Уебсайтът TED е готов за работа с електронните формуляри от днес, 2.11.2022 г. Търсенето е променено: моля, адаптирайте вашите предварително зададени експертни въпроси. Вижте какви са промените в раздела за новини и на актуализираните страници за помощ

Доставки - 506570-2020

TIЗаглавиеБeлгия-Брюксел: Рамков договор за доставка на електронни книги
NDНомер на публикацията на обявлението506570-2020
PDДата на публикуване26/10/2020
OJНомер на броя на ОВ S208
TWГрад/населено място на купувачаБРЮКСЕЛ
AUОфициално наименование на купувачаЕвропейска комисия (водещ възлагащ орган)
OLЕзик на произходEN
CYДържава на купувачаBE
AAВид купувач5 - Европейска институция/агенция или международна организация
HAИнституция/агенция на ЕСЕвропейска комисия
DSДокумент изпратен21/10/2020
DTКраен срок за подаване24/11/2020
NCВид поръчка2 - Доставки
PRВид процедура1 - Открита процедура
TDВид на обявлението2 - Допълнителна информация
RPРегламент3 - европейска институция/агенция или международна организация
TYВид на оферта1 - Кандидатстване за всички лотове
ACКритерии за възлагане2 - Икономически най-изгодната оферта
PCOбщ терминологичен речник, свързан с обществените поръчки (CPV)79980000 - Услуги по абонамент за вестници и периодични издания
22120000 - Публикации
RCМясто на изпълнение (код по NUTS)BE100
CZ01
DE712
EE001
EL30
ES521
FI1B1
FR10
FRE11
IE061
ITC11
ITC41
ITH52
LT011
LU000
LV006
MT00
NL332
PL91
SE11
IAИнтернет адрес (URL)https://ec.europa.eu/
DIПравно основаниеДиректива за обществените поръчки Директива 2014/24/ЕС