Pakalpojumi - 478658-2017

30/11/2017    S230

Beļģija-Brisele: ES būvniecības nozares novērošanas centra uzturēšana un aktualizēšana

2017/S 230-478658

Paziņojums par līgumu

Pakalpojumi

Juridiskais pamats:
Direktīva 2014/24/ES

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Mazo un vidējo uzņēmumu izpildaģentūra (EASME)
Pasta adrese: Covent Garden 2, place Rogier 16, Office 12/27
Pilsēta: Brussels
NUTS kods: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Pasta indekss: 1210
Valsts: Beļģija
E-pasts: easme-procurement@ec.europa.eu
Tālrunis: +32 22999440
Fakss: +32 22973512
Interneta adrese(-es):
Galvenā adrese: http://ec.europa.eu/EASME
Pircēja profila adrese: https://ec.europa.eu/easme/en
I.3)Saziņa
Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā : https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3020
Papildu informāciju var saņemt iepriekš minētajā adresē
Piedāvājumi vai dalības pieteikumi jāsūta elektroniski: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3020
I.4)Līgumslēdzējas iestādes veids
Eiropas iestāde/aģentūra vai starptautiska organizācija
I.5)Galvenā darbības joma
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

ES būvniecības nozares novērošanas centra uzturēšana un aktualizēšana.

Atsauces numurs: EASME/COSME/2017/032.
II.1.2)Galvenās CPV kods
71620000 Analīzes pakalpojumi
II.1.3)Līguma veids
Pakalpojumi
II.1.4)Īss apraksts:

Šis ir uzaicinājums uz konkursu, kas tiek īstenots kā atklāta procedūra ar mērķi noslēgt pakalpojumu līgumu. Darbuzņēmējs kā pamatu izmantos ES būvniecības nozares novērošanas centra (EU construction sector observatory – ECSO) pašreizējo darbu un nodrošinās tā turpināšanu, uzlabošanu un paplašināšanu.

Uzdevumi ir sadalīti 4 darba paketēs:

1. darba pakete: metodikas un rādītāju saraksta aktualizēšana un valstu faktu lapu sagatavošana;

2. darba pakete: faktu lapu izraudzīšanās un sagatavošana attiecībā uz valsts un/vai reģionāla mēroga jauniem politikas pasākumiem un ES būvniecības nozares novērošanas centra (ECSO) konstatēto pašreizējo politikas pasākumu aktualizēšana;

3. darba pakete: analītisku ziņojumu sagatavošana;

4. darba pakete: analīzes rezultātu popularizēšana un izplatīšanas pasākumi.

Uzdevumi, kas jāveic darbuzņēmējam, ir sīkāk aprakstīti konkursa specifikāciju 1.3. un 1.4. iedaļā.

II.1.5)Paredzamā kopējā vērtība
Vērtība bez PVN: 1 600 000.00 EUR
II.1.6)Informācija par daļām
Līgums ir sadalīts daļās: nē
II.2)Apraksts
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
79300000 Tirgus un ekonomikas pētniecība; sabiedriskās domas izpēte un statistika
79310000 Tirgus izpētes pakalpojumi
72221000 Uzņēmējdarbības analīzes konsultāciju pakalpojumi
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

uzdevumi jāveic darbuzņēmēja norādītajās telpās, izņemot gadījumus, kad sanāksmes paredzēts rīkot EASME vai Eiropas Komisijas telpās.

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Šis ir uzaicinājums uz konkursu, kas tiek īstenots kā atklāta procedūra ar mērķi noslēgt pakalpojumu līgumu. Darbuzņēmējs kā pamatu izmantos ES būvniecības nozares novērošanas centra (ECSO) pašreizējo darbu un nodrošinās tā turpināšanu, uzlabošanu un paplašināšanu.

Eiropas būvniecības nozares novērošanas centrs nodrošinās Eiropas politikas veidotājiem un ieinteresētajām personām regulāru analīzi un salīdzinošus novērtējumus par tirgus apstākļiem un politiskajām norisēm saistībā ar būvniecības nozari ES, ņemot vērā rīcības plāna "Celtniecība 2020" dažādos elementus. Tas turpinās atbalstīt dalībvalstu un ieinteresēto personu savstarpēju mācīšanos un paraugprakses apmaiņu saistībā ar tādu politikas pasākumu noteikšanu, īstenošanu, pārraudzību un ietekmes novērtēšanu, kas saistīti ar būvniecības uzņēmumu konkurētspēju, kā arī saistībā ar šīs konkurētspējas devumu ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanā.

Uzdevumi ir sadalīti 4 darba paketēs:

1. darba pakete: metodikas un rādītāju saraksta aktualizēšana un valstu faktu lapu sagatavošana;

2. darba pakete: faktu lapu izraudzīšanās un sagatavošana attiecībā uz valsts un/vai reģionāla mēroga jauniem politikas pasākumiem un ES būvniecības nozares novērošanas centra (ECSO) konstatēto pašreizējo politikas pasākumu aktualizēšana;

3. darba pakete: analītisku ziņojumu sagatavošana;

4. darba pakete: analīzes rezultātu popularizēšana un izplatīšanas pasākumi.

Uzdevumi, kas jāveic darbuzņēmējam, ir sīkāk aprakstīti konkursa specifikāciju 1.3. un 1.4. iedaļā.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Cena nav vienīgais piešķiršanas kritērijs, un visi kritēriji ir noteikti tikai iepirkuma dokumentos
II.2.6)Paredzamā vērtība
Vērtība bez PVN: 1 600 000.00 EUR
II.2.7)Līguma, pamatnolīguma vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laiks
Ilgums mēnešos: 48
Līgumu var atjaunot: jā
Pārjaunojumu apraksts:

skatīt interneta adresi, kas minēta I.3. iedaļā.

II.2.10)Informācija par variantiem
Var iesniegt piedāvājumu variantus: nē
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: jā
Projekta numurs vai atsauce: COSME 2017. gada darba programma. C punkts: pamatnosacījumi uzņēmumiem: GRO/SME/17/C/111 – "Celtniecība 2020" – Eiropas būvniecības nozares novērošanas centrs.
II.2.14)Papildu informācija

III iedaļa: Juridiskā, saimnieciskā, finansiālā un tehniskā informācija

III.1)Dalības nosacījumi
III.1.1)Piemērotība profesionālās darbības veikšanai, ieskaitot prasības attiecībā uz reģistrāciju profesionālajos reģistros vai komercreģistros
Nosacījumu saraksts un īss apraksts:

skatīt interneta adresi, kas minēta I.3. iedaļā.

III.1.2)Saimnieciskais un finansiālais stāvoklis
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji
III.1.3)Tehniskās un profesionālās spējas
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji
III.2)Ar līgumu saistītie nosacījumi
III.2.2)Līguma izpildes nosacījumi:

Skatīt interneta adresi, kas minēta I.3. iedaļā.

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Apraksts
IV.1.1)Procedūras veids
Atklāta procedūra
IV.1.3)Informācija par pamatnolīgumu vai dinamisko iepirkumu sistēmu
IV.1.8)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums: nē
IV.2)Administratīvā informācija
IV.2.2)Piedāvājumu vai dalības pieteikumu saņemšanas termiņš
Datums: 22/01/2018
Vietējais laiks: 15:00
IV.2.3)Datums, kad atlasītajiem kandidātiem nosūtīts dalības vai piedāvājumu iesniegšanas uzaicinājums
IV.2.4)Valodas, kurās var iesniegt piedāvājumu vai dalības pieteikumu:
Bulgāru valoda, Čehu valoda, Dāņu valoda, Vācu valoda, Grieķu valoda, Angļu valoda, Spāņu valoda, Igauņu valoda, Somu valoda, Franču valoda, Īru valoda, Horvātu valoda, Ungāru valoda, Itāļu valoda, Lietuviešu valoda, Latviešu valoda, Maltiešu valoda, Holandiešu valoda, Poļu valoda, Portugāļu valoda, Rumāņu valoda, Slovaku valoda, Slovēņu valoda, Zviedru valoda
IV.2.6)Minimālais laika posms, kura laikā pretendentam jāuztur piedāvājums
Ilgums mēnešos: 9 (no piedāvājumu saņemšanai noteiktā datuma)
IV.2.7)Piedāvājumu atvēršanas nosacījumi
Datums: 23/01/2018
Vietējais laiks: 14:30
Vieta:

Mazo un vidējo uzņēmumu izpildaģentūra (EASME), Covent Garden 2, place Rogier 16, 1210 Brussels, BEĻĢIJA.

Informācija par personām, kurām atļauts piedalīties piedāvājumu atvēršanā, un par piedāvājumu atvēršanas procedūru:

skatīt interneta adresi, kas minēta I.3. iedaļā.

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.1)Informācija par periodiskumu
Šis ir kārtējs iepirkums: nē
VI.3)Papildu informācija:
VI.4)Pārskatīšanas procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
Pilns nosaukums: Vispārējā tiesa
Pasta adrese: rue du Fort Niedergrünewald
Pilsēta: Luxembourg
Pasta indekss: 2925
Valsts: Luksemburga
E-pasts: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Tālrunis: +35 243031
Fakss: +35 243032100
Interneta adrese: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Pārskatīšanas procedūra
Precīza informācija par pārskatīšanas procedūru termiņu(-iem):

skatīt interneta adresi, kas minēta I.3. iedaļā.

VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
20/11/2017