Covid-19-pandemia: Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden tarjouskilpailut

Euroopan tulevaisuuskonferenssi tarjoaa kaikille kansalaisille mahdollisuuden esittää ideoitaan ja antaa suuntaa yhteiselle tulevaisuudellemme. Kerro kantasi!

Tavarat - 473323-2020

08/10/2020    S196

Belgia-Bruxelles: Avainten hallintakaappien hankinta ja asentaminen Euroopan parlamentin toimipaikkoihin

2020/S 196-473323

Hankintailmoitus

Tavarahankinnat

Oikeusperusta:
Asetus (EU, Euratom) N:o 2018/1046

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Euroopan parlamentti, Directorate-General for Security and Safety
Postiosoite: Rue Wiertz 60
Postitoimipaikka: Bruxelles
NUTS-koodi: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postinumero: 1047
Maa: Belgia
Yhteyshenkilö: Budget unit
Sähköpostiosoite: SAFE.marches-tenders@europarl.europa.eu
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7116
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä edellä mainittuun osoitteeseen
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen järjestö
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Avainten hallintakaappien hankinta ja asentaminen Euroopan parlamentin toimipaikkoihin

II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
35121000 Turvalaitteet ja -varusteet
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Avainten hallintakaappien, säilytyskaappien ja niihin liittyvien ohjelmistojen hankinta, asentaminen ja käyttöönotto sekä lisensointi Euroopan parlamentin kolmessa toimipaikassa Brysselissä, Strasbourgissa ja Luxemburgissa.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 500 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: BE BELGIQUE-BELGIË
NUTS-koodi: FR FRANCE
NUTS-koodi: LU LUXEMBOURG
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Sopimus koostuu avainten hallintakaappien ja säilytyskaappien hankinnasta, asentamisesta ja käyttöönotosta ja kaikkien niitä varten tarvittavien palveluiden toimittamisesta Euroopan parlamentin kolmessa toimipaikassa Brysselissä, Strasbourgissa ja Luxemburgissa.

Sopimuksen arvioitu kokonaisarvo 4 vuoden ajalle on 500 000 EUR. Tämä luku on vain suuntaa antava, eikä sillä ole sopimusoikeudellista sitovuutta.

Tämän sopimuksen kattamat laitteet ja palvelut on lueteltu hinnastossa, ja ne on kuvattu yksityiskohtaisesti teknisissä eritelmissä.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Jäljempänä mainitut perusteet
Hinta
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 500 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 48
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen
Puitejärjestely yhden toimijan kanssa
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 17/11/2020
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Bulgaria, Tšekki, Tanska, Saksa, Kreikka, Englanti, Espanja, Viro, Suomi, Ranska, Iiri, Kroatia, Unkari, Italia, Liettua, Latvia, Malta, Hollanti, Puola, Portugali, Romania, Slovakki, Sloveeni, Ruotsi
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 24/11/2020
Paikallinen aika: 12:00
Paikka:

Tarjoajia, jotka haluavat osallistua tarjousten avaustilaisuuteen Brysselissä (enintään yksi henkilö tarjoajaa kohden) pyydetään ilmoittamaan asiasta tämän hankintamenettelyn hallinnoinnista vastaavalle osastolle viimeistään 19.11.2020 lähettämällä sähköpostia osoitteeseen SAFE.marches-tenders@ep.europa.eu

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Euroopan unionin tuomioistuin
Postitoimipaikka: Luxembourg
Postinumero: L-2525
Maa: Luxemburg
Sähköpostiosoite: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Puhelin: +352 4303-1
Faksi: +352 433766
Internetosoite: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
Virallinen nimi: Euroopan oikeusasiamies
Postiosoite: 1 avenue du Président Robert Schuman
Postitoimipaikka: Strasbourg
Postinumero: 67001
Maa: Ranska
Puhelin: +33 388172313
Faksi: +33 388179062
Internetosoite: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
Virallinen nimi: Euroopan unionin tuomioistuin
Postitoimipaikka: Luxembourg
Postinumero: L-2525
Maa: Luxemburg
Sähköpostiosoite: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Puhelin: +352 4303-1
Faksi: +352 433766
Internetosoite: http://curia.europa.eu
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
01/10/2020