Varor - 490270-2018

07/11/2018    S214    - - Varor - Meddelande om tilldelning - Öppet förfarande 

Sverige-Henån: Brandfordon

2018/S 214-490270

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Varor

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Orust Kommun
212000-1314
Upphandlingsavdelning
Henån
473 80
Sverige
Kontaktperson: Maria Pedersen
E-post: maria.pedersen@orust.se
Nuts-kod: SE232

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.orust.se

I.2)Information om gemensam upphandling
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Nytt släck-/räddningsfordon, typ BAS-2

Referensnummer: 31-2018
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
34144210
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Uppdraget omfattar leverans av fabriksny/demokörd släck-/räddningsbil av typ BAS-2 (Volvo FL eller likvärdig) med samtliga fabriksgarantier och utrustning enligt detta upphandlingsdokument. För den kompletta släck-/räddningsbilen efterfrågas väl fungerande och beprövade lösningar och en användarvänlighet som i samtliga moment för personalen ger lätt hanterliga moment i en ej för arbetskrävande miljö.

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7)Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 2 756 000.00 SEK
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE232
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Uppdraget omfattar leverans av fabriksny/demokörd släck-/räddningsbil av typ BAS-2 (Volvo FL eller likvärdig) med samtliga fabriksgarantier och utrustning enligt detta upphandlingsdokument. För den kompletta släck-/räddningsbilen efterfrågas väl fungerande och beprövade lösningar och en användarvänlighet som i samtliga moment för personalen ger lätt hanterliga moment i en ej för arbetskrävande miljö.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 112-254410
IV.2.8)Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9)Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
16/10/2018
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 2
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Sala Brand AB
556511-8402
Box 193
Sala
733 23
Sverige
E-post: kai@salabrand.se
Nuts-kod: SE2
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 2 756 000.00 SEK
Kontraktets/delens totala värde: 2 756 000.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten i Göteborg
Göteborg
Sverige
VI.4.2)Behörigt organ vid medling
VI.4.3)Överprövning
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
06/11/2018