Euroopan unionin julkaisutoimisto päivittää parhaillaan verkkosivujaan, joiden sisältöön Yhdistyneen kuningaskunnan ero EU:sta vaikuttaa. Kaikki sivut eivät välttämättä ole vielä ajan tasalla, mutta tiedot korjataan aikanaan.

Tavarat - 501182-2018

14/11/2018    S219    Tavarat - hankintailmoitus - Avoin menettely 

Suomi-Helsinki: Hammashoidon alan välineet ja laitteet

2018/S 219-501182

Hankintailmoitus

Tavarahankinnat

Oikeusperusta:

Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimiala
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 0201256-6
Postiosoite: Toinen linja 4 A
Postitoimipaikka: Helsinki
NUTS-koodi: FI1
Postinumero: 00530
Maa: Suomi
Yhteyshenkilö: Eeva Rantala
Sähköpostiosoite: sote.hankinnat@hel.fi
Puhelin: +358 503412834

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: http://www.hel.fi/www/sote/fi

I.2)Tiedot yhteishankinnasta
Sopimuksen tekee yhteishankintayksikkö
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://tarjouspalvelu.fi/helsinki
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://tarjouspalvelu.fi/helsinki?id=202464&tpk=2beb25a6-5117-40d1-853f-46ea4d5dcc52
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason virasto/laitos
I.5)Pääasiallinen toimiala
Terveydenhuolto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Suun terveydenhuollon pienlaitteiden ja aputuolien hankinta yhteishankintana

Viitenumero: HEl 2018-007506
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
33130000
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan hankintapalvelut järjestää tarjouskilpailun suun terveydenhuollon pienlaitteiden ja aputuolien (työtuolien) hankinnasta. HUS Logistiikka ei ole mukana aputuolien (työtuolien hankinnassa). Hankinta tehdään yhteishankintana. Hankintaan osallistuvista kunnista/kaupungeista käytetään jatkossa nimitystä hankintarengas tai tilaaja/tilaajat.

Hankinnassa ovat mukana: Askola, Espoo, Helsinki, Kauniainen, Kerava, Keski-Uudenmaan Sote-kuntayhtymä (Hyvinkää, Järvenpää, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen ja Tuusula), Kirkkonummi, Lohja, Loviisa, Perusturvayhtymä Karviainen (Karkkila ja Vihti), Porvoo, Sipoo, Siuntio, Vantaa, HUS Logistiikka, Eksote (Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri). Ks. tarkempi kuvaus sopimuksen mahdollisesta laajentamisesta sopimuskauden aikana kohdasta Sopimusmenettely.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 3 430 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
33130000
33190000
39113000
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1
Pääasiallinen suorituspaikka:

Ks. hankintarenkaan osapuolet.

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan hankintapalvelut järjestää tarjouskilpailun suun terveydenhuollon pienlaitteiden ja aputuolien hankinnasta. Vähäisessä määrässä tarjouspyynnössä on välinehuollon pienlaitteita. Hankinta toteutetaan yhteishankintana. Tarjouspyynnössä ja hintaliitteessä esitetyt hankintamäärät perustuvat tilaajien yhteenlaskettuihin yhden vuoden (v. 2017) ostomääriin. Ostomäärät on poimittu tilaajilta ja toimittajilta saaduista ostoraporteista niiltä osin, kun saaduista raporteista tiedot ovat olleet saatavissa. Ostoraportit on saatu seuraavilta tilaajilta: Espoo, Eksote, Helsinki, Hus logistiikka, Kauniainen, Kerava, Keski-Uudenmaan sotekuntayhtymä, Kirkkonummi, Lohja, Loviisa, Karviainen, Porvoo, Siuntio, Vantaa.

Tähän hankintaan kuuluvien tilaajien toimipisteiden koot ovat hyvinkin erilaisia (ks. tilaajakohtainen liite, liitteet 6-21). Tästä johtuen tilausmäärät saattavat vaihdella yksittäisen tuotteen tilaamisesta kymmenien tuotteiden tilaamiseen. Lisäksi normaaleista tilausmäärästä poikkeuksia saattaa tulla tilanteissa, joissa avataan tai varustetaan jokin uusi yksikkö tai välinehuollon palveluja keskitetään ja tästä johtuen pienlaitteita joudutaan tilaamaan suuria määriä.

Tilaajat eivät sitoudu mihinkään hankintamääriin, vaan tuotteita tilataan tarpeen mukaan.

Ks. myös kohdat Sopimusmenettely ja Päätöksenteon perusteet.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Jäljempänä mainitut perusteet
Laatuperuste - Nimi: Soveltuvuus käyttöön. / Painotus: 0
Hinta - Painotus: 100
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 36
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

Varsinainen sopimuskausi on pituudeltaan kolme (3) vuotta. Hankintaan sisältyy mahdollisuus yhden (1) vuoden mittaiseen optiokauteen, jonka käyttöönotosta tilaaja päättää viimeistään kahdeksan (8) kuukautta ennen perussopimuskauden päättymistä. Ks. tarjouspyynnön kohta Sopimusmenettely.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Mahdollisuus yhteen (1) yhden (1) vuoden mittaiseen optiokauteen. Tilaajat voivat ottaa optiokauden käyttöön kaikista sopimustuotteista tai vain osasta tuotteita ja kaikkien toimittajien kanssa tai vain osan kanssa. Optiokauden voivat ottaa käyttöön kaikki hankintarenkaan osapuolet tai vain osa heistä. Sopimuskauden aikana tilaajat voivat pyytää tarjouksia tai hintoja sellaisista suun terveydenhuollon pienlaitteista ja työtuoleista sekä välinehuollon pienlaitteista, joita ei kilpailuteta tai valita tässä tarjouspyynnössä (esim. sopimuskauden aikana tulevat uutuudet). Tällöin hinta kysytään ensisijaisesti puitejärjestelyyn valituilta toimittajilta. Ellei heillä ole valikoimissaan pyydettyä tuotetta, niin tilaajillla on oikeus hankkia tuote siltä toimittajalta, jolla tuote on valikoimissaan.

II.2.12)Tietoa sähköisistä luetteloista
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
III.1.5)Tietoa varatuista hankintasopimuksista
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Soimuskausi on kolme (3) vuotta ja sen on suunniteltu alkavan 1.7.2019. Sopimukseen sisältyy mahdollisuus yhden (1) vuoden optiokauteen, jonka käyttöönotosta päättävät tilaajat viimeistään kahdeksan (8) kuukautta ennen perussopimuskauden päättymistä. Hankintarenkaan osapuolet tekevät hankinnasta oman päätöksen ja sopimuksen. Katso sopimusluonnos (liite 1).

III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen
Puitejärjestely useampien toimijoiden kanssa
Puitejärjestelyn osallistujien suunniteltu enimmäismäärä: 25
IV.1.4)Tiedot ratkaisujen tai tarjousten määrän rajoittamisesta neuvottelujen aikana
IV.1.6)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 17/01/2019
Paikallinen aika: 10:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 8 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 17/01/2019
Paikallinen aika: 10:01
Paikka:

Helsinki.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
Sähköinen laskutus hyväksytään
VI.3)Lisätiedot:

Tarjouskilpailun tavoitteena on solmia puitesopimukset kattavasta valikoimasta suun terveydenhuollon pienlaitteita ja aputuoleja (työtuoleja) ja välinehuollon pienlaitteita tilaajien käyttöön. Tilaajan ja toimittajan välillä solmittavissa puitesopimuksissa määritellään ehdot, joilla toimittaja sitoutuu toimittamaan tässä kilpailutuksessa hankittavia tuotteita tilaajalle. Sopimusehdot käyvät ilmi sopimusluonnoksesta (liite 1).

Tarjouspyyntöön ja sopimukseen liittyy työllistämisvelvoite. Työllistämisvelvoitteen tarkempi kuvaus on liitteissä 3 ja 4.

VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00520
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Faksi: +358 295643314

Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
13/11/2018