Meillä on ilo ilmoittaa, että TED-portaalin uusi versio otetaan käyttöön 29. tammikuuta 2024 (alustava päivä, vahvistetaan myöhemmin!). Haluatko tietää enemmän uusista toiminnoista ja tehdyistä parannuksista? Tutustu artikkeliimme, josta saat lisätietoa tärkeimmistä muutoksista ja uusista toiminnoista.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Uusi koulutustilaisuus TED-datan uudelleenkäyttäjille 14.12.2023 – ilmoittaudu mukaan!

Palvelut - 483710-2018

03/11/2018    S212

Luxemburg-Luxemburg: Ajokoulutuspalvelut Euroopan unionin toimielinten autonkuljettajia varten Brysselissä ja Luxemburgissa

2018/S 212-483710

Hankintailmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Euroopan unionin tuomioistuin
Postiosoite: Service du courrier officiel
Postitoimipaikka: Luxembourg
NUTS-koodi: LU LUXEMBOURG
Postinumero: L-2925
Maa: Luxemburg
Yhteyshenkilö: Mme Birgitte Jansson
Sähköpostiosoite: AO_chauffeurs@curia.europa.eu
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://curia.europa.eu
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4159
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä edellä mainittuun osoitteeseen
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen järjestö
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Ajokoulutuspalvelut Euroopan unionin toimielinten autonkuljettajia varten Brysselissä ja Luxemburgissa

Viitenumero: COJ-PROC-17/024
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
80511000 Henkilökunnan koulutuspalvelut
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Toimitettavat palvelut koostuvat ajokoulutuksen takaamisesta niille EU:n toimielinten kuljettajille, joilla on B-ajolupa. Sopimus ei koske kuorma-autojen (C-lupa) ja/tai linja-autojen (D-lupa) ajokoulutusta.

Sopimus on jaettu 2 erilliseen erään seuraavasti:

— erä A: ajokoulutuspalvelut tässä tarkoitettuja autonkuljettajia varten Brysselissä,

— erä B: ajokoulutuspalvelut tässä tarkoitettuja autonkuljettajia varten Luxemburgissa.

Tarjoajat voivat tehdä tarjouksen 1 tai 2 erästä. Erät ovat toisistaan riippumattomia, ja niistä voidaan tehdä sopimukset eri tarjoajien kanssa.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
Tarjoukset voivat koskea osien enimmäismäärä: 2
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Ajokoulutuspalvelut tässä tarkoitettuja autonkuljettajia varten Brysselissä

Osa nro: A
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
80511000 Henkilökunnan koulutuspalvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Pääasiallinen suorituspaikka:

Bryssel

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Erän kohteena ovat ajokoulutuspalvelut tässä tarkoitettuja autonkuljettajia varten Brysselissä.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 60
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Ajokoulutuspalvelut tässä tarkoitettuja autonkuljettajia varten Luxemburgissa

Osa nro: B
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
80511000 Henkilökunnan koulutuspalvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: LU LUXEMBOURG
Pääasiallinen suorituspaikka:

Luxemburg

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Erän kohteena ovat ajokoulutuspalvelut tässä tarkoitettuja autonkuljettajia varten Luxemburgissa.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 60
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

katso eritelmien kohta 5.4.1).

III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Tarjoajalla on oltava riittävät resurssit ja taloudelliset varat, jotta se voi taata palvelujen jatkuvan ja tyydyttävän suorittamisen sopimuksen koko keston ajan.

Tämän näyttämiseksi tarjoajan on toimitettava tilinpäätösasiakirjat (taseet, tilinpäätökset, tuloslaskelmat) 3:lta viime tilikaudelta, joista vähintään 2:n osalta seuraavat tiedot ja suhdeluvut ovat myönteisiä:

— oma pääoma (pidetään kielteisenä, jos oma pääoma on negatiivinen 3:n viime tilikauden osalta);

— nettotulos (pidetään kielteisenä, jos oma nettotulos on negatiivinen 3:n viime tilikauden osalta);

— current ratio -tunnusluku (eli rahoitus- ja vaihto-omaisuus jaettuna lyhytaikaisilla veloilla, suhdelukua pidetään kielteisenä, jos se on ≤ 1 kolmelta viime tilikaudelta),

— oman pääoman tuottoprosentti (return on equity – ROE) (= voitto verojen jälkeen / oma pääoma, suhdelukua pidetään kielteisenä, jos se on negatiivinen 3:n viime tilikauden osalta).

