Nu finns en särskild covid-19-sida med upphandlingar av medicinsk utrustning.

Konferensen om Europas framtid är din chans att dela med dig av dina idéer och forma vårt framtida EU. Gör din röst hörd!

Varor - 478124-2021

22/09/2021    S184

Danmark-Glostrup: Avfallsskopor/sophissar

2021/S 184-478124

Meddelande om upphandling

Varor

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: I/S Vestforbrænding og datterselskaber
Nationellt registreringsnummer: 10866111
Postadress: Ejby Mosevej 219
Ort: Glostrup
Nuts-kod: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2600
Land: Danmark
Kontaktperson: Stefan Hauger-Rosendahl
E-post: STHA@vestfor.dk
Telefon: +45 30623865
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.vestfor.dk
Upphandlarprofil: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/293501
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Albertslund Kommune
Nationellt registreringsnummer: 66137112
Ort: Albertslund
Nuts-kod: DK01 Hovedstaden
Land: Danmark
Kontaktperson: Birte Kvamm
E-post: birte.kvamm@albertslund.dk
Internetadress(er):
Allmän adress: https://albertslund.dk/
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Ballerup Kommune
Nationellt registreringsnummer: 58271713
Ort: Ballerup
Nuts-kod: DK01 Hovedstaden
Land: Danmark
Kontaktperson: Carsten Vest Rasmussen
E-post: cvr@vestfor.dk
Internetadress(er):
Allmän adress: https://ballerup.dk/
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Brøndby Kommune
Nationellt registreringsnummer: 65113015
Ort: Brøndby
Nuts-kod: DK01 Hovedstaden
Land: Danmark
Kontaktperson: Mille Kofoed
E-post: mkf@brondby.dk
Internetadress(er):
Allmän adress: www.brondby.dk
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Egedal Kommune
Nationellt registreringsnummer: 29188386
Ort: Ølstykke
Nuts-kod: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 3650
Land: Danmark
Kontaktperson: Tina Schleisner-Meyer
E-post: kommune@egekom.dk
Internetadress(er):
Allmän adress: www.egedalkommune.dk
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Frederikssund Kommune
Nationellt registreringsnummer: 29189129
Ort: Frederikssund
Nuts-kod: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 3600
Land: Danmark
Kontaktperson: Tom Henriksen
E-post: cvr@vestfor.dk
Internetadress(er):
Allmän adress: www.frederikssund.dk
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Furesø Kommune
Nationellt registreringsnummer: 29189129
Ort: Værløse
Nuts-kod: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 3500
Land: Danmark
Kontaktperson: Carsten Vest Rasmussen
E-post: cvr@vestfor.dk
Internetadress(er):
Allmän adress: www.furesoe.dk
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Gentofte Kommune
Nationellt registreringsnummer: 19438414
Ort: Charlottenlund
Nuts-kod: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2920
Land: Danmark
Kontaktperson: Rune Møller
E-post: rumo@gentofte.dk
Internetadress(er):
Allmän adress: www.gentofte.dk
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Gladsaxe Kommune
Nationellt registreringsnummer: 62761113
Ort: Søborg
Nuts-kod: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2860
Land: Danmark
Kontaktperson: Cathrine Schultz-Quist
E-post: catsch@gladsaxe.dk
Internetadress(er):
Allmän adress: https://gladsaxe.dk/
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Glostrup Kommune v/ Glostrup Affald A/S
Nationellt registreringsnummer: 33043244
Ort: Glostrup
Nuts-kod: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2600
Land: Danmark
Kontaktperson: Kristian Schou
E-post: ks@glostrupforsyning.dk
Internetadress(er):
Allmän adress: https://www.glostrupforsyning.dk/
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Gribskov Kommune
Nationellt registreringsnummer: 29188440
Ort: Helsinge
Nuts-kod: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 3200
Land: Danmark
Kontaktperson: Malene Leth Kobbernagel
E-post: mlkob@gribskov.dk
Internetadress(er):
Allmän adress: https://gribskov.dk/
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Halsnæs affald A/S
Nationellt registreringsnummer: 33034180
Ort: Frederiksværk
Nuts-kod: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 3300
Land: Danmark
Kontaktperson: Abia Reindorf
E-post: abre@hnf.dk
Internetadress(er):
Allmän adress: https://hnf.dk/
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Herlev Kommune
Nationellt registreringsnummer: 44526440
Ort: Herlev
Nuts-kod: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2730
Land: Danmark
Kontaktperson: Nasar Bensaoula
E-post: nasar.bensaoula@herlev.dk
Internetadress(er):
Allmän adress: https://herlev.dk/
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Hillerød Kommune v/ Hillerød Affaldshåndtering A/S
Nationellt registreringsnummer: 31592593
Ort: Hillerød
Nuts-kod: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 3400
Land: Danmark
Kontaktperson: Vibeke Lei Kristensen
E-post: vlk@hfors.dk
Internetadress(er):
Allmän adress: https://hillerodforsyning.dk/
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Høje-Taastrup Kommune
Nationellt registreringsnummer: 19501817
Ort: Taastrup 
Nuts-kod: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2630
Land: Danmark
Kontaktperson: Yvonne
E-post: YvonneNi@htk.dk
Internetadress(er):
Allmän adress: www.htk.dk
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Ishøj Kommune
Nationellt registreringsnummer: 11931316
Ort: Ishøj
Nuts-kod: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2635
Land: Danmark
Kontaktperson: Carsten Vest Rasmussen
E-post: cvr@vestfor.dk
Internetadress(er):
Allmän adress: https://ishoj.dk/
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: København Kommune
Nationellt registreringsnummer: 64942212
Ort: København
Nuts-kod: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2400
Land: Danmark
Kontaktperson: Jens Borregaard
E-post: a13u@kk.dk
Internetadress(er):
Allmän adress: www.kk.dk
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Lyngby-Taarbæk Kommune v/ Lyngby-Taarbæk Affald A/S
Nationellt registreringsnummer: 32292747
Ort: Kgs. Lyngby
Nuts-kod: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2800
Land: Danmark
Kontaktperson: Anette Ansholm
E-post: ana@ltf.dk
Internetadress(er):
Allmän adress: https://ltf.dk/
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Rødovre Kommune
Nationellt registreringsnummer: 65307316
Ort: Rødovre
Nuts-kod: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2610
Land: Danmark
Kontaktperson: Thomas Jørgensen
E-post: cn16319@rk.dk
Internetadress(er):
Allmän adress: www.rk.dk
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Vallensbæk Kommune
Ort: Vallensbæk Strand
Nuts-kod: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2665
Land: Danmark
Kontaktperson: Carsten Vest Rasmussen
E-post: cvr@vestfor.dk
Internetadress(er):
Allmän adress: www.vallensbaek.dk
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Helsingør Kommune v/Forsyning Helsingør
Nationellt registreringsnummer: 25165160
Ort: Helsingør
Nuts-kod: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 3000
Land: Danmark
Kontaktperson: Jette Skaarup Justesen
E-post: JSJ@fh.dk
Internetadress(er):
Allmän adress: https://www.fh.dk/
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Frederiksberg Kommune
Nationellt registreringsnummer: 11259979
Ort: Frederiksberg
Nuts-kod: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2000
Land: Danmark
Kontaktperson: Hans Erik Hermann
E-post: hahe06@frederiksberg.dk
Internetadress(er):
Allmän adress: www.frederiksberg.dk
I.2)Information om gemensam upphandling
Kontraktet inbegriper gemensam upphandling
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=310751&B=VESTFOR
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=310751&B=VESTFOR
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Offentligrättsligt organ
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Rammeaftale vedrørende produktion og levering af kuber og toppe, samt service og vask

