Sakarā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības ES Publikāciju birojs pašlaik atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Pakalpojumi - 476403-2017

29/11/2017    S229    Aģentūras - Pakalpojumi - Paziņojums par līgumu - Atklāta procedūra 

Spānija-Alikante: Valodu mācību pakalpojumi Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojam

2017/S 229-476403

Paziņojums par līgumu

Pakalpojumi

Juridiskais pamats:

Direktīva 2014/24/ES

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs
Valsts reģistrācijas numurs: V-03965324
Pasta adrese: Avenida de Europa, 4
Pilsēta: Alicante (Alicante)
NUTS kods: ES521
Pasta indekss: 03008
Valsts: Spānija
E-pasts: procurement@euipo.europa.eu

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/public-procurement

I.2)Informācija par kopējo iepirkumu
I.3)Saziņa
Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā : https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3060
Papildu informāciju var saņemt iepriekš minētajā adresē
Piedāvājumi vai dalības pieteikumi jāsūta uz iepriekš minēto adresi
I.4)Līgumslēdzējas iestādes veids
Eiropas iestāde/aģentūra vai starptautiska organizācija
I.5)Galvenā darbības joma
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

Valodu mācību pakalpojumi Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojam.

Atsauces numurs: AO/016/17.
II.1.2)Galvenās CPV kods
80580000
II.1.3)Līguma veids
Pakalpojumi
II.1.4)Īss apraksts:

Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma biroja (EUIPO) akadēmija organizē kursus EUIPO 5 valodu apguves sekmēšanai; minētās valodas ir šādas: angļu, franču, itāļu, spāņu un vācu valoda. Dažkārt var pasniegt kursus jebkurā citā valodā vai jebkādu citu kursu, kas saistīts ar valodu izmantošanu (teksta koriģēšana, tekstu salīdzināšana un atpazīšana utt.).

Turklāt var pieprasīt citus iespējamos pakalpojumus saistībā ar EUIPO valodu mācību piedāvājumu (piem., individuālas mācības vai mācības mazās grupās, valodu darbseminārs "Language ludo", rokasgrāmata par valodu mācīšanos EUIPO, individuāla novērtēšana un ieteikumi utt.) un valodu prasmju novērtēšanu.

Darbuzņēmēja piedāvātie pakalpojumi vai kursi tiks nodrošināti, izmantojot šādas metodes: klātienes mācības, jaukta tipa mācības un tālmācība.

II.1.5)Paredzamā kopējā vērtība
II.1.6)Informācija par daļām
Līgums ir sadalīts daļās: nē
II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: ES521
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante (Alicante), SPĀNIJA.

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Vispārīgi un specifiski valodu mācību pakalpojumi visos Eiropas vienotās valodu prasmes līmeņa noteikšanas sistēmas (turpmāk "CEFR") līmeņos (A1–C2).

Šīs mācības ietver kursus angļu, franču, itāļu, spāņu un vācu valodā un dažkārt jebkurā citā Eiropas Savienības valodā.

Mācības tiks nodrošinātas klātienē un jaukta tipa mācību un tālmācības veidā.

Kursi parasti notiks EUIPO ēkās Alikantē, bet dažos gadījumos – paša darbuzņēmēja ēkās Alikantē vai ārvalstīs.

Vispārīgie kursi:

— intensīvi vai daļēji intensīvi kursi visos CEFR līmeņos (A1–C2) klātienē vai jaukta tipa mācību vai tālmācības veidā, ilgums – aptuveni 50 stundas,

— individuāli kursi visās valodās, visos līmeņos (A1–C2) un ar visām iepriekš minētajām metodēm.

Citi kursi:

— specializēti kursi: kursi, kas ir saistīti ar specifisko valodu, kura tiek izmantota juridiskajā un intelektuālā īpašumā jomā vai jebkurā citā profesionālajā jomā,

— īpaši pielāgoti kursi. Īpaši pielāgotus kursus var pieprasīt atsevišķām personām vai grupām atkarībā no dažādajām konkrētajām vajadzībām, kas rodas saistībā ar darba vidē lietoto valodu.

Citi iespējamie pakalpojumi saistībā ar EUIPO valodu mācību nodrošināšanu:

— pasākumu un uzdevumu izstrāde un pārraudzība EUIPO mācību portālā: https://euipo.europa.eu/knowledge/?lang=es

— individuālas mācības vai mācības mazās grupās. Individuāla novērtēšana un ieteikumi. Tas ietver valodu pasniedzēja atbalsta sniegšanu individuāla mācību plāna sagatavošanā jebkuram, kas vēlas saņemt šādu palīdzību. Saistībā ar to būs jānovērtē audzēkņa vajadzības un mācību prioritātes un jānosaka jomas, kurās veicami uzlabojumi,

— "Language ludo". Tā ir tādu īsu valodu darbsemināru (1–2 stundas) virkne, kuros iespējams uzlabot konkrētas valodu prasmes un zināšanas saistošā un izklaidējošā vidē,

— rokasgrāmata par valodu mācīšanos Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojā. EUIPO var pieprasīt pretendentam sagatavot rokasgrāmatu, kurā izskaidrotas visas pieejamās iespējas un stratēģijas, lai parādītu darbiniekiem, kādas iespējas viņiem varētu būt visnoderīgākās atbilstoši līmenim un konkrētajām vajadzībām.

Jebkādiem piedāvātajiem kursiem, dokumentiem vai materiāliem jābūt saistītiem ar līmeņiem, kas norādīti Eiropas Padomes Eiropas vienotajā valodu prasmes līmeņa noteikšanas sistēmā (A1–C2).