III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Tarjoajalla on oltava riittävät ammatilliset ja tekniset valmiudet sopimuksen suorittamiseksi sopimusehtojen sekä sen arvon ja laajuuden mukaisesti.

Hankintaviranomainen vaatii, että tarjoajalla on vähintään seuraavat tekniset ja ammatilliset valmiudet tähän tarjouspyyntöön liittyvää sopimusta varten:

a) tarjoajan on täytynyt toimittaa 3:n viime vuoden aikana tämän sopimuksen kohteena olevia palveluja vastaavia palveluja, joiden arvo on ollut kyseisenä aikana yli 100 000 EUR;

b) tarjoajalla on oltava palveluksessaan työryhmä, johon kuuluu vähintään 4 pätevää kouluttajaa sekä hallintovastaava, joiden toimenkuvat ovat seuraavankaltaiset:

— kouluttajien työnkuva:

—— vähintään 3 vuoden ammatillinen kokemus kouluttajana toimimisesta tämän sopimuksen kohteena olevalla alalla,

—— vähintään ranskan ja/tai englannin kielen taito [katso tarkat tiedot teknisten eritelmien (näiden eritelmien liite 1) kohdasta 1.5.5)];

— hallintovastaavan työnkuva:

—— katso tarkat tiedot teknisten eritelmien (näiden eritelmien liite 1) kohdasta 1.7.10;

c) tarjoajalla on oltava käytössään vähintään 4 ajoneuvoa, jotka vastaavat toimielinten käytössä tällä hetkellä olevia ajoneuvoja [katso ajoneuvon tyyppi teknisten eritelmien (näiden eritelmien liite 1) kohdasta 1.5.4)];

d) tarjoajalla on oltava paikka koulutuspalvelujen toteuttamista varten (teoreettinen ja käytännön osa) mukaan luettuna ammattimainen harjoittelurata, joka vastaa teknisissä eritelmissä (eritelmien liitteen 1 kohdassa 1.6) kuvattuja ominaisuuksia.

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen
Puitejärjestely yhden toimijan kanssa
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 21/12/2018
Paikallinen aika: 12:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Bulgaria, Tšekki, Tanska, Saksa, Kreikka, Englanti, Espanja, Viro, Suomi, Ranska, Iiri, Kroatia, Unkari, Italia, Liettua, Latvia, Malta, Hollanti, Puola, Portugali, Romania, Slovakki, Sloveeni, Ruotsi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 6 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 14/01/2019
Paikallinen aika: 12:00
Paikka:

Euroopan unionin tuomioistuin, plateau du Kirchberg, Luxemburg.

Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Tarjoajia, jotka haluavat osallistua avaustilaisuuteen, pyydetään ilmoittamaan asiasta kirjallisesti osoitteeseen AO_chauffeurs@curia.europa.eu viimeistään 21.12.2018. Ainoastaan 1 edustaja kultakin tarjoajalta sallitaan. Hänen tulee varustautua henkilötodistuksella ja asianmukaisella tarjouksen tehneen yhtiön valtuutuksella tullessaan avaustilaisuuteen.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Unionin yleinen tuomioistuin
Postiosoite: Rue Fort Niedergrünewald
Postitoimipaikka: Luxembourg
Postinumero: L-2925
Maa: Luxemburg
Sähköpostiosoite: cfi.registry@curia.europa.eu
Puhelin: +352 43031
Internetosoite: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/index.html
VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
Virallinen nimi: Euroopan oikeusasiamies
Postiosoite: 1 avenue du Président Robert Schuman
Postitoimipaikka: Strasbourg
Postinumero: 67001
Maa: Ranska
Puhelin: +33 388172313
Internetosoite: https://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
Virallinen nimi: Greffe du tribunal de l'Union européenne
Postiosoite: Rue du Fort Niedergrünewald
Postitoimipaikka: Luxembourg
Postinumero: L-2925
Maa: Luxemburg
Sähköpostiosoite: cfi.registry@curia.europa.eu
Puhelin: +352 43031
Internetosoite: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7039/fr/
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
24/10/2018