Tjänster - 505547-2020

23/10/2020    S207

Danmark-Köpenhamn: Undervisning och utbildning

2020/S 207-505547

Sociala tjänster och andra särskilda tjänster – offentliga kontrakt

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Københavns Kommune
Nationellt registreringsnummer: 64942212
Postadress: Borups Allé 177
Ort: København NV
Nuts-kod: DK DANMARK
Postnummer: 2400
Land: Danmark
Kontaktperson: Bente Ryberg
E-post: i937@kk.dk
Telefon: +45 24205156
Internetadress(er):
Allmän adress: https://permalink.mercell.com/129012020.aspx
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Allerød Kommune
Ort: Allerød
Nuts-kod: DK DANMARK
Land: Danmark
E-post: kommunen@alleroed.dk
Internetadress(er):
Allmän adress: https://www.alleroed.dk/
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Ballerup Kommune
Ort: Ballerup
Nuts-kod: DK DANMARK
Land: Danmark
E-post: borger@balk.dk
Internetadress(er):
Allmän adress: https://ballerup.dk/
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Dragør Kommune
Ort: Dragør
Nuts-kod: DK DANMARK
Land: Danmark
E-post: dragoer@dragoer.dk
Internetadress(er):
Allmän adress: https://dragoer.dk/borger/
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Egedal Kommune
Ort: Ølstykke
Nuts-kod: DK DANMARK
Land: Danmark
E-post: kommune@egekom.dk
Internetadress(er):
Allmän adress: https://www.egedalkommune.dk/
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Fredensborg Kommune
Ort: Kokkedal
Nuts-kod: DK DANMARK
Land: Danmark
E-post: fredensborg@fredensborg.dk
Internetadress(er):
Allmän adress: https://www.fredensborg.dk/
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Frederiksberg Kommune
Ort: Frederiksberg
Nuts-kod: DK DANMARK
Land: Danmark
E-post: raadhuset@frederiksberg.dk
Internetadress(er):
Allmän adress: https://www.frederiksberg.dk/
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Furesø Kommune
Ort: Værløse
Nuts-kod: DK DANMARK
Land: Danmark
E-post: kommunikation@furesoe.dk
Internetadress(er):
Allmän adress: https://www.furesoe.dk/borger/
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Gentofte Kommune
Ort: Charlottenlund
Nuts-kod: DK DANMARK
Land: Danmark
E-post: gentofte@gentofte.dk
Internetadress(er):
Allmän adress: https://www.gentofte.dk/
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Gladsaxe Kommune
Ort: Søborg
Nuts-kod: DK DANMARK
Land: Danmark
E-post: kommunen@gladsaxe.dk
Internetadress(er):
Allmän adress: https://gladsaxe.dk/
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Helsingør Kommune
Ort: Helsingør
Nuts-kod: DK DANMARK
Land: Danmark
E-post: mail@helsingor.dk
Internetadress(er):
Allmän adress: https://www.helsingor.dk/
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Herlev Kommune
Ort: Herlev
Nuts-kod: DK DANMARK
Land: Danmark
E-post: herlev@herlev.dk
Internetadress(er):
Allmän adress: https://herlev.dk/
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Hillerød Kommune
Ort: Hillerød
Nuts-kod: DK DANMARK
Land: Danmark
E-post: hillerod@hillerod.dk
Internetadress(er):
Allmän adress: www.hillerod.dk
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Hvidovre Kommune
Ort: Hvidovre
Nuts-kod: DK DANMARK
Land: Danmark
E-post: hvidovre@hvidovre.dk
Internetadress(er):
Allmän adress: https://www.hvidovre.dk/Borger
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Hørsholm Kommune
Ort: Hørsholm
Nuts-kod: DK DANMARK
Land: Danmark
E-post: kommunen@horsholm.dk
Internetadress(er):
Allmän adress: https://www.horsholm.dk/
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Lyngby-Taarbæk Kommune
Ort: Kgs. Lyngby
Nuts-kod: DK DANMARK
Land: Danmark
E-post: lyngby@ltk.dk
Internetadress(er):
Allmän adress: www.ltk.dk
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Rudersdal Kommune
Ort: Holte
Nuts-kod: DK DANMARK
Land: Danmark
E-post: rudersdal@rudersdal.dk
Internetadress(er):
Allmän adress: https://www.rudersdal.dk/
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Rødovre Kommune
Ort: Rødovre
Nuts-kod: DK DANMARK
Land: Danmark
E-post: rk@rk.dk
Internetadress(er):
Allmän adress: https://www.rk.dk/forside/
I.2)Information om gemensam upphandling
Kontraktet inbegriper gemensam upphandling
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter - udbud af dagbehandling - Københavns Kommune

