Доставки - 49536-2021

TIЗаглавиеБългария-София: Мебелировка
NDНомер на публикацията на обявлението49536-2021
PDДата на публикуване01/02/2021
OJНомер на броя на ОВ S21
TWГрад/населено място на купувачаСОФИЯ
AUОфициално наименование на купувачаАгенция за държавна финансова инспекция (175076479)
OLЕзик на произходBG
CYДържава на купувачаBG
AAВид купувач1 - Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган
HAИнституция/агенция на ЕС-
DSДокумент изпратен27/01/2021
NCВид поръчка2 - Доставки
PRВид процедура1 - Открита процедура
TDВид на обявлението7 - Обявление за възлагане на поръчка
RPРегламент4 - Европейски съюз
TYВид на оферта9 - Не е приложимо
ACКритерии за възлагане1 - Най-ниска цена
PCOбщ терминологичен речник, свързан с обществените поръчки (CPV)39100000 - Мебелировка
RCМясто на изпълнение (код по NUTS)BG332
IAИнтернет адрес (URL)https://adfi.minfin.bg/bg/zop
DIПравно основаниеДиректива за обществените поръчки Директива 2014/24/ЕС