Teenused - 483715-2018

03/11/2018    S212    Euroopa Komisjon - Teenused - Hankelepingu sõlmimise teade - Avatud menetlus 

Belgia-Brüssel: VKEde ühenduste ja keskkonnaalaste vabaühenduste panus ja osalemine keskkonnajalajälje TABi ja PEFCR/OEFSRi väljatöötamises (2 osa)

2018/S 212-483715

Hankelepingu sõlmimise teade

Hankemenetluse tulemused

Teenused

Õiguslik alus:

Direktiiv 2014/24/EL

I osa: Hankija

I.1)Nimi ja aadressid
Ametlik nimetus: Euroopa Komisjon, Directorate-General for Environment
Postiaadress: ENV.A.5- Finance BU-9 01/005
Linn: Brussels
NUTS kood: BE
Sihtnumber: 1049
Riik: Belgia
Kontaktisik: Markets Team
E-post: env-tenders@ec.europa.eu

Internetiaadress(id):

Üldaadress: http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm

I.2)Teave ühishanke kohta
Lepingu sõlmib keskne hankija
I.4)Hankija liik
Euroopa Liidu institutsioon/amet või rahvusvaheline organisatsioon
I.5)Põhitegevus
Üldised avalikud teenused

II osa: Ese

II.1)Hanke kogus või ulatus
II.1.1)Nimetus:

VKEde ühenduste ja keskkonnaalaste vabaühenduste panus ja osalemine keskkonnajalajälje TABi ja PEFCR/OEFSRi väljatöötamises (2 osa)

Viitenumber: ENV.B.1/SER/2018/0010
II.1.2)CPV põhikood
90700000
II.1.3)Lepingu liik
Teenused
II.1.4)Lühikirjeldus:

Tulevastel aastatel avaneb ettevõtetele võimalus asuda vabatahtlikult töötama välja reegleid keskkonnajalajälje välja arvutamiseks oma toodetele või valdkondlikke toote ja organisatsiooni keskkonnajalajälje meetodeid, mitmeste sidusrühmade protsessi kaudu.

Keskkonnaalastelt vabaühendustelt ja VKEsid esindavatelt ühendustelt lähtuv panus on vajalik toote keskkonnajalajälje kategooria reeglite (PEFCR) ja organisatsiooni keskkonnajalajälje sektori reeglite (OEFSR) väljatöötamisel või ajakohastamisel. Lisaks oodatakse töövõtjalt panustamist tehniliste (elutsükli hindamise) küsimuste lahenduste kujundamisse, seonduvalt keskkonnajalajälje metoodika ja toote – ja sektoripõhiste reeglite rakendamisega, ning projektide kommenteerimist ja osalemist aruteludes, mis on seotud arengutega tehnilises nõustamiskomisjonis (TAB). Töövõtja kogub oma liikmesusest tuleneva panuse, et edastada see ühendpanusesse.

II.1.6)Teave osade kohta
Hankeleping on jaotatud osadeks: jah
II.1.7)Hanke lõplik kogumaksumus (käibemaksuta)
Maksumus käibemaksuta: 120 000.00 EUR
II.2)Kirjeldus
II.2.1)Nimetus:

Sidusrühmade esindatus: Keskkonnaalased vabaühendused

Osa nr: 1
II.2.2)CPV lisakood(id)
90700000
II.2.3)Täitmise koht
NUTS kood: 00
Põhiline teostamise koht:

Väljaspool asutust

II.2.4)Hanke kirjeldus:

Hangitavate teenuste osutamine nõuab elutsükli hindamise alast kompetentsust ning ELi keskkonnatoodetele suunatud poliitika (nt ELi ökomärgis, ökodisain, keskkonnajalajälg) vahendite tundmist.

Teenused hõlmavad osalemist 4 tehnilises sekretariaadis (tootearengut juhtivad vabatahtlikud – või sektoripõhiste reeglite), osalemist protsessi juhtivasutuste töös, projektide kommenteerimist ja kommentaaride kogumist nende liikmesusest.

II.2.5)Hindamiskriteeriumid
Kvaliteedikriteerium - Nimi: pakutud metoodika kvaliteet / Osakaal: 52
Kvaliteedikriteerium - Nimi: töökorraldus ja ressursijaotus / Osakaal: 24
Kvaliteedikriteerium - Nimi: kvaliteedikontrolli meetmed / Osakaal: 24
Hind - Osakaal: 50/50
II.2.11)Teave täiendavate hankevõimaluste kohta
Täiendavad hankevõimalused: ei
II.2.13)Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei
II.2.14)Lisateave

Pange tähele, et 21.3.2018 (123139) kõnealuse lepingu kohta avaldatud eelteates PIN ELT S 2018/S 056 oli nimetus: „VKEde ja keskkonnaalaste valitsusväliste organisatsioonide toetamine keskkonnajalajälje TABi ja PEFCR/OEFSRi väljatöötamises osalemisel“.