Referensnummer: 21-01241
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
44613700 Avfallsskopor/sophissar
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Udbuddet vedrører en rammeaftale om produktion og levering af toppe og kuber samt service og vask. Vestforbrænding har for flere år siden fået designet toppe og kuber til affaldssystemer. Ved udbud af denne rammeaftale får leverandøren, der tildeles Delaftale 1 eneret til at producere og levere toppe og kuber i Vestforbrændings design. Ved udbuddet får kommuner i Vestforbrændings område ret til at købe toppe og kuber samt tilknyttede ydelser via rammeaftalen. Leverandøren får ret til at levere toppe og kuber i Vestforbrændings design også til kunder, der ikke er ordregivere på Delaftalen. Dette aftales særskilt mellem leverandøren og den pågældende kunde og er ikke omfattet af rammeaftalen.

Delaftale 2 omfatter vask og service, inkl. reparation og levering af reservedele af eksisterende toppe og kuber, der allerede er etableret på kontraktens ikrafttrædelsestidspunkt.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 55 000 000.00 DKK
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
Anbud får lämnas för endast en del
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Delaftale 1: Produktion og levering af toppe og kuber samt tilhørende service og vask

Del nr: 1
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
19520000 Plastprodukter
34928480 Soptunnor och papperskorgar
90918000 Rengöring av avfallsbehållare
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: DK01 Hovedstaden
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Udbuddet vedrører en rammeaftale om produktion og levering af toppe og kuber samt service og vask. Vestforbrænding har for flere år siden fået designet toppe og kuber til affaldssystemer. Ved udbud af denne rammeaftale får leverandøren, der tildeles Delaftale 1 eneret til at producere og levere toppe og kuber i Vestforbrændings design. Ved udbuddet får kommuner i Vestforbrændings område ret til at købe toppe og kuber samt tilknyttede ydelser via rammeaftalen. Leverandøren får ret til at levere toppe og kuber i Vestforbrændings design også til kunder, der ikke er ordregivere på Delaftalen. Dette aftales særskilt mellem leverandøren og den pågældende kunde og er ikke omfattet af rammeaftalen.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Pris
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 50 500 000.00 DKK
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 48
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Delaftalen indeholder en option på udvidelse af delaftalens økonomiske omfang med 20 %.

