Помогнете ни да подобрим уебсайта TED, като попълните нашата кратка анкета!

Услуги - 502711-2018

TIЗаглавиеИcпaния-Мадрид: Услуги по почистване за помещенията на Дома на ЕС в Мадрид и Барселона, Испания
NDНомер на документа502711-2018
PDДата на публикуване15/11/2018
OJНомер на броя220
TWМястоМАДРИД
AUНаименование на органаЕвропейска комисия, Representation in Spain
OLЕзик на произходEN
HDРубрикаЕвропейска комисия - Услуги - Обявление за поръчка - Ограничена процедура
CYДържаваES
AAВид на органа5 - Европейска институция/агенция или международна организация
HAEU InstitutionЕвропейска комисия
DSДокумент изпратен08/11/2018
DTКраен срок17/12/2018
NCПоръчка4 - Услуги
PRПроцедура2 - Ограничена процедура
TDВид на документа3 - Обявление за поръчка
RPРегламент3 - европейска институция/агенция или международна организация
TYВид на оферта1 - Кандидатстване за всички лотове
ACКритерии за възлагане2 - Икономически най-изгодната оферта
PCКод CPV90910000 - Услуги по почистване на сгради, промишлени инсталации и превозни средства
90911200 - Услуги по почистване на сгради, без жилищните
RCКод NUTSES300
ES511
IAИнтернет адрес (URL)https://ec.europa.eu/spain/home_es
DIПравно основаниеДиректива за обществените поръчки Директива 2014/24/ЕС