IV osa: Hankemenetlus

IV.1)Kirjeldus
IV.1.1)Hankemenetluse liik
Avatud menetlus
IV.1.3)Teave raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kohta
IV.1.6)Teave elektroonilise oksjoni kohta
IV.1.8)Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepingu (GPA) kohta
Hange on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepinguga: jah
IV.2)Haldusalane teave
IV.2.1)Käesoleva menetluse kohta varem avaldatud teade
Teate number ELTs: 2018/S 109-247385
IV.2.8)Teave dünaamilise hankesüsteemi lõpetamise kohta
IV.2.9)Teave eelteadet kasutades välja kuulutatud hanke lõpetamise kohta

V osa: Hankelepingu sõlmimine

Hankelepingu nr: 070201/2018/787108/SER/ENV.B.1
Osa nr: 1
Nimetus:

Sidusrühmade esindatus: Keskkonnaalased vabaühendused

Sõlmitakse leping/osa kohta sõlmitakse leping: jah
V.2)Hankelepingu sõlmimine
V.2.1)Lepingu sõlmimise kuupäev:
19/10/2018
V.2.2)Teave pakkumuste kohta
Laekunud pakkumuste arv: 1
Leping on sõlmitud ettevõtjate rühmaga: ei
V.2.3)Töövõtja nimi ja aadress
Ametlik nimetus: European Environmental Bureau (EEB)
Postiaadress: Boulevard de Waterloo 34
Linn: Brussels
NUTS kood: BE
Sihtnumber: 1000
Riik: Belgia
Töövõtja on VKE: ei
V.2.4)Teave lepingu/osa maksumuse kohta (käibemaksuta)
Lepingu/osa esialgne eeldatav kogumaksumus: 120 000.00 EUR
Lepingu/osa lõplik kogumaksumus: 120 000.00 EUR
V.2.5)Teave allhangete kohta
Hankelepinguga kaasnevad tõenäoliselt allhanked
Maksumus või osa, mille kohta tõenäoliselt sõlmitakse allhankelepingud kolmandate isikutega
Osa: 60 %
Lepingust allhankega täidetava osa lühikirjeldus:

60 %

VI osa: Lisateave

VI.3)Lisateave:

Vastavalt määruse (EL, Euratom) 2018/1046 (mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantsreegleid) lisa artikli 11 lõike 1 punktile e uute teenuste või ehitustööde puhul, mis seisnevad sellisele ettevõtjale usaldatud samalaadsete teenuste või ehitustööde kordamises, kellega sama hankija on algse lepingu sõlminud, kui kõnealused teenused või ehitustööd vastavad algse lepingu kohasele põhiprojektile ja algne leping on sõlmitud hanketeate avaldamise järel, kui punktis 11.4 sätestatud tingimustest ei tulene teisiti.

VI.4)Läbivaatamise kord
VI.4.1)Läbivaatamise eest vastutav organ
Ametlik nimetus: Üldkohus
Postiaadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Linn: Luxembourg
Sihtnumber: L-2925
Riik: Luksemburg
E-post: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Faks: +352 43032100

Internetiaadress: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Vahendusmenetluse eest vastutav organ
VI.4.3)Läbivaatamise kord
Täpne teave läbivaatamismenetluse tähtaegade kohta:

Lepingu sõlmimise menetluse kohta võib esitada tähelepanekuid punktis I.1) nimetatud avaliku sektori hankijale.

Juhul kui kogetakse haldusomavoli, võib Euroopa Ombudsmanile esitada kaebuse 2 aasta jooksul päevast, mil saadakse teada faktid, millel kaebus põhineb (vt http://www.ombudsman.europa.eu). Nimetatud kaebuse esitamine ei too kaasa vaidlustuste esitamise tähtaja peatamist ega uue tähtaja määramist.

Punktis VI.4.1) nimetatud organile võib kaebusi esitada 2 kuu jooksul lepingu sõlmimise otsusest teavitamisest.

VI.4.4)Läbivaatamise korra kohta teavet pakkuv asutus
VI.5)Käesoleva teate lähetamise kuupäev:
22/10/2018