II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Delaftale 2: Reservedele, service og vask på eksisterende systemer

Del nr: 2
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
90918000 Rengöring av avfallsbehållare
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: DK01 Hovedstaden
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Delaftale 2 omfatter vask og service, inkl. reparation og levering af reservedele af eksisterende kuber og toppe, der allerede er etableret på kontraktens ikrafttrædelsestidspunkt.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Pris
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 4 440 000.00 DKK
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 48
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Delaftalen indeholder en option på udvidelse af delaftalens økonomiske omfang med 20 %.

II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
En förteckning över och kortfattad beskrivning av urvalskriterierna:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende mindstekrav til økonomisk og finansiel kapacitet:

• Det er et krav, at Tilbudsgiver har en samlet årsomsætning i det seneste tilgængelige regnskabsår, som svarer til minimum det dobbelte af den årlige estimerede kontraktværdi for den pågældende delaftale.

Dvs. for Delaftale 1 skal tilbudsgiver have en min. omsætning på 10.500.000 kr. og for Delaftale 2 skal tilbudsgiver have en min. omsætning på 925.000 kr.

• Positiv egenkapital i det seneste tilgængelige årsregnskab

• En soliditetsgrad over 10 % i det seneste tilgængelige årsregnskab

Soliditeten beregnes på følgende måde:

Soliditetsgrad = egenkapital x 100 / samlede aktiver

Oplysning om økonomisk og finansiel formåen skal angives i ESPD’et.

Eventuella minimistandardnivåer:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende mindstekrav til økonomisk og finansiel kapacitet:

• Det er et krav, at Tilbudsgiver har en samlet årsomsætning i det seneste tilgængelige regnskabsår, som svarer til minimum det dobbelte af den årlige estimerede kontraktværdi for den pågældende delaftale.

Dvs. for Delaftale 1 skal tilbudsgiver have en min. omsætning på 10.500.000 kr. og for Delaftale 2 skal tilbudsgiver have en min. omsætning på 925.000 kr.

• Positiv egenkapital i det seneste tilgængelige årsregnskab

• En soliditetsgrad over 10 % i det seneste tilgængelige årsregnskab

Soliditeten beregnes på følgende måde:

Soliditetsgrad = egenkapital x 100 / samlede aktiver

Oplysning om økonomisk og finansiel formåen skal angives i ESPD’et.

III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
En förteckning över och kortfattad beskrivning av urvalskriterierna:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende mindstekrav til teknisk og faglig kapacitet:

• Tilbudsgiver skal som minimum angive 3 referencer, som dokumenterer, at tilbudsgiver har erfaring med at produktion af plastprodukter af tilsvarende kompleksitet som den udbudte opgave. Referencerne må maksimalt være 3 år gamle.

Hver reference skal som minimum indeholde en beskrivelse af

• Ydelsen med beskrivelse af relevans ift. den udbudte opgave

• Kunden

• Estimeret kontraktværdi

• Dato for kontrakten

Oplysning om teknisk og faglig formåen skal angives i ESPD’et.

Eventuella minimistandardnivåer:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende mindstekrav til teknisk og faglig kapacitet:

• Tilbudsgiver skal som minimum angive 3 referencer, som dokumenterer, at tilbudsgiver har erfaring med at produktion af plastprodukter af tilsvarende kompleksitet som den udbudte opgave. Referencerne må maksimalt være 3 år gamle.

Hver reference skal som minimum indeholde en beskrivelse af

• Ydelsen med beskrivelse af relevans ift. den udbudte opgave

• Kunden

• Estimeret kontraktværdi

• Dato for kontrakten

Oplysning om teknisk og faglig formåen skal angives i ESPD’et.

III.2)Villkor för kontraktet
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:

Agter Leverandøren at give mere end 20% af kontrakten i underleverance, skal det angives hvor meget i procent, samt den påtænkte underleverandør, hvis denne er fundet. Dette skal angives i tilbudslisten.

Hvis en virksomhed anvender underleverandører, men ikke baserer sig på deres kapacitet, jf. litra d, skal virksomheden sørge for, at underleverandøren udfylder og indsender et ESPD.

Det er et krav, at underleverandører ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens §§ 135-136 og § 137, stk.1, nr. 2.

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
Ramavtal med en enda aktör
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 03/11/2021
Lokal tid: 12:00
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Danska, Engelska, Norska, Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 6 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 03/11/2021
Lokal tid: 12:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
Elektronisk beställning tillämpas
Elektronisk fakturering godtas
Elektronisk betalning tillämpas
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Klagenævnet for udbud
Postadress: Toldboden 2
Ort: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-post: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadress: https://erhvervsstyrelsen.dk/om-klagenaevnet-for-udbud
VI.4.3)Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

Klager over indgåelse af rammeaftale efter udbudsloven (afsnit II, III og §§ 191 og 192), forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal være indgivet til klagenævnet inden 6 måneder regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
Officiellt namn: Klagenævnet for udbud
Postadress: Toldboden 2
Ort: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-post: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadress: https://erhvervsstyrelsen.dk/om-klagenaevnet-for-udbud
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
17/09/2021