Tavarat - 481064-2018

31/10/2018    S210    - - Tavarat - hankintailmoitus - Neuvottelumenettely 

Suomi-Seinäjoki: Kattilalaitteistot

2018/S 210-481064

Hankintailmoitus – erityisalat

Tavarahankinnat

Legal Basis:

Direktiivi 2014/25/EU

I kohta: Hankintayksikkö

I.1)Nimi ja osoitteet
Seinäjoen Energia Oy
0974008-0
Varastotie 5
Seinäjoki
60100
Suomi
Yhteyshenkilö: Mikko Mursula
Puhelin: +358 400664382
Sähköpostiosoite: mikko.mursula@sen.fi
NUTS-koodi: FI194

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: http://www.seinajoenenergia.fi

I.2)Tiedot yhteishankinnasta
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjojen saantia on rajoitettu. Lisätietoja on saatavilla osoitteesta: https://tarjouspalvelu.fi/seinajoenenergia
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://tarjouspalvelu.fi/seinajoenenergia?id=207200&tpk=ddb569e2-7881-4feb-81f4-06661b83144e
I.6)Pääasiallinen toimiala
Kaasun ja lämmön tuotanto, siirto ja jakelu

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

50 MW:n KPA-kattilalaitos

Viitenumero: KAPK6
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
42160000
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Seinäjoen Energia Oy on hankkimassa uutta lämpökattilaa Seinäjoen Kapernaumissa sijaitsevalle lämpölaitokselle. Uusi kattila tulee toimimaan Seinäjoen kaukolämmön peruskuormakattilana. Hankinta sisältää kattilalaitoksen ja lämmön talteenoton rakennuksineen.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI194
Pääasiallinen suorituspaikka:

Kapernaumin lämpölaitos

Rahtitie 5

60100 Seinäjoki

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Seinäjoen Energia Oy on Seinäjoen kaupungin omistama konserniyhtiö, joka koostuu emoyhtiö Seinäjoen Energia Oy:stä ja tytäryhtiö SeiVerkot Oy:stä. Seinäjoen Energia -konserni tarjoaa asiakkailleen sähkön myynnin ja siirron, kaukolämmön ja vesihuollon.

Seinäjoen Energia Oy on hankkimassa uutta kiinteän polttoaineen lämpökattilaa Seinäjoen Kapernaumissa sijaitsevalle lämpölaitokselle. Uusi lämpökattila tulee toimimaan Seinäjoen kaupungin kaukolämmön peruskuormakattilana. Polttoaineteholtaan lämpökattilan on suunniteltu olevan noin 50 MW ja kuuluvan keskisuurten energiantuotantoyksiköiden ja -laitosten ympäristönsuojeluvaatimuksista säätävän asetuksen (1065/2017) piiriin. Kattilan hankintakokonaisuuteen kuuluvat kattilalaitos ja lämmön talteenotto rakennuksineen. Pääpolttoaineena kattilassa käytetään turvetta ja puupolttoaineita. Tämä hankinta sisältää polttoaineiden syötön, kuumavesikattilan, savukaasujen puhdistuksen, lämmön talteenotan ja apulaitteet sekä sähköistyksen, automaation ja rakennustekniset työt asennuksineen ja käyttöönottoineen. Perustus ja tonttityöt sekä polttoaineen ulkokäsittely eivät sisälly tähän hankintaan.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Alkamispäivä: 01/02/2019
päättymispäivä: 30/11/2020
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.9)Tiedot kutsuttavien toimijoiden lukumäärää koskevista rajoituksista
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.12)Tietoa sähköisistä luetteloista
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Esitetään tarjouspyyntöasiakirjoissa.

III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.4)Objektiiviset säännöt ja perusteet osallistumiselle
Luettelo ja lyhyt kuvaus säännöistä ja perusteista:

Esitetään tarjouspyyntöasiakirjoissa.

III.1.5)Tietoa varatuista hankintasopimuksista
III.1.6)Vaaditut takuut ja vakuudet:

Esitetään tarjouspyyntöasiakirjoissa.

III.1.7)Tärkeimmät rahoitus- ja maksuehdot ja/tai viittaus niitä koskeviin määräyksiin:

Esitetään tarjouspyyntöasiakirjoissa.

III.1.8)Sopimuspuoleksi valittavalta taloudellisten toimijoiden ryhmältä vaadittava oikeudellinen muoto:

Esitetään tarjouspyyntöasiakirjoissa.

III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Esitetään tarjouspyyntöasiakirjoissa.

III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Neuvottelumenettely, josta julkaistaan ennakkoon tarjouskilpailukutsu
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.4)Tiedot ratkaisujen tai tarjousten määrän rajoittamisesta neuvottelujen aikana
Käytössä on vaiheittainen menettely, jolla käsiteltävien ratkaisujen tai neuvoteltavien tarjousten määrää alennetaan asteittain
IV.1.6)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 15/11/2018
Paikallinen aika: 16:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 3 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
Sähköinen laskutus hyväksytään
Käytetään sähköistä maksua
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
Helsinki
00520
Suomi
Puhelin: +358 295643300
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi: +358 295643314

Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
30/10/2018