Teenused - 503484-2019

25/10/2019    S207    Euroopa Komisjon - Teenused - Hankelepingu sõlmimise teade - Avatud menetlus 

Belgia-Brüssel: Kaubanduse liberaliseerimise bioloogilisele mitmekesisusele (ökosüsteemid ja ökosüsteemide teenused) avalduva mõju hindamise metoodika väljatöötamine

2019/S 207-503484

Hankelepingu sõlmimise teade

Hankemenetluse tulemused

Teenused

Õiguslik alus:
Direktiiv 2014/24/EL

I osa: Hankija

I.1)Nimi ja aadressid
Ametlik nimetus: Euroopa Komisjon, Directorate-General for Environment
Postiaadress: ENV.A.5- Finance BU-9 01/005
Linn: Brussels
NUTS kood: BE BELGIQUE-BELGIË
Sihtnumber: 1049
Riik: Belgia
Kontaktisik: Markets Team
E-post: env-tenders@ec.europa.eu

Internetiaadress(id):

Üldaadress: http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm

I.2)Teave ühishanke kohta
I.4)Hankija liik
Euroopa Liidu institutsioon/amet või rahvusvaheline organisatsioon
I.5)Põhitegevus
Üldised avalikud teenused

II osa: Ese

II.1)Hanke kogus või ulatus
II.1.1)Nimetus:

Kaubanduse liberaliseerimise bioloogilisele mitmekesisusele (ökosüsteemid ja ökosüsteemide teenused) avalduva mõju hindamise metoodika väljatöötamine

Viitenumber: ENV.D.2/SER/2018/0030
II.1.2)CPV põhikood
90700000 Keskkonnateenused
II.1.3)Lepingu liik
Teenused
II.1.4)Lühikirjeldus:

Selle teenuslepingu eesmärk on laiendada ja süvendada tööd, mis algatati 2017. aasta uuringuga (https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d6bb33aa-2bf3-11e8-b5fe-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-68999387), eesmärgiga luua integreeritud, kõikehõlmav ja kasutusvalmis metoodika kaubanduse liberaliseerimise (nii potentsiaalse kui tegeliku, samuti sellega seotud kaubavoogude muutuse) bioloogilisele mitmekesisusele avalduva mõju hindamiseks.

Selline metoodika peaks võimaldama paindlikku ja kontekstispetsiifilist kasutamist, sõltuvalt nt hõlmatud riikidest, nende bioloogilisest mitmekesisusest ja ökosüsteemidest, kaalutavate kaubandusmeetmete omadustest, samuti soovitud analüüsi tasemest (üldhinnang, detailne või süvaanalüüs).

II.1.6)Teave osade kohta
Hankeleping on jaotatud osadeks: ei
II.1.7)Hanke lõplik kogumaksumus (käibemaksuta)
Maksumus käibemaksuta: 209 970.00 EUR
II.2)Kirjeldus
II.2.1)Nimetus:
II.2.2)CPV lisakood(id)
II.2.3)Täitmise koht
NUTS kood: 00 Not specified
Põhiline teostamise koht:

Väljaspool asutust.

II.2.4)Hanke kirjeldus:

Lepingu eesmärkide saavutamiseks peaks töövõtja täitma alljärgnevad ülesanded:

1. ülesanne: asjakohaste tööde (nii ELi sees kui väljaspool) koondamine, sh ülalnimetatud uuring ja võimalikud muud olemasolevad metoodikad ja näitajad kaubanduse liberaliseerimise (potentsiaalse ja tegeliku) mõju hindamiseks bioloogilisele mitmekesisusele ja ökosüsteemidele;

2. ülesanne: praeguste teadmiste tugevate külgede, aga ka lünkade, nõrkade külgede ja probleemide analüüs: 2. ülesanne analüüsib praeguste teadmiste ja olemasolevate metoodikate lünki, nõrkusi ja probleeme, lähtudes 1. ülesande tulemitest;

3. ülesanne: kaubanduse liberaliseerimise bioloogilisele mitmekesisusele, ökosüsteemidele ja ökosüsteemide teenustele avalduva mõju hindamise põhjaliku ja töökindla metoodika väljatöötamine: lähtudes 2. ülesande tulemitest hõlmab 3. ülesanne põhjaliku ja töökindla integreeritud metoodika väljatöötamist kaubanduse liberaliseerimise bioloogilisele mitmekesisusele, ökosüsteemidele ja ökosüsteemide teenustele avalduva mõju hindamiseks.

Avatud kutse pakkumusele – üks teenusleping, mille kestus on 15 kuud.

II.2.5)Hindamiskriteeriumid
Kulukriteerium - Nimi: pakutud metoodika kvaliteet / Osakaal: 50
Kulukriteerium - Nimi: töökorraldus ja ressursijaotus / Osakaal: 30
Kulukriteerium - Nimi: kvaliteedikontrolli meetmed / Osakaal: 20
II.2.11)Teave täiendavate hankevõimaluste kohta
Täiendavad hankevõimalused: ei
II.2.13)Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei
II.2.14)Lisateave

See avaldati varem eelteatena ELTs 2018/S 056-123139 pealkirjaga „ELi ja läbirääkijast kaubanduspartneri vahelise kaubanduse liberaliseerimise bioloogilisele mitmekesisusele (ökosüsteemid ja ökosüsteemide teenused) avalduva mõju hindamise metoodika ja näitajate väljatöötamine“, maksumusega 230 000 EUR.