II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
80000000 Undervisning och utbildning
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Dagbehandling er et helhedstilbud til udsatte børn og unge med særlige behov eller handicap.

Den udbudte opgave omfatter dagbehandlingstilbud til børn og unge i Københavns Kommune. Kbh Kommune indgår rammeaftalerne med de vindende tilbudsgivere om de lokalt placerede dagbehandlingstilbud og varetager det kontraktuelle tilsyn med disse på vegne af alle kommuner. Alle kommuner er berettiget til at gøre brug af de udbudte rammeaftaler, dvs. visitere børn til de vindende tilbudsgivere.

Tryk her https://permalink.mercell.com/137819675.aspx

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
II.1.7)Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 1 992 516 120.00 DKK
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Kategori 1

Del nr: 1
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
80000000 Undervisning och utbildning
85000000 Hälso- och sjukvård samt socialvård
85310000 Socialt arbete
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: DK01 Hovedstaden
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Københavns Kommune har opstillet følgende begrænsning(er) i antallet af leverandører pr. målgruppe:

- Kategori 1: 7 leverandører

- Kategori 2: 6 leverandører

- Kategori 3: 3 leverandører.

Kommunernes brug af rammeaftalerne sker efter en faglig behovsvurdering, idet Kommunen i hvert tilfælde vurderer, hvordan nærhedsprincippet, den enkelte unges elevprofile[r], evner og ønsker passer ind i de respektive tilbud under rammeaftalerne.

II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Bemærk: Dette udbud er et genudbud.

Københavns Kommune har været nødsaget til at annullere sin delkontrakt på udbudsbekendygørelse nr. 2020/S 015-032061, dvs. med virkning for de tilbud, som er fysisk placeret i Københavns Kommune.

Derfor omfatter dette genudbud alene de tilbud, som er fysisk placeret i Københavns Kommune.

II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Kategori 2

Del nr: 2
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
80000000 Undervisning och utbildning
85000000 Hälso- och sjukvård samt socialvård
85300000 Socialvård och tillhörande tjänster
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: DK01 Hovedstaden
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Københavns Kommune har opstillet følgende begrænsning(er) i antallet af leverandører pr. målgruppe:

- Kategori 1: 7 leverandører

- Kategori 2: 6 leverandører

- .Kategori 3: 3 leverandører

Kommunernes brug af rammeaftalerne sker efter en faglig behovsvurdering, idet Kommunen i hvert tilfælde vurderer, hvordan nærhedsprincippet, den enkelte unges elevprofile[r], evner og ønsker passer ind i de respektive tilbud under rammeaftalerne.

II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Bemærk: Dette udbud er et genudbud.

Københavns Kommune har været nødsaget til at annullere sin delkontrakt på udbudsbekendygørelse nr. 2020/S 015-032061, dvs. med virkning for de tilbud, som er fysisk placeret i Københavns Kommune.

Derfor omfatter dette genudbud alene de tilbud, som er fysisk placeret i Københavns Kommune.

II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Kategori 3

Del nr: 3
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
80000000 Undervisning och utbildning
85000000 Hälso- och sjukvård samt socialvård
85300000 Socialvård och tillhörande tjänster
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: DK01 Hovedstaden
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Københavns Kommune har opstillet følgende begrænsning(er) i antallet af leverandører pr. målgruppe:

- Kategori 1: 7 leverandører

- Kategori 2: 6 leverandører

- Kategori 3: 3 leverandører.

Kommunernes brug af rammeaftalerne sker efter en faglig behovsvurdering, idet Kommunen i hvert tilfælde vurderer, hvordan nærhedsprincippet, den enkelte unges elevprofile[r], evner og ønsker passer ind i de respektive tilbud under rammeaftalerne.

