Sedan den 2 november 2022 är TED-webbplatsen redo för eForms. Ändrad sökfunktion: du måste anpassa dina fördefinierade expertsökningar. Läs mer om förändringarna i TED-nyheterna och på de uppdaterade hjälpsidorna.

Tjänster - 507128-2018

17/11/2018    S222

Luxemburg-Luxemburg: Anordnande och genomförande av utbildningsverksamheter avseende växtskyddskontroller inom ramen för initiativet ”Bättre utbildning för säkrare livsmedel”

2018/S 222-507128

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Genomförandeorganet för konsument-, hälso-, jordbruks- och livsmedelsfrågor
Postadress: Ariane Building; Route d'Esch 400
Ort: Luxembourg
Nuts-kod: LU LUXEMBOURG
Postnummer: L-2920
Land: Luxemburg
E-post: CHAFEA-BTSF-CALLS@ec.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: http://ec.europa.eu/chafea
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4154
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till följande adress:
Officiellt namn: Genomförandeorganet för konsument-, hälso-, jordbruks- och livsmedelsfrågor
Ort: Luxembourg
Land: Luxemburg
E-post: CHAFEA-BTSF-CALLS@ec.europa.eu
Nuts-kod: LU LUXEMBOURG
Internetadress(er):
Allmän adress: http://ec.europa.eu/chafea
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Utbildning

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Anordnande och genomförande av utbildningsverksamheter avseende växtskyddskontroller inom ramen för initiativet ”Bättre utbildning för säkrare livsmedel”

Referensnummer: CHAFEA/2018/BTSF/06
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
80531200 Teknisk yrkesutbildning
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Under den första etappen ska totalt 14 utbildningstillfällen med sammanlagt 415 deltagare för hela utbildningsprogrammet anordnas. Samma utbildningsprogram ska genomföras under andra etappen av kontraktet.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 2 560 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: 00 Not specified
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Huvudsakligen i EU-länder.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Genomförande av utbildningsverksamheter.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 48
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: ja
Projektnummer eller referens:

Initiativet ”Bättre utbildning för säkrare livsmedel”

II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 146-333481
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 21/02/2019
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Engelska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 6 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 05/03/2019
Lokal tid: 09:30
Plats:

Genomförandeorganet för konsument-, hälso-, jordbruks- och livsmedelsfrågor, 12, rue Guillaume Kroll, Drosbach Building, 1882 Luxembourg, LUXEMBURG

Information om bemyndigade personer och öppningsförfarande:

Högst två företrädare per anbud får närvara vid anbudsöppningen. I detta fall ombeds intresserade

anbudsgivare att registrera sig senast 01.03.2019 via e-post eller fax och att tillhandahålla företrädarens/företrädarnas fullständiga namn och nummer på ID-kort eller pass. Vid anbudsöppningen kan anbudsgivarens företrädare komma att uppmanas att visa sina identitetshandlingar/sin officiella fullmakt för kontroll av organet.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Tribunalen
Postadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxemburg
E-post: Secretariat.Tribunal@curia.europa.eu
Internetadress: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

Inom 2 månader från den dag då den klagande delgavs eller, om så inte skett, från den dag då denne fick kännedom om saken.

Att framföra klagomål till Europeiska ombudsmannen betyder inte att detta sista datum kommer att skjutas upp eller att 1 nytt fastställs.

VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
Officiellt namn: Tribunalen
Postadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxemburg
E-post: Secretariat.Tribunal@curia.europa.eu
Internetadress: http://curia.europa.eu
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
12/11/2018