IV osa: Hankemenetlus

IV.1)Kirjeldus
IV.1.1)Hankemenetluse liik
Avatud menetlus
IV.1.3)Teave raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kohta
IV.1.6)Teave elektroonilise oksjoni kohta
IV.1.8)Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepingu (GPA) kohta
Hange on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepinguga: jah
IV.2)Haldusalane teave
IV.2.1)Käesoleva menetluse kohta varem avaldatud teade
Teate number ELTs: 2018/S 198-446821
IV.2.8)Teave dünaamilise hankesüsteemi lõpetamise kohta
IV.2.9)Teave eelteadet kasutades välja kuulutatud hanke lõpetamise kohta

V osa: Hankelepingu sõlmimine

Hankelepingu nr: 07.0202/2019/812941/SER/ENV.D.2
Nimetus:

Kaubanduse liberaliseerimise bioloogilisele mitmekesisusele (ökosüsteemid ja ökosüsteemide teenused) avalduva mõju hindamise metoodika väljatöötamine

Sõlmitakse leping/osa kohta sõlmitakse leping: jah
V.2)Hankelepingu sõlmimine
V.2.1)Lepingu sõlmimise kuupäev:
09/10/2019
V.2.2)Teave pakkumuste kohta
Laekunud pakkumuste arv: 2
VKEdelt laekunud pakkumuste arv: 1
Leping on sõlmitud ettevõtjate rühmaga: jah
V.2.3)Töövõtja nimi ja aadress
Ametlik nimetus: Institute for European Environmental Policy AISBL
Postiaadress: Rue Joseph II 36-38
Linn: Brussels
NUTS kood: BE BELGIQUE-BELGIË
Sihtnumber: 1000
Riik: Belgia
Töövõtja on VKE: jah
V.2.3)Töövõtja nimi ja aadress
Ametlik nimetus: Vrije Universiteit Amsterdam – Institute for Environmental Studies (IVM)
Postiaadress: De Boelelaan 1085
Linn: Amsterdam
NUTS kood: NL NEDERLAND
Sihtnumber: 1081 HV
Riik: Madalmaad
Töövõtja on VKE: ei
V.2.3)Töövõtja nimi ja aadress
Ametlik nimetus: Trinomics BV
Postiaadress: Westersingel 34
Linn: Rotterdam
NUTS kood: NL NEDERLAND
Sihtnumber: 3014 GS Rotterdam
Riik: Madalmaad
Töövõtja on VKE: jah
V.2.4)Teave lepingu/osa maksumuse kohta (käibemaksuta)
Lepingu/osa esialgne eeldatav kogumaksumus: 230 000.00 EUR
Lepingu/osa lõplik kogumaksumus: 209 970.00 EUR
V.2.5)Teave allhangete kohta
Hankelepinguga kaasnevad tõenäoliselt allhanked
Maksumus või osa, mille kohta tõenäoliselt sõlmitakse allhankelepingud kolmandate isikutega
Osa: 15 %
Lepingust allhankega täidetava osa lühikirjeldus:

14,82 %

VI osa: Lisateave

VI.3)Lisateave:

Kooskõlas 18.7.2018 määruse (EL, Euratom) 2018/1046 liidu üldeelarvele kehtivate finantseeskirjade kohta I lisa punkti 11.1 punktiga e, uute teenuste või ehitustööde puhul, mis seisnevad sellisele ettevõtjale usaldatud samalaadsete teenuste või ehitustööde kordamises, kellega sama avaliku sektori hankija on algse lepingu sõlminud, kui kõnealused teenused või ehitustööd vastavad algse lepingu kohasele põhiprojektile ja algne leping on sõlmitud hanketeate avaldamise järel, kui punktis 11.4 sätestatud tingimustest ei tulene teisiti.

VI.4)Läbivaatamise kord
VI.4.1)Läbivaatamise eest vastutav organ
Ametlik nimetus: Üldkohus
Postiaadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Linn: Luxemburg
Sihtnumber: L-2925
Riik: Luksemburg
E-post: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Faks: +352 43032100

Internetiaadress: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Vahendusmenetluse eest vastutav organ
VI.4.3)Läbivaatamise kord
Täpne teave läbivaatamismenetluse tähtaegade kohta:

Täpne teave läbivaatamise menetlustähtaja (-tähtaegade) kohta:

Lepingu sõlmimise menetluse kohta võib esitada tähelepanekuid punktis I.1) nimetatud avaliku sektori hankijale.

Juhul kui kogetakse haldusomavoli, võib Euroopa Ombudsmanile esitada kaebuse 2 aasta jooksul päevast, mil saadakse teada faktid, millel kaebus põhineb (vt http://www.ombudsman.europa.eu). Nimetatud kaebuse esitamine ei too kaasa vaidlustuste esitamise tähtaja peatamist ega uue tähtaja määramist.

Punktis VI.4.1) nimetatud organile võib kaebusi esitada 2 kuu jooksul lepingu sõlmimise otsusest teavitamisest.

VI.4.4)Läbivaatamise korra kohta teavet pakkuv asutus
VI.5)Käesoleva teate lähetamise kuupäev:
15/10/2019