Tjänster - 501931-2017

16/12/2017    S242

Belgien-Bruxelles: UCA 17/047 Tillhandahållande av SAP-relaterade tjänster

2017/S 242-501931

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Tjänster

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2017/S 215-446065)

Rättslig grund:

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska unionens råd, Secrétariat général
Postadress: rue de la Loi, 175
Ort: Bruxelles
Nuts-kod: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Postnummer: 1048
Land: Belgien
Kontaktperson: Unité de Coordination des Acquisitions, bureau JL 10 70 KL
E-post: tendering@consilium.europa.eu
Telefon: +32 22818062
Fax: +32 22800262
Internetadress(er):
Allmän adress: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3047

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

UCA 17/047 Tillhandahållande av SAP-relaterade tjänster

Referensnummer: UCA 17/047
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
72212442 Programvaruutvecklingstjänster för finansiella system
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Syftet med denna anbudsinfordran är att upphandla SAP-relaterade IT-tjänster för generalsekretariatet hos Europeiska unionens råd, i syfte att underhålla och utveckla det finansiella informationssystemet SOS II och att implementera ny funktionalitet inom gränserna för förändringshantering och i samverkan med företagsanvändarna.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
11/12/2017
VI.6)Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2017/S 215-446065

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1)Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2)Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: IV.2.2
I stället för:
Datum: 21/12/2017
Lokal tid: 12:00
Ska det stå:
Datum: 18/01/2018
Lokal tid: 16:00
Avsnitt nummer: IV.2.7
I stället för:
Datum: 09/01/2018
Lokal tid: 15:00
Ska det stå:
Datum: 23/01/2018
Lokal tid: 15:00
VII.2)Övriga upplysningar: