Piegādes - 503351-2018

15/11/2018    S220

Latvija-Valmiera: Dažādas medicīniskās ierīces

2018/S 220-503351

Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Iepirkuma procedūras rezultāti

Piegādes

Juridiskais pamats:
Direktīva 2014/24/ES

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: SIA "Vidzemes slimnīca"
Valsts reģistrācijas numurs: 40003258333
Pasta adrese: Jumaras iela 195
Pilsēta: Valmiera
NUTS kods: LV008 Vidzeme
Pasta indekss: LV-4201
Valsts: Latvija
Kontaktpersona: Jolanta Suipe
E-pasts: jolanta.suipe@vidzemesslimnica.lv
Tālrunis: +371 64202622
Fakss: +371 64202596
Interneta adrese(-es):
Galvenā adrese: http://www.vidzemesslimnica.lv
Pircēja profila adrese: http://www.vidzemesslimnica.lv
I.4)Līgumslēdzējas iestādes veids
Cits veids: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
I.5)Galvenā darbības joma
Veselība

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

Ultrasonogrāfijas iekārtu iegāde, piegāde un uzstādīšana

Atsauces numurs: VS 2018/48
II.1.2)Galvenās CPV kods
33190000 Dažādas medicīniskās ierīces
II.1.3)Līguma veids
Piegādes
II.1.4)Īss apraksts:

Ultrasonogrāfijas iekārtu iegāde, piegāde un uzstādīšana.

II.1.6)Informācija par daļām
Līgums ir sadalīts daļās: jā
II.1.7)Iepirkuma kopējā vērtība (bez PVN)
Vērtība bez PVN: 159 900.00 EUR
II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:

1 (vienas) ultrasonogrāfijas iekārtas iegāde, piegāde un uzstādīšana, ieskaitot pasūtītāja darbinieku apmācību un iekārtas tehnisko apkopi

Daļas numurs: 1
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
33190000 Dažādas medicīniskās ierīces
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: LV003 Kurzeme
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

Jumaras iela 195, Valmiera.

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

1 (vienas) ultrasonogrāfijas iekārtas iegāde, piegāde un uzstādīšana, ieskaitot pasūtītāja darbinieku apmācību un iekārtas tehnisko apkopi.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Kvalitātes kritērijs - Nosaukums: Ultrasonogrāfijas iekārtas garantijas termiņš ir vismaz 24 (divdesmit četri) mēneši no nodošanas–pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas brīža / Svērums: 10
Kvalitātes kritērijs - Nosaukums: Papildu punkti par zonžu parametriem / Svērums: 28
Izmaksu kritērijs - Nosaukums: Ultrasonogrāfijas iekārtas atbilstoši tehniskajā specifikācijā norādītajam, iegādes piegādes un uzstādīšanas cena EUR bez PVN / Svērums: 70
Izmaksu kritērijs - Nosaukums: Ultrasonogrāfijas iekārtas tehniskās apkopes izmaksas 48 (četrdesmit astoņiem) mēnešiem EUR bez PVN / Svērums: 10
Izmaksu kritērijs - Nosaukums: Ultrasonogrāfijas iekārtas garantijas termiņa izmaksas 12 (divpadsmit) mēnešiem EUR bez PVN / Svērums: 10
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: jā
Projekta numurs vai atsauce:

Eiropas reģionālās attīstības fonds

II.2.14)Papildu informācija
II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:

1 (vienas) ultrasonogrāfijas iekārtas ginekoloģiskiem, asinsvadu un sirds izmeklējumiem iegāde, piegāde un uzstādīšana, ieskaitot pasūtītāja darbinieku apmācību un iekārtas tehnisko apkopi

Daļas numurs: 2
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
33190000 Dažādas medicīniskās ierīces
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: LV003 Kurzeme
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

Jumaras iela 195, Valmiera.

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

1 (vienas) ultrasonogrāfijas iekārtas ginekoloģiskiem, asinsvadu un sirds izmeklējumiem iegāde, piegāde un uzstādīšana, ieskaitot pasūtītāja darbinieku apmācību un iekārtas tehnisko apkopi.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Kvalitātes kritērijs - Nosaukums: Ultrasonogrāfijas iekārtas garantijas termiņš ir vismaz 24 (divdesmit četri) mēneši no nodošanas–pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas brīža. / Svērums: 10
Kvalitātes kritērijs - Nosaukums: Papildu punkti par zonžu parametriem / Svērums: 22
Izmaksu kritērijs - Nosaukums: Ultrasonogrāfijas iekārtas, atbilstoši tehniskajā specifikācijā norādītajam, iegādes piegādes un uzstādīšanas cena EUR bez PVN / Svērums: 60
Izmaksu kritērijs - Nosaukums: Ultrasonogrāfijas iekārtas tehniskās apkopes izmaksas 48 (četrdesmit astoņiem) mēnešiem EUR bez PVN / Svērums: 15
Izmaksu kritērijs - Nosaukums: Ultrasonogrāfijas iekārtas garantijas termiņa izmaksas 12 (divpadsmit) mēnešiem EUR bez PVN / Svērums: 15
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: jā
Projekta numurs vai atsauce:

Eiropas reģionālās attīstības fonds

II.2.14)Papildu informācija

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Apraksts
IV.1.1)Procedūras veids
Atklāta procedūra
IV.1.3)Informācija par pamatnolīgumu vai dinamisko iepirkumu sistēmu
IV.1.8)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums: jā
IV.2)Administratīvā informācija
IV.2.1)Iepriekšēja publikācija par šo pašu procedūru
Paziņojuma numurs ES OV: 2018/S 159-364065
IV.2.8)Informācija par dinamiskās iepirkumu sistēmas izbeigšanu
IV.2.9)Informācija par to, ka tiek izbeigts ar iepriekšēju informatīvu paziņojumu izsludinātais iepirkums

V iedaļa: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Līguma numurs: 1
Daļas numurs: 1
Nosaukums:

1 (vienas) ultrasonogrāfijas iekārtas iegāde, piegāde un uzstādīšana, ieskaitot pasūtītāja darbinieku apmācību un iekārtas tehnisko apkopi

Līgums/daļa ir piešķirts(-a): jā
V.2)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana
V.2.1)Līguma noslēgšanas datums:
24/10/2018
V.2.2)Informācija par piedāvājumiem
Saņemto piedāvājumu skaits: 3
Saņemto MVU piedāvājumu skaits: 3
To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no citām ES dalībvalstīm: 0
To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no valstīm ārpus ES: 0
Ar elektroniskiem līdzekļiem saņemto piedāvājumu skaits: 3
Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai: nē
V.2.3)Darbuzņēmēja nosaukums un adrese
Pilns nosaukums: SIA "Arbor Medical Korporācija"
Valsts reģistrācijas numurs: 40003547099
Pasta adrese: Meistaru iela 7, Valdlauči, Ķekavas pag.
Pilsēta: Ķekavas nov.
NUTS kods: LV00 Latvija
Pasta indekss: LV-1076
Valsts: Latvija
Darbuzņēmējs ir MVU: jā
V.2.4)Informācija par līguma/daļas vērtību (bez PVN)
Līguma/daļas sākotnēji paredzētā kopējā vērtība: 90 909.00 EUR
Līguma/daļas kopējā vērtība: 73 000.00 EUR
V.2.5)Informācija par apakšuzņēmuma līgumiem

V iedaļa: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Līguma numurs: 2
Daļas numurs: 2
Nosaukums:

1 (vienas) ultrasonogrāfijas iekārtas ginekoloģiskiem, asinsvadu un sirds izmeklējumiem iegāde, piegāde un uzstādīšana, ieskaitot pasūtītāja darbinieku apmācību un iekārtas tehnisko apkopi

Līgums/daļa ir piešķirts(-a): jā
V.2)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana
V.2.1)Līguma noslēgšanas datums:
24/10/2018
V.2.2)Informācija par piedāvājumiem
Saņemto piedāvājumu skaits: 3
Saņemto MVU piedāvājumu skaits: 3
To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no citām ES dalībvalstīm: 0
To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no valstīm ārpus ES: 0
Ar elektroniskiem līdzekļiem saņemto piedāvājumu skaits: 3
Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai: nē
V.2.3)Darbuzņēmēja nosaukums un adrese
Pilns nosaukums: SIA "A. Medical"
Valsts reģistrācijas numurs: 40103599415
Pasta adrese: Varkaļu iela 13A
Pilsēta: Rīga
NUTS kods: LV008 Vidzeme
Pasta indekss: LV-1067
Valsts: Latvija
Darbuzņēmējs ir MVU: jā
V.2.4)Informācija par līguma/daļas vērtību (bez PVN)
Līguma/daļas sākotnēji paredzētā kopējā vērtība: 90 909.00 EUR
Līguma/daļas kopējā vērtība: 86 900.00 EUR
V.2.5)Informācija par apakšuzņēmuma līgumiem

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.3)Papildu informācija:
VI.4)Pārskatīšanas procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
Pilns nosaukums: Iepirkumu uzraudzības birojs
Pasta adrese: Eksporta iela 6
Pilsēta: Rīga
Pasta indekss: LV-1010
Valsts: Latvija
E-pasts: pasts@iub.gov.lv
Tālrunis: +371 67326719
Fakss: +371 67326720
Interneta adrese: http://www.iub.gov.lv
VI.4.4)Dienests, no kura var iegūt informāciju par pārskatīšanas procedūru
Pilns nosaukums: Iepirkumu uzraudzības birojs
Pasta adrese: Eksporta iela 6
Pilsēta: Rīga
Pasta indekss: LV-1010
Valsts: Latvija
E-pasts: pasts@iub.gov.lv
Tālrunis: +371 67326719
Fakss: +371 67326720
Interneta adrese: http://www.iub.gov.lv
VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
13/11/2018