Teenused - 506368-2019

28/10/2019    S208

Luksemburg-Luxembourg: IT-taristute käitus- ja arendusteenused

2019/S 208-506368

Parandus

Teade muudatuste või lisateabe kohta

Teenused

(Euroopa Liidu Teataja lisa, 2019/S 151-371412)

Õiguslik alus:
Direktiiv 2014/24/EL

I osa: Hankija/võrgustiku sektori hankija

I.1)Nimi ja aadressid
Ametlik nimetus: Euroopa Kontrollikoda
Postiaadress: 12, rue Alcide De Gasperi
Linn: Luxembourg
NUTS kood: LU LUXEMBOURG
Sihtnumber: L-1615
Riik: Luksemburg
Kontaktisik: Service des appels d'offres et contrats
E-post: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Telefon: +352 4398-47611
Faks: +352 4398-46667
Internetiaadress(id):
Üldaadress: http://www.eca.europa.eu

II osa: Ese

II.1)Hanke kogus või ulatus
II.1.1)Nimetus:

IT-taristute käitus- ja arendusteenused

Viitenumber: AO 662
II.1.2)CPV põhikood
72000000 IT-teenused: nõuande-, tarkvaraarendus-, Interneti- ja tugiteenused
II.1.3)Lepingu liik
Teenused
II.1.4)Lühikirjeldus:

Euroopa Kontrollikoda kavatseb sõlmida teenuslepingu oma infotehnoloogia (IT) taristute käitus- ja arendusteenuste hankimiseks.

Kõnealuse lepinguga kaetud teenused jagunevad otsesteks ja täiendavateks ülesanneteks:

Otsesed ülesanded on järgmised:

A. IT-taristute käitus töövõtja normaalsel tööajal, mida tasustatakse „fikseeritud aastahinna” alusel.

Täiendavad ülesanded on järgmised:

B. IT-taristute käitus mistahes vajalike erivajaduste jaoks, lisaks punktis a) nimetatud teenustele, mida tasustatakse „aja ja vahendite” alusel; ning

C. IT-taristute arendusprojektid, mida tasustatakse „fikseeritud hinna” alusel.

VI osa: Lisateave

VI.5)Käesoleva teate lähetamise kuupäev:
23/10/2019
VI.6)Algse teate viide
Teate number ELTs: 2019/S 151-371412

VII osa: Muudatused

VII.1)Muudetav või lisatav teave
VII.1.2)Algses teates parandatav tekst
Osa nr hanketeates : IV.2.7)
Koht, kus teksti tuleb muuta: Pakkumuste avamise tingimused
Enne:

Pakkumise avamisest osa võtta soovivad pakkujad või nende esindajad peavad teavitama sellest Euroopa Kontrollikoda kirja teel (faks: (+352) 4398-46667, e-post: ECA-procurement.service@eca.europa.eu) hiljemalt 6.11.2019 (kell 12:00) ning peavad esitama pakkumist esitava ettevõtja volituse. Osaleda võib ainult üks esindaja pakkuja kohta.

Uus versioon:

Pakkumise avamisest osa võtta soovivad pakkujad või nende esindajad peavad teavitama sellest Euroopa Kontrollikoda kirja teel (faks: (+352) 4398-46667, e-post: ECA-procurement.service@eca.europa.eu) hiljemalt 19.11.2019 (kell 12:00) ning peavad esitama pakkumist esitava ettevõtja volituse. Osaleda võib ainult üks esindaja pakkuja kohta.

Osa nr hanketeates : IV.2.2)
Koht, kus teksti tuleb muuta: Pakkumuste või osalemistaotluste kättesaamise tähtaeg
Enne:
Kuupäev: 31/10/2019
Kohalik aeg: 16:00
Uus versioon:
Kuupäev: 14/11/2019
Kohalik aeg: 16:00
Osa nr hanketeates : IV.2.7)
Koht, kus teksti tuleb muuta: Pakkumuste avamise tingimused
Enne:
Kuupäev: 07/11/2019
Kohalik aeg: 10:00
Uus versioon:
Kuupäev: 20/11/2019
Kohalik aeg: 10:00
VII.2)Muu lisateave: