Varor - 501595-2019

24/10/2019    S206    Varor - Meddelande om upphandling - Öppet förfarande 

Tyskland-Bad Tölz: Terrängfordon

2019/S 206-501595

Meddelande om upphandling

Varor

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Bergwacht Bayern im BRK
Postadress: Am Sportpark 6
Ort: Bad Tölz
Nuts-kod: DE216 Bad Tölz-Wolfratshausen
Postnummer: 83646
Land: Tyskland
E-post: paul.schenk@bergwacht-bayern.org
Telefon: +49 80417943844
Fax: +49 80417943850

Internetadress(er):

Allmän adress: https://www.deutsche-evergabe.de

I.2)Information om gemensam upphandling
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://www.deutsche-evergabe.de/dashboards/dashboard_off/a061f736-6a2e-42b0-a761-409a2a41623c
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
För elektronisk kommunikation behövs verktyg och anordningar som inte är allmänt tillgängliga. Obegränsad, fullständig och direkt tillgång till dessa verktyg och anordningar kan kostnadsfritt erhållas via: https://www.deutsche-evergabe.de
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Offentligrättsligt organ
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Hälso- och sjukvård

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Einsatzleitfahrzeuge Bergwacht

Referensnummer: n.def.
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
34113200 Terrängfordon
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Kauf von 6 Bergrettungsfahrzeugen in 5 Los.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 160 100.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
Anbud får lämnas för alla delar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Basisfahrzeug Gross

Del nr: 1
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
34113000 Fyrhjulsdrivna fordon
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: DE216 Bad Tölz-Wolfratshausen
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

In den Vergabeunterlagen aufgeführt.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Geländegäniges Allradfahrzeug; Platz für 5 Personen; max. 3,5 t zgg; 5 Türen gem. Beschreibung.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 96 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 6
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Basisfahrzeug klein

Del nr: 2
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
34113000 Fyrhjulsdrivna fordon
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: DE216 Bad Tölz-Wolfratshausen
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

In den Vergabeunterlagen aufgeführt.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Geländegängiges Allradfahrzeug; Platz für 2 Personen + 2 Notsitze; Untersetzergetriebe; max. zgg 3,5 t gem. Beschreibung.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 35 500.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 6
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Beklebung CI BWB

Del nr: 3
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
34113000 Fyrhjulsdrivna fordon
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: DE216 Bad Tölz-Wolfratshausen
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

In den Vergabeunterlagen aufgeführt.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Beklebung der Fahrzeuge gem. Beschreibung und Vorlage im CI der BWB.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 2 100.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 6
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Sondersignalanlage

Del nr: 4
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
34113000 Fyrhjulsdrivna fordon
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: DE216 Bad Tölz-Wolfratshausen
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

In den Vergabeunterlagen aufgeführt.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Lieferung 6 Sätzen Sondersignalanlage (Balken, Bediengerät, abgesetzte Hörner, Frontblitzer, Kabelbaum) gem. Beschreibung.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 10 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 12
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Los 5 Um- Einbau BOS für Einsatzleitfahrzeug

Del nr: 5
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
34113000 Fyrhjulsdrivna fordon
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: DE216 Bad Tölz-Wolfratshausen
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

In den Vergabeunterlagen aufgeführt.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Verbau Sondersignalanlage, Behördenfunk, etc. gem. der Beschreibung.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 16 500.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 12
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
En förteckning över och kortfattad beskrivning av urvalskriterierna:

Bescheinigung über Zwischenfinanzierung des Auftrags durch Hersteller oder Bank bis vollständige Abwicklung auf Aufforderung des Auftraggebers Bezahlung der Los nur nach vollständiger und mangelfreier Lieferung beim Auftraggeber Nachweis über Gesamtumsatz des Unternehmens bzgl. der besonderen Leistungsart, die Gegenstand des Vertrags ist der letzten 3 Jahre Listung von Referenzaufträgen der letzten 3 Jahre.

Eventuella minimistandardnivåer:

III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
En förteckning över och kortfattad beskrivning av urvalskriterierna:

Auslieferung der Fahrzeuge gem. STVO (gesetzeskonform) und abgenommen durch ein Prüfinstitut sowie zulassungsfähig im deutschen Raum

Eventuella minimistandardnivåer:

III.1.5)Information om reserverade kontrakt
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:

III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.4)Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 29/11/2019
Lokal tid: 12:00
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Tyska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 02/06/2020
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 02/12/2019
Lokal tid: 12:00
Information om bemyndigade personer och öppningsförfarande:

Keine Teilnahme

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Vergabekammer Südbayern
Postadress: Maximilianstraße 39
Ort: München
Postnummer: 80538
Land: Tyskland
E-post: vergabekammer.suedbayern@reg-ob.bayern.de
Telefon: +49 8921762411
Fax: +49 8921762847
VI.4.2)Behörigt organ vid medling
VI.4.3)Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

1) Etwaige Vergabeverstöße muss der Bewerber/Bieter gemäß § 160 Abs. 3 Nr. 1 GWB innerhalb von 10 Tagen nach Kenntnisnahme rügen;

2) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, sind nach § 160 Abs. 3 Nr. 2 GWB spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Abgabe der Bewerbung oder der Angebote gegenüber dem Auftraggeber zu rügen;

3) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, sind nach § 160 Abs. 3 Nr. 3 GWB spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbungs- oder Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber zu rügen;

4) Ein Vergabenachprüfungsantrag ist nach § 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB innerhalb von 15 Kalendertagen nach der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, bei der Vergabekammer einzureichen.

VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
23/10/2019