Palvelut - 491721-2017

09/12/2017    S237

Ranska-Pariisi: Kiinteistöneuvonta ja tekninen tuki

2017/S 237-491721

Ilmoitus tehdystä sopimuksesta

Hankintamenettelyn tulokset

Palvelut

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: ESMA
Postiosoite: 103 rue de Grenelle
Postitoimipaikka: Paris
NUTS-koodi: FR101 Paris
Postinumero: 75007
Maa: Ranska
Sähköpostiosoite: procurement@esma.europa.eu
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: www.esma.europa.eu
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen järjestö
I.5)Pääasiallinen toimiala
Talous- ja rahoitusasiat

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Kiinteistöneuvonta ja tekninen tuki

Viitenumero: PROC/2017/08.
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
70000000 Kiinteistöpalvelut
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Tämän tarjouspyynnön kohteena on sellaisen kiinteistöneuvontaa harjoittavan yrityksen valinta, joka auttaa Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaista (ESMA) tulevina kuukausina ESMAn uusia toimitiloja koskevassa etsinnässä. Uudet toimitilat vuokrataan.

Kyseiset kiinteistöneuvontapalvelut koostuvat pääasiassa seuraavista:

— nykyistä tilannetta koskeva analyysi ja tarpeiden arviointi,

— markkinatutkimus ja vaihtoehtoisten mahdollisuuksien arvioinnit ESMAn tukemiseksi markkinoiden kartoittamisessa,

— strateginen raportti ja kustannus-hyötyanalyysi, suositukset, valitseminen ja vertailu parhaiden Pariisin markkinoilla saatavilla olevien tarjousten osalta,

— kaupallinen, rahoituksellinen ja oikeudellinen tuki neuvotteluissa.

II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.1.7)Hankinnan kokonaisarvo (ilman alv:tä)
Arvo ilman alv:tä: 125 000.00 EUR
II.2)Kuvaus
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
70000000 Kiinteistöpalvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FR101 Paris
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

ESMA tarvitsee konsulttiyritystä ja sen asiantuntijoiden ryhmää erilaisissa kiinteistöihin liittyvissä palveluissa ja kiinteistömarkkinoilla erityisesti kaupallisten toimistotilojen osalta. Yrityksen ja asiantuntijoiden tehtävänä on asiantuntijuuden jakaminen ja hankkeen johtamisessa avustaminen siihen asti, kunnes ESMAn tulevat toimitilat on valittu.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Laatuperuste - Nimi: katso tarjouseritelmät / Painotus: 70
Hinta - Painotus: 30
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2017/S 144-296308
IV.2.8)Tietoa dynaamisen hankintajärjestelmän päättämisestä
IV.2.9)Tietoa ennakkoilmoituksella esitetyn tarjouskilpailukutsun päättämisestä

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Sopimus nro: 100676
Nimi:

Kiinteistöneuvonta ja tekninen tuki

Sopimus/osa tehdään: kyllä
V.2)Sopimuksen tekeminen
V.2.1)Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
27/10/2017
V.2.2)Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä: 7
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3)Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Virallinen nimi: Knight Frank
Postiosoite: 7 Place Vendome
Postitoimipaikka: Paris
NUTS-koodi: FR101 Paris
Postinumero: 75001
Maa: Ranska
Urakoitsija on pk-yritys: ei
V.2.4)Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan alustava arvioitu kokonaisarvo: 200 000.00 EUR
Sopimuksen/osan kokonaisarvo: 125 000.00 EUR
V.2.5)Tietoa alihankinnasta

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Euroopan unionin yleinen tuomioistuin
Postitoimipaikka: Luxembourg
Maa: Luxemburg
Sähköpostiosoite: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Internetosoite: http://curia.europa.eu
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
30/11/2017