Meillä on ilo ilmoittaa, että TED-portaalin uusi versio otetaan käyttöön 29. tammikuuta 2024 (alustava päivä, vahvistetaan myöhemmin!). Haluatko tietää enemmän uusista toiminnoista ja tehdyistä parannuksista? Tutustu artikkeliimme, josta saat lisätietoa tärkeimmistä muutoksista ja uusista toiminnoista.

Järjestelmässä on tällä hetkellä vika, joka vaikuttaa eForms-ilmoituksiin. Vika pyritään korjaamaan mahdollisimman pian. Lisätietoja ja ohjeita on asiaa käsittelevällä sivulla.

Uusi koulutustilaisuus TED-datan uudelleenkäyttäjille 14.12.2023 – ilmoittaudu mukaan!

Palvelut - 506088-2021

06/10/2021    S194

Suomi-Helsinki: Mainonta- ja markkinointipalvelut

2021/S 194-506088

Ilmoitus tehdystä sopimuksesta

Hankintamenettelyn tulokset

Palvelut

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 2229500-6
Postiosoite: PL 30
Postitoimipaikka: Helsinki
NUTS-koodi: FI1B Helsinki-Uusimaa
Postinumero: 00271
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: jenni.tiainen@thl.fi
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: https://thl.fi/fi/
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Kansallinen tai liittovaltiotason virasto/laitos
I.5)Pääasiallinen toimiala
Terveydenhuolto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

THL - Viestintä- ja markkinointipalvelut 2020-2026 (DPS) - Webcasting-palvelut (Luokka 2: Erillispalvelut)

Viitenumero: THL/3140/2.02.06/2021
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
79340000 Mainonta- ja markkinointipalvelut
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Hankinta perustuu THL:n toteuttamaan, Hansel Oy:n Viestintä- ja markkinointipalvelut 2020–2026 -dynaamisen hankintajärjestelmän (jäljempänä ”dynaaminen hankintajärjestelmä”) sisäiseen tarjouskilpailuun.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) tutkii ja seuraa väestön hyvinvointia ja terveyttä ja kehittää toimenpiteitä niiden edistämiseksi. THL kerää ja tuottaa tutkimukseen ja tietoaineistoihin perustuvaa tietoa. Lisäksi THL tarjoaa asiantuntemusta ja ratkaisuja, joita sidosryhmät voivat käyttää päätöksenteossa ja työnsä tukena. THL palvelee monipuolisesti eri tahoja: valtion, kuntien ja maakuntien päättäjiä, sosiaali- ja terveysalan toimijoita, järjestöjä, tutkimusmaailmaa ja kansalaisia.

Tilaisuudet (infot, koulutukset, seminaarit) ovat keskeisiä viestintäkanavia, joilla tavoitamme eri kohderyhmiä. Tilaisuuksiin tilataan webcasting-palveluja, jotta mahdollisimman moni pystyy osallistumaan tilaisuuksiin. Haimme kilpailutuksella toimijaa, joka pystyy toimittamaan webcasting-kuvauksia.

II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.1.7)Hankinnan kokonaisarvo (ilman alv:tä)
Arvo ilman alv:tä: 160 000.00 EUR
II.2)Kuvaus
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
79413000 Markkinointijohdon konsulttipalvelut
79310000 Markkinatutkimuspalvelut
79342000 Markkinointi
79300000 Markkina- ja taloustutkimuspalvelut; mielipidetutkimukset ja tilastot
79341400 Mainoskampanjapalvelut
79430000 Kriisinhallintapalvelut
79800000 Painatus ja siihen liittyvät palvelut
79950000 Näyttelyjen, messujen ja kongressien järjestelypalvelut
92100000 Elokuva- ja videopalvelut
79632000 Henkilöstökoulutus
39294100 Viestintä- ja mainostuotteet
48500000 Viestintä- ja multimediaohjelmatuotteet
48000000 Ohjelmatuotteet ja tietojärjestelmät
73110000 Tutkimuspalvelut
72000000 Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI Suomi / Finland
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Webcasting-palvelu hankitaan THL:n järjestämiin tapahtumiin, jotka ovat kestoltaan yhdestä (1) tunnista kahteen (2) päivään. Tilaisuudet järjestetään yleisimmin (90 %) THL:n päätoimipisteen kampusalueella, Helsingissä. Pieni osa seminaareista (10 %) järjestetään THL:n ulkopuolisissa tiloissa Helsingissä tai ulkopuolella. Kuvattavien tilaisuuksien yhteismäärä on arvioilta noin 60-100 vuodessa. THL ei sitoudu minimitilausmäärään.

THL:n päätoimipisteessä seminaarit järjestetään pääsääntöisesti monimuotoisena. Osa esiintyjistä voi olla etänä tai paikalla. Osallistujia voi olla etänä tai paikalla. Tapahtumat järjestetään pääsääntöisesti THL:n kokouskeskuksessa, jossa on eri kokoisia tiloja. Toimijan tulee tuntea laitoksen yleisimmät tarpeet ja pystyä toimimaan THL:n tiloissa sekä muissa kokouskeskuksissa itsenäisesti halliten käytössä olevan ympäristön. Toimija koulutetaan THL:n käytäntöihin ja tiloihin. Tapahtumien osallistujamäärät vaihtelevat 20-10 000 osallistujan välillä. Tyypillinen osallistujamäärä on 300-700 hlöä per tilaisuus.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Asiakas varaa oikeuden kahteen (2) yhden (1) vuoden mittaiseen optioon. Optiovuodet voidaan ottaa käyttöön yksitellen tai ilmoittaa samalla kertaa.

II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Rajoitettu menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2020/S 197-476104
IV.2.8)Tietoa dynaamisen hankintajärjestelmän päättämisestä
IV.2.9)Tietoa ennakkoilmoituksella esitetyn tarjouskilpailukutsun päättämisestä

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Nimi:

THL - Viestintä- ja markkinointipalvelut 2020-2026 (DPS) - Webcasting-palvelut (Luokka 2: Erillispalvelut)

Sopimus/osa tehdään: kyllä
V.2)Sopimuksen tekeminen
V.2.1)Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
23/09/2021
V.2.2)Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä: 2
Pk-yrityksiltä saatujen tarjousten lukumäärä: 0
Sähköisesti toimitettujen tarjousten lukumäärä: 2
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3)Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Virallinen nimi: Mainostoimisto SST Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 2354882-9
Postiosoite: Itäinen Pitkäkatu 4 A
Postitoimipaikka: Turku
NUTS-koodi: FI1C1 Varsinais-Suomi
Postinumero: 20520
Maa: Suomi
Urakoitsija on pk-yritys: ei
V.2.4)Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo: 160 000.00 EUR
V.2.5)Tietoa alihankinnasta

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00520
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
01/10/2021