Вижте страницата ни за COVID-19 във връзка с търговете за медицинско оборудване.

Конференцията за бъдещето на Европа е възможност да споделиш идеите си и да оформиш бъдещето на Европа. Изрази мнението си!

Доставки - 504055-2019

TIЗаглавиеБългария-София: Носители за съхраняване на данни
NDНомер на публикацията на обявлението504055-2019
PDДата на публикуване25/10/2019
OJНомер на броя на ОВ S207
TWГрад/населено място на купувачаСОФИЯ
AUОфициално наименование на купувачаДържавна агенция „Електронно управление“ (177098809)
OLЕзик на произходBG
CYДържава на купувачаBG
AAВид купувач1 - Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган
HAИнституция/агенция на ЕС-
DSДокумент изпратен22/10/2019
DTКраен срок за подаване26/11/2019
NCВид поръчка2 - Доставки
PRВид процедура1 - Открита процедура
TDВид на обявлението3 - Обявление за поръчка
RPРегламент4 - Европейски съюз
TYВид на оферта1 - Кандидатстване за всички лотове
ACКритерии за възлагане2 - Икономически най-изгодната оферта
PCOбщ терминологичен речник, свързан с обществените поръчки (CPV)48710000 - Софтуерни пакети за създаване на резервни копия или за възстановяване на данни
30234500 - Носители за съхраняване на данни
RCМясто на изпълнение (код по NUTS)BG411
IAИнтернет адрес (URL)http://e-gov.bg/
DIПравно основаниеДиректива за обществените поръчки Директива 2014/24/ЕС