Pakalpojumi - 491729-2017

09/12/2017    S237    Eiropas Komisija - Pakalpojumi - Paziņojums par līgumu - Atklāta procedūra 

Beļģija-Brisele: Atvērtas mikrouzņēmējdarbības modeļi inovācijai ģimenēm piederošos Eiropas mantojumnamos

2017/S 237-491729

Paziņojums par līgumu

Pakalpojumi

Legal Basis:

Direktīva 2014/24/ES

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

I.1)Nosaukums un adreses
Eiropas Komisija, Directorate-General for Education, Youth, Sport and Culture, Directorate D – Culture and Creativity
Brussels
1049
Beļģija
Kontaktpersona: EAC Unite D2
E-pasts: EAC-UNITE-D2@ec.europa.eu
NUTS kods: BE100

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3099

Pircēja profila adrese: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3099

I.2)Informācija par kopējo iepirkumu
I.3)Saziņa
Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā : https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3099
Papildu informāciju var saņemt iepriekš minētajā adresē
Piedāvājumi vai dalības pieteikumi jāsūta elektroniski: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3099
Piedāvājumi vai dalības pieteikumi jāsūta uz iepriekš minēto adresi
I.4)Līgumslēdzējas iestādes veids
Eiropas iestāde/aģentūra vai starptautiska organizācija
I.5)Galvenā darbības joma
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

Atvērtas mikrouzņēmējdarbības modeļi inovācijai ģimenēm piederošos Eiropas mantojumnamos.

II.1.2)Galvenās CPV kods
73210000
II.1.3)Līguma veids
Pakalpojumi
II.1.4)Īss apraksts:

Darbības mērķis ir stiprināt mantojumnamu privātīpašnieku spējas un iepazīstināt tos ar inovatīviem uzņēmējdarbības modeļiem.

Sagatavošanās darbības ietvaros tiks kartēti ģimenēm piederošos ES mantojumnamos pašlaik izmantotie uzņēmējdarbības modeļi, tie tiks salīdzināti un tiks noteikta un kopīgota paraugprakse un potenciālās inovācijas.

Tās ietvaros tiks arī kvantitatīvi un kvalitatīvi noteikta ģimenēm piederošu ES mantojumnamu saimnieciskā vērtība un noteikts to potenciālais ieguldījums dažādos ES politikas virzienos, tostarp inovācijā, sociālajā iekļaušanā, izglītībā, jaunatnes nodarbinātībā un starpkultūru dialogā. Pievienoto vērtību radīs sinerģijas ar pašreizējām ES darbībām, kas veltītas kultūras mantojumam (Eiropas kultūras mantojuma dienas, ES kultūras mantojuma balva, Eiropas mantojuma zīme).

Visbeidzot, darbība palīdzēs sasniegt Eiropas Kultūras mantojuma gada mērķus, izplatot informāciju un palielinot izpratni par to, kāda mantojumam ir vērtība Eiropas mērogā.

II.1.5)Paredzamā kopējā vērtība
Vērtība bez PVN: 500 000.00 EUR
II.1.6)Informācija par daļām
Līgums ir sadalīts daļās: nē
II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: BE100
II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Mērķi ir:

1. Stiprināt mantojumnamu privātīpašnieku spējas uzturēt un saglabāt šādus īpašumus un iepazīstināt tos ar inovatīviem uzņēmējdarbības modeļiem;

2. Analizēt šādas prakses saimniecisko un sociālo potenciālu un sniegt politikas ieteikumus;

3. Uzsvērt izglītības, apmācības un inovācijas nozīmi kultūras mantojuma saglabāšanā un atbalstīšanā;

4. Risināt jautājumu, kas saistīts ar zināšanu par kultūras mantojumu nodošanu jaunākajām paaudzēm un to, kā jaunā paaudze apgūst ar mantojumu saistītās prasmes;

5. Risināt jautājumu, kas saistīts ar publiskā un privātā sektora dalībnieku līdzdalību kultūras mantojuma pārvaldībā.

Sagatavošanās darbība tiks īstenota 2018. gadā, kas būs Eiropas Kultūras mantojuma gads, un tas dos iespēju plašāk informēt par ģimenēm piederošu mantojumnamu ieguldījumu kultūras mantojuma aizsardzībā un tā ilgtspējīgā pārvaldībā.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Cena nav vienīgais piešķiršanas kritērijs, un visi kritēriji ir noteikti tikai iepirkuma dokumentos
II.2.6)Paredzamā vērtība
Vērtība bez PVN: 500 000.00 EUR
II.2.7)Līguma, pamatnolīguma vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laiks
Ilgums mēnešos: 12
Līgumu var atjaunot: nē
II.2.10)Informācija par variantiem
Var iesniegt piedāvājumu variantus: nē
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.12)Informācija par elektroniskajiem katalogiem
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: jā
Projekta numurs vai atsauce: Eiropas Komisija, Izglītības, jaunatnes, sporta un kultūras ģenerāldirektorāta gada darba programma, 1.10. indekss.
II.2.14)Papildu informācija