II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Bemærk: Dette udbud er et genudbud.

Københavns Kommune har været nødsaget til at annullere sin delkontrakt på udbudsbekendygørelse nr. 2020/S 015-032061, dvs. med virkning for de tilbud, som er fysisk placeret i Københavns Kommune.

Derfor omfatter dette genudbud alene de tilbud, som er fysisk placeret i Københavns Kommune.

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
IV.1.10)Angivelse av de nationella regler som gäller för förfarandet:
IV.1.11)Tilldelningsförfarandets viktigaste delar:

Kommunerne har opstillet følgende konkurrenceparametre: Økonomi (30 %) og kvalitet (70 %). Tilbudsgiverne skal i tilbudsskema A5 oplyse en pris for hver kategori, som tilbuddet omfatter. Alle priser skal oplyses ekskl. moms. Evalueringen af "Kvalitet" sker på baggrund af de af tilbudsgiver udarbejdede cases, idet der lægges vægt på de kvalitetskrav, som er beskrevet i kravspecifikationens afsnit 5. Til brug for evalueringen af tilbuddet, skal dette indeholde et udfyldt tilbudsskema A5.

IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2020/S 087-208679
IV.2.9)Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr: 1
Benämning på upphandlingen:

Kategori 1

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
01/07/2020
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 5
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag: 1
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från andra EU-länder: 0
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från länder utanför EU: 0
Antal anbud som mottagits i elektronisk form: 5
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Isbryderen
Postadress: Artillerivej 90, 4
Ort: København S
Nuts-kod: DK DANMARK
Postnummer: 2300
Land: Danmark
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 811 775 160.00 DKK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr: 1
Benämning på upphandlingen:

Kategori 1

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
30/06/2020
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 5
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag: 1
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från andra EU-länder: 0
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från länder utanför EU: 0
Antal anbud som mottagits i elektronisk form: 5
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Skolen ved Sorte Hest
Postadress: Vesterbrogade 137
Ort: København V
Nuts-kod: DK DANMARK
Postnummer: 1620
Land: Danmark
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 786 762 480.00 DKK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr: 1
Benämning på upphandlingen:

Kategori 1

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
03/07/2020
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 5
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag: 1
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från andra EU-länder: 0
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från länder utanför EU: 0
Antal anbud som mottagits i elektronisk form: 5
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Pilelygaard APS
Postadress: Syvendeskovvej 37
Ort: Tølløse
Nuts-kod: DK DANMARK
Postnummer: 4340
Land: Danmark
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 773 119 200.00 DKK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr: 1
Benämning på upphandlingen:

Kategori 1

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
01/07/2020
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 5
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag: 1
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från andra EU-länder: 0
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från länder utanför EU: 0
Antal anbud som mottagits i elektronisk form: 5
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Den Specialpædagogiske Dagbehandlingsinstitution Sputnik SP 1 ApS
Postadress: Jydeholmen 15
Ort: Vanløse
Nuts-kod: DK DANMARK
Postnummer: 2720
Land: Danmark
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 829 966 200.00 DKK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr: 1
Benämning på upphandlingen:

Kategori 1

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
03/07/2020
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 5
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag: 0
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från andra EU-länder: 0
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från länder utanför EU: 0
Antal anbud som mottagits i elektronisk form: 5
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Københavns dagbehandlingsskolen ApS
Postadress: C/O Tagaskolen Esrumgade 15, 2. 2.
Ort: København
Nuts-kod: DK DANMARK
Postnummer: 2200
Land: Danmark
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 773 119 200.00 DKK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr: 2
Benämning på upphandlingen:

Kategori 2

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
01/07/2020
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 7
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag: 1
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från andra EU-länder: 0
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från länder utanför EU: 0
Antal anbud som mottagits i elektronisk form: 7
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Basen
Postadress: Middelfartgade 9
Ort: København Ø
Nuts-kod: DK DANMARK
Postnummer: 2100
Land: Danmark
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 752 976 000.00 DKK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr: 2
Benämning på upphandlingen:

Kategori 2

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
30/06/2020
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 7
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag: 1
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från andra EU-länder: 0
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från länder utanför EU: 0
Antal anbud som mottagits i elektronisk form: 7
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Behandlingsskolerne ApS
Postadress: Linde Alle 53
Ort: Vanløse
Nuts-kod: DK DANMARK
Postnummer: 2720
Land: Danmark
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 800 507 610.00 DKK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr: 2
Benämning på upphandlingen:

Kategori 2

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
01/07/2020
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 7
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag: 1
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från andra EU-länder: 0
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från länder utanför EU: 0
Antal anbud som mottagits i elektronisk form: 7
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Isbryderen
Postadress: Artillerivej 90, 4
Ort: København S
Nuts-kod: DK DANMARK
Postnummer: 2300
Land: Danmark
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 786 859 920.00 DKK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr: 2
Benämning på upphandlingen:

Kategori 2

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
30/06/2020
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 7
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag: 1
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från andra EU-länder: 0
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från länder utanför EU: 0
Antal anbud som mottagits i elektronisk form: 7
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Skolen ved Sorte Hest
Postadress: Vesterbrogade 137
Ort: København V
Nuts-kod: DK DANMARK
Postnummer: 1620
Land: Danmark
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 783 095 040.00 DKK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr: 2
Benämning på upphandlingen:

Kategori 2

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
03/07/2020
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 7
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag: 1
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från andra EU-länder: 0
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från länder utanför EU: 0
Antal anbud som mottagits i elektronisk form: 7
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Pilelygaard APS
Postadress: Syvendeskovvej 37
Ort: Tølløse
Nuts-kod: DK DANMARK
Postnummer: 4340
Land: Danmark
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 752 976 000.00 DKK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr: 2
Benämning på upphandlingen:

Kategori 2

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
01/07/2020
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 7
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag: 1
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från andra EU-länder: 0
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från länder utanför EU: 0
Antal anbud som mottagits i elektronisk form: 7
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Den Specialpædagogiske Dagbehandlingsinstitution Sputnik SP 1 ApS
Postadress: Jydeholmen 15
Ort: Vanløse
Nuts-kod: DK DANMARK
Postnummer: 2720
Land: Danmark
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 783 095 040.00 DKK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr: 3
Benämning på upphandlingen:

Kategori 3

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
01/07/2020
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 3
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag: 1
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från andra EU-länder: 0
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från länder utanför EU: 0
Antal anbud som mottagits i elektronisk form: 3
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Basen
Postadress: Middelfartgade 9
Ort: København Ø
Nuts-kod: DK DANMARK
Postnummer: 2100
Land: Danmark
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 168 304 500.00 DKK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr: 3
Benämning på upphandlingen:

Kategori 3

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
30/06/2020
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 3
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag: 1
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från andra EU-länder: 0
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från länder utanför EU: 0
Antal anbud som mottagits i elektronisk form: 3
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Behandlingsskolerne ApS
Postadress: Linde Alle 53
Ort: Vanløse
Nuts-kod: DK DANMARK
Postnummer: 2720
Land: Danmark
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 177 568 440.00 DKK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr: 3
Benämning på upphandlingen:

Kategori 3

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
01/07/2020
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 3
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag: 1
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från andra EU-länder: 0
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från länder utanför EU: 0
Antal anbud som mottagits i elektronisk form: 3
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Den Specialpædagogiske Dagbehandlingsinstitution Sputnik SP 1 ApS
Postadress: Jydeholmen 15
Ort: Vanløse
Nuts-kod: DK DANMARK
Postnummer: 2720
Land: Danmark
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 172 620 000.00 DKK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:

Det bemærkes for god ordens skyld, at de kontraktværdier, som er angivet under pkt. V.2.4) er den samlede potentielle værdi af hver enkelt delaftale - baseret på leverandørens priser og det historiske pladsbehov. Denne værdi er således udtryk for en samlet estimeret værdi, og er således ikke udtryk for den faktiske betaling til leverandøren, idet denne er afhængig af det konkrete træk på rammeaftalen, herunder fordelingen af visitationer under behovsmodellen.

VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Nævnenes Hus
Postadress: Toldboden 2
Ort: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-post: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadress: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3)Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

1) Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

2) Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

3) Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
Officiellt namn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadress: Carl Jacobsens Vej 35
Ort: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-post: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadress: http://www.kfst.dk
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
19/10/2020