru
Paziņojuma numurs ES OV: 2021/S 090-231911
IV.2.8)Informācija par dinamiskās iepirkumu sistēmas izbeigšanu
IV.2.9)Informācija par to, ka tiek izbeigts ar iepriekšēju informatīvu paziņojumu izsludinātais iepirkums

V iedaļa: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Līguma numurs: COJ-PROC-21/020
Nosaukums:

Eiropas Savienības Tiesas ēkās esošo hidroponisko telpaugu uzturēšana un piegāde

Līgums/daļa ir piešķirts(-a): jā
V.2)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana
V.2.1)Līguma noslēgšanas datums:
03/09/2021
V.2.2)Informācija par piedāvājumiem
Saņemto piedāvājumu skaits: 2
Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai: nē
V.2.3)Darbuzņēmēja nosaukums un adrese
Pilns nosaukums: Blumenthal Jardinage et Hydroculture SARL
Pasta adrese: 31, rue de Garnich
Pilsēta: Hivange
NUTS kods: LU Luxembourg
Pasta indekss: L-8369
Valsts: Luksemburga
Darbuzņēmējs ir MVU: jā
V.2.4)Informācija par līguma/daļas vērtību (bez PVN)
Līguma/daļas sākotnēji paredzētā kopējā vērtība: 200 000.00 EUR
Līguma/daļas kopējā vērtība: 160 000.00 EUR
V.2.5)Informācija par apakšuzņēmuma līgumiem

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.3)Papildu informācija:
VI.4)Pārskatīšanas procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
Pilns nosaukums: Vispārējā tiesa
Pasta adrese: Rue du Fort Niedergrünewald
Pilsēta: Luxembourg
Pasta indekss: L-2925
Valsts: Luksemburga
E-pasts: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tālrunis: +352 4303-1
Interneta adrese: https://www.curia.europa.eu
VI.4.2)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanas procedūrām
Pilns nosaukums: Eiropas Ombuds
Pasta adrese: 1 avenue du Président Robert Schuman
Pilsēta: Strasbourg
Pasta indekss: 87001
Valsts: Francija
Tālrunis: +33 388172313
Fakss: +33 388179062
Interneta adrese: https://www.ombudsman.europa
VI.4.3)Pārskatīšanas procedūra
Precīza informācija par pārskatīšanas procedūru termiņu(-iem):

pārsūdzības jāiesniedz Eiropas Savienības Vispārējai tiesai divu mēnešu laikā no prasītāja informēšanas vai, ja tā nav notikusi, no dienas, kad viņš to uzzinājis. Sūdzības iesniegšana Eiropas Ombudam nevar ne atlikt šo periodu, ne arī atklāt jaunu periodu pārsūdzību iesniegšanai.

VI.4.4)Dienests, no kura var iegūt informāciju par pārskatīšanas procedūru
Pilns nosaukums: Vispārējā tiesa
Pasta adrese: Rue du Fort Niedergrünewald
Pilsēta: Luxembourg
Pasta indekss: L-2925
Valsts: Luksemburga
E-pasts: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tālrunis: +352 4303-1
Interneta adrese: https://www.curia.europa.eu
VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
08/09/2021