Visos valodu kursos jāietver dalībnieku līmeņa novērtēšana (pirms kursa, tā laikā un pēc kursa) un dalībnieku līmenim atbilstoša sertifikāta izsniegšana kursa beigās: katram dalībniekam, kas pabeidzis kursu, jāizsniedz ziņojums vai sertifikāts, kurā norādīts sasniegtais līmenis.

Visos valodu kursos jāietver noteikts daudzums tiešsaistes mācību stundu, kurās tiek piedāvāti uzdevumi un darbi EUIPO mācību portālā. Saistībā ar tiem pasniedzējam visā kursa laikā jāsniedz atbalsts.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Cena nav vienīgais piešķiršanas kritērijs, un visi kritēriji ir noteikti tikai iepirkuma dokumentos
II.2.6)Paredzamā vērtība
Vērtība bez PVN: 1 200 000.00 EUR
II.2.7)Līguma, pamatnolīguma vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laiks
Ilgums mēnešos: 48
Līgumu var atjaunot: nē
II.2.10)Informācija par variantiem
Var iesniegt piedāvājumu variantus: nē
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.12)Informācija par elektroniskajiem katalogiem
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
II.2.14)Papildu informācija

III iedaļa: Juridiskā, saimnieciskā, finansiālā un tehniskā informācija

III.1)Dalības nosacījumi
III.1.1)Piemērotība profesionālās darbības veikšanai, ieskaitot prasības attiecībā uz reģistrāciju profesionālajos reģistros vai komercreģistros
III.1.2)Saimnieciskais un finansiālais stāvoklis
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji
III.1.3)Tehniskās un profesionālās spējas
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji
III.1.5)Informācija par privileģēto tiesību līgumiem
III.2)Ar līgumu saistītie nosacījumi
III.2.1)Informācija par konkrēto profesiju
III.2.2)Līguma izpildes nosacījumi:
III.2.3)Informācija par personālu, kas atbildīgs par līguma izpildi

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Apraksts
IV.1.1)Procedūras veids
Atklāta procedūra
IV.1.3)Informācija par pamatnolīgumu vai dinamisko iepirkumu sistēmu
Iepirkums paredz pamatnolīguma noslēgšanu
Pamatnolīgums ar vairākiem uzņēmējiem
Maksimālais plānotais pamatnolīguma dalībnieku skaits: 2
IV.1.4)Informācija par risinājumu vai piedāvājumu skaita samazināšanu sarunu vai dialoga laikā
IV.1.6)Informācija par elektronisko izsoli
IV.1.8)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums: nē
IV.2)Administratīvā informācija
IV.2.1)Iepriekšēja publikācija par šo pašu procedūru
IV.2.2)Piedāvājumu vai dalības pieteikumu saņemšanas termiņš
Datums: 10/01/2018
Vietējais laiks: 13:00
IV.2.3)Datums, kad atlasītajiem kandidātiem nosūtīts dalības vai piedāvājumu iesniegšanas uzaicinājums
IV.2.4)Valodas, kurās var iesniegt piedāvājumu vai dalības pieteikumu:
Bulgāru valoda, Čehu valoda, Dāņu valoda, Vācu valoda, Grieķu valoda, Angļu valoda, Spāņu valoda, Igauņu valoda, Somu valoda, Franču valoda, Īru valoda, Horvātu valoda, Ungāru valoda, Itāļu valoda, Lietuviešu valoda, Latviešu valoda, Maltiešu valoda, Holandiešu valoda, Poļu valoda, Portugāļu valoda, Rumāņu valoda, Slovaku valoda, Slovēņu valoda, Zviedru valoda
IV.2.6)Minimālais laika posms, kura laikā pretendentam jāuztur piedāvājums
Ilgums mēnešos: 9 (no piedāvājumu saņemšanai noteiktā datuma)
IV.2.7)Piedāvājumu atvēršanas nosacījumi
Datums: 16/01/2018
Vietējais laiks: 11:00
Vieta:

Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante (Alicante), SPĀNIJA.

Informācija par personām, kurām atļauts piedalīties piedāvājumu atvēršanā, un par piedāvājumu atvēršanas procedūru:

katrs pretendents var nosūtīt ne vairāk kā 2 pārstāvjus. Pārstāvju vārds un personu apliecinoša dokumenta numurs jānosūta EUIPO pa e-pastu (procurement@euipo.europa.eu) līdz 15.1.2018.

Atvēršanas sanāksmes mērķis ir pārliecināties, vai ir ievērotas piedāvājumu iesniegšanas formālās prasības.

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.1)Informācija par periodiskumu
Šis ir kārtējs iepirkums: nē
VI.2)Informācija par elektronisko darbplūsmu
Izmantos elektroniskos pasūtījumus
Pieņems elektroniskos rēķinus
VI.3)Papildu informācija:

Uzaicinājuma uz konkursu dokumenti būs pieejami lejupielādei I.3. iedaļā norādītajā adresē. Šī tīmekļa vietne tiks regulāri atjaunināta, un pretendentu pienākums konkursa norises laikā ir sekot līdzi precizējumiem, izmaiņām un atbildēm uz jautājumiem.

VI.4)Pārskatīšanas procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
Pilns nosaukums: Vispārējā tiesa
Pasta adrese: rue du Fort Niedergrünewald
Pilsēta: Luxemburgo
Pasta indekss: 2925
Valsts: Luksemburga
E-pasts: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tālrunis: +352 4303-1
Fakss: +352 4303-2100

Interneta adrese: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanas procedūrām
VI.4.3)Pārskatīšanas procedūra
Precīza informācija par pārskatīšanas procedūru termiņu(-iem):

2 mēnešu laikā no attiecīgās personas informēšanas dienas vai, ja tā nav notikusi, no dienas, kad tā uzzinājusi attiecīgo informāciju.

VI.4.4)Dienests, no kura var iegūt informāciju par pārskatīšanas procedūru
VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
17/11/2017