III iedaļa: Juridiskā, saimnieciskā, finansiālā un tehniskā informācija

III.1)Dalības nosacījumi
III.1.1)Piemērotība profesionālās darbības veikšanai, ieskaitot prasības attiecībā uz reģistrāciju profesionālajos reģistros vai komercreģistros
Nosacījumu saraksts un īss apraksts:

skatīt 4.4. iedaļu – atlases kritērijus uzaicinājuma uz konkursu Nr. EAC/50/2017 konkursa specifikācijās.

III.1.2)Saimnieciskais un finansiālais stāvoklis
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji
III.1.3)Tehniskās un profesionālās spējas
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji
III.1.5)Informācija par privileģēto tiesību līgumiem
III.2)Ar līgumu saistītie nosacījumi
III.2.1)Informācija par konkrēto profesiju
III.2.2)Līguma izpildes nosacījumi:
III.2.3)Informācija par personālu, kas atbildīgs par līguma izpildi

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Apraksts
IV.1.1)Procedūras veids
Atklāta procedūra
IV.1.3)Informācija par pamatnolīgumu vai dinamisko iepirkumu sistēmu
IV.1.4)Informācija par risinājumu vai piedāvājumu skaita samazināšanu sarunu vai dialoga laikā
IV.1.6)Informācija par elektronisko izsoli
IV.1.8)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums: jā
IV.2)Administratīvā informācija
IV.2.1)Iepriekšēja publikācija par šo pašu procedūru
IV.2.2)Piedāvājumu vai dalības pieteikumu saņemšanas termiņš
Datums: 31/01/2018
Vietējais laiks: 12:00
IV.2.3)Datums, kad atlasītajiem kandidātiem nosūtīts dalības vai piedāvājumu iesniegšanas uzaicinājums
IV.2.4)Valodas, kurās var iesniegt piedāvājumu vai dalības pieteikumu:
Angļu valoda, Bulgāru valoda, Dāņu valoda, Vācu valoda, Grieķu valoda, Igauņu valoda, Somu valoda, Franču valoda, Īru valoda, Horvātu valoda, Ungāru valoda, Itāļu valoda, Latviešu valoda, Lietuviešu valoda, Maltiešu valoda, Holandiešu valoda, Poļu valoda, Portugāļu valoda, Rumāņu valoda, Slovaku valoda, Slovēņu valoda, Spāņu valoda, Zviedru valoda, Čehu valoda
IV.2.6)Minimālais laika posms, kura laikā pretendentam jāuztur piedāvājums
Ilgums mēnešos: 9 (no piedāvājumu saņemšanai noteiktā datuma)
IV.2.7)Piedāvājumu atvēršanas nosacījumi
Datums: 01/02/2018
Vietējais laiks: 10:00
Vieta:

rue Joseph II 70, 1049 Brussels, BEĻĢIJA.

Informācija par personām, kurām atļauts piedalīties piedāvājumu atvēršanā, un par piedāvājumu atvēršanas procedūru:

piedāvājumu atvēršanā var piedalīties ne vairāk kā 2 katra piedāvājuma pārstāvji.

Organizatorisku un drošības apsvērumu dēļ pretendentam vismaz 3 darbdienas iepriekš jānosūta pārstāvju pilns vārds un personas apliecības vai pases numurs uz e-pastu

EAC-UNITE-D2@ec.europa.eu e-pasta temata laukā norādot uzaicinājuma atsauces numuru.

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.1)Informācija par periodiskumu
Šis ir kārtējs iepirkums: nē
VI.2)Informācija par elektronisko darbplūsmu
VI.3)Papildu informācija:
VI.4)Pārskatīšanas procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
Vispārējā tiesa
rue du Fort Niedergrünewald
Luxembourg
2925
Luksemburga
Tālrunis: +352 43031
E-pasts: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu

Interneta adrese: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanas procedūrām
VI.4.3)Pārskatīšanas procedūra
VI.4.4)Dienests, no kura var iegūt informāciju par pārskatīšanas procedūru
VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
30/11/2017