Palvelut - 504567-2018

15/11/2018    S220    - - Palvelut - hankintailmoitus - Neuvottelumenettely 

Suomi-Helsinki: Yleisen järjestyksen ylläpitopalvelut

2018/S 220-504567

Hankintailmoitus – erityisalat

Palvelut

Legal Basis:

Direktiivi 2014/25/EU

I kohta: Hankintayksikkö

I.1)Nimi ja osoitteet
Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos
0201256-6
Toinen Linja 7 A
Helsinki
00530
Suomi
Yhteyshenkilö: Eeva Lindroos
Puhelin: +358 403342828
Sähköpostiosoite: eeva.lindroos@hel.fi
NUTS-koodi: FI1B1

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: http://www.hel.fi/www/hkl/fi

I.2)Tiedot yhteishankinnasta
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://tarjouspalvelu.fi/hkl
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://tarjouspalvelu.fi/hkl?id=202954&tpk=027ba387-7ca1-425a-acb5-4e6b90abe029
I.6)Pääasiallinen toimiala
Kaupunkirautatie-, raitiotie-, johdinauto- tai linja-autopalvelut

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Turvallisuuspalveluiden hankinta

Viitenumero: 38H18
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
75242100
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena on järjestyksenvalvonta- ja piirivartiointipalvelut HKL:n hallinnoimissa kiinteistöissä ja toiminta-alueella alustavan tarjouspyynnön (osallistumispyyntö) ja sen liitteiden mukaisesti:

Liite 1 – Järjestyksenvalvontapalvelut sopimuskauden alkaessa (Ei julkaista osallistumispyynnön yhteydessä salassapidettävän sisällön vuoksi. Liite julkaistaan lopullisen tarjouspyynnön julkaisun yhteydessä.)

Liite 2 – Palvelutasomittarit

Liite 3 – Henkilöstön pätevyysvaatimukset

Liite 4 – Sähköisen raportointijärjestelmän vaatimukset

Liite 5 – Hinnoittelulomake (=Hintapisteet)

Liite 6 – Palvelutuotannon arviointi (=Laatupisteet)

Liite 7 – Luonnos palvelusopimuksesta.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 54 864 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
Tarjoukset voivat koskea kaikkia osia
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Järjestyksenvalvonta

Osa nro: Osa 1
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
75242100
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1B1
Pääasiallinen suorituspaikka:

HKL:n hallinnoimat kiinteistöt ja kohteet Helsingissä ja Espoossa.

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan sisältö on kuvattu ja määritelty osallistumispyynnön liitteenä olevissa hankinta-asiakirjoissa.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Jäljempänä mainitut perusteet
Laatuperuste - Nimi: Laatu / Painotus: 25 %
Hinta - Painotus: 75 %
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 54 000 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 48
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.9)Tiedot kutsuttavien toimijoiden lukumäärää koskevista rajoituksista
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Sopimusta on mahdollista jatkaa yhdelle (1) 24 kuukauden optiokaudelle määräaikaisen sopimuskauden jälkeen. HKL päättää optiokauden hyödyntämisestä erikseen ennen sopimuskauden päättymistä.

II.2.12)Tietoa sähköisistä luetteloista
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

Hankinnan kokonaisarvon arvio on laskettu koko sopimuskaudelta optiokausi mukaan lukien sisältäen myös lisätilaukset.

II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Piirivartiointi

Osa nro: Osa 2
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
79713000
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1B1
Pääasiallinen suorituspaikka:

HKL:n hallinnoimat kiinteistöt ja kohteet.

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan sisältö on kuvattu ja määritelty osallistumispyynnön liitteenä olevissa hankinta-asiakirjoissa.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Jäljempänä mainitut perusteet
Laatuperuste - Nimi: Laatu / Painotus: 25 %
Hinta - Painotus: 75 %
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 864 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 48
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.9)Tiedot kutsuttavien toimijoiden lukumäärää koskevista rajoituksista
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Sopimusta on mahdollista jatkaa yhdelle (1) 24 kuukauden optiokaudelle määräaikaisen sopimuskauden jälkeen. HKL päättää optiokauden hyödyntämisestä erikseen ennen sopimuskauden päättymistä.

II.2.12)Tietoa sähköisistä luetteloista
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

Hankinnan kokonaisarvon arvio on laskettu koko sopimuskaudelta optiokausi mukaan lukien.

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
III.1.4)Objektiiviset säännöt ja perusteet osallistumiselle
III.1.5)Tietoa varatuista hankintasopimuksista
III.1.6)Vaaditut takuut ja vakuudet:
III.1.7)Tärkeimmät rahoitus- ja maksuehdot ja/tai viittaus niitä koskeviin määräyksiin:
III.1.8)Sopimuspuoleksi valittavalta taloudellisten toimijoiden ryhmältä vaadittava oikeudellinen muoto:
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.1)Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:
III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Neuvottelumenettely, josta julkaistaan ennakkoon tarjouskilpailukutsu
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.4)Tiedot ratkaisujen tai tarjousten määrän rajoittamisesta neuvottelujen aikana
IV.1.6)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 03/12/2018
Paikallinen aika: 12:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 6 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
Käytetään sähköistä tilausta
Sähköinen laskutus hyväksytään
Käytetään sähköistä maksua
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
Helsinki
00520
Suomi
Puhelin: +358 295643300
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi: +358 295643314

Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
14